Sobota, 27. listopadu, 2021

Regiony EU získají dalších 47,5 miliardy EUR na řešení místních dopadů pandemie covid-19

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Europoslanci schválili dodatečnou pomoc regionům EU v boji proti pandemii covid-19 a jejím sociálním a zdravotním důsledkům. Parlament schválil REACT-EU, balíček ve výši 47,5 miliardy EUR, který má zmírnit bezprostřední dopady koronavirové krize v evropských regionech. Pro návrh hlasovala drtivá většina 654 poslanců.

Evropský parlament schválil REACT-EU, balíček ve výši 47,5 miliardy EUR, který má zmírnit bezprostřední dopady koronavirové krize v evropských regionech. Tato iniciativa byla přijata poměrem hlasů 654 (pro): 23 (proti): 17 (zdrželo se hlasování).

Pomoc bude možné čerpat prostřednictvím strukturálních fondů EU. V roce 2021 bude uvolněno 37,5 miliardy EUR, zbylých 10 miliard EUR je určeno na rok 2022. Operace, na něž se balíček REACT-EU vztahuje, budou financovány zpětně od 1. února 2020. Tyto zdroje bude možné využívat do konce roku 2023.

Země EU budou moci část finančních prostředků použít v rámci Evropského sociálního fondu, Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí či přeshraničních programů (Interreg). Investice se zaměří na odvětví nejvíce zasažená hospodářskými dopady pandemie.

REACT-EU je návrh z dílny Evropské komise zaměřený na řešení hospodářských dopadů pandemie. Formálně jde o novelu nařízení o společných ustanoveních, známého také jako obecné nařízení, které představuje právní rámec pro politiku soudržnosti v programovém období 2014 – 2020.

Nová právní úprava navazuje na dva předchozí návrhy v oblasti politiky soudržnosti: Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII) a Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus Plus (CRII +). Obě iniciativy změnily pravidla pro regionální výdaje s cílem usnadnit oživení.

Iniciativa pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) bude financována z prostředků nástroje pro obnovu EU pro budoucí generace (NGEU).

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter