Pondělí, 4. července, 2022

Řetězec Hruška po zásahu ÚOHS vrátí poškozeným potravinářům 39 milionů korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil dvě správní řízení v oblasti významné tržní síly vedená s obchodním řetězcem Hruška. Spor skončil dohodou. Zmíněná společnost uznala pochybené a odškodní více než sedm desítek dodavatelů. Rozhodnutí úřadu jsou již pravomocná.

Úřad spatřoval závadné jednání řetězce Hruška ve sjednávání služby plnohodnotného servisu s dodavateli potravin a její plnění. Řetězec mohl na základě těchto ustanovení dodavateli potraviny před uplynutím záruční doby vrátit nebo pomocí účetní operace snížit cenu potravin, u kterých se blížil konec záruční lhůty s tím, že všechny náklady nesl dodavatel.

Toto jednání, které trvalo od druhého pololetí roku 2016 do poloviny roku 2021, lze podle ÚOHS považovat za zneužití významné tržní síly, neboť společnost Hruška zcela přenesla obchodní rizika a ztráty spojené s prodejem potravin s končící záruční lhůtou na své dodavatele. „Obchodní řetězec Hruška vrátí malým a středním dodavatelům potravin více než 39 milionů korun, které neoprávněně získal z pozice silnější smluvní strany jako plnění tzv. plnohodnotného servisu,“ řekl k případu předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Řetězec Hruška v rámci správních řízení nabídl Úřadu závazky k odstranění závadného stavu. Konkrétně se jedná o povinnost vrátit do osmi měsíců od právní moci rozhodnutí celkem 74 dodavatelům potravin všechny platby, které byly odvedeny na základě smluvních ujednání o plnohodnotném servisu. Celkem se jedná o částku téměř 34 milionů korun bez DPH (přes 39 milionů korun včetně DPH).

V rámci závazků se řetězec dále zavázal, že odstraní ze svých smluv ustanovení o plnohodnotném servisu a předloží Úřadu seznam interních opatření, která mají zajistit, aby se v budoucnu do smluv uzavíraných s dodavateli potravin nedostala ustanovení porušující zákon o významné tržní síle. O rozhodnutí Úřadu musí společnost Hruška rovněž vyrozumět dodavatele potravin.

Vzhledem k tomu, že jednání řetězce nebylo kvalifikováno jako závažné, Úřad závazky přijal a správní řízení pod podmínkou jejich splnění zastavil.

V současně době se chystá změna zákona, který upravuje významnou tržní sílu a její zneužití. Po novelizaci bude tento zákon dopadat na všechny vztahy mezi odběrateli a dodavateli v zemědělském a potravinovém sektoru, tedy nikoliv pouze na velké obchodní řetězce.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter