Sobota, 27. listopadu, 2021

Půlmiliarda. Tolik je připraveno na dotacích pro malé a střední podniky zasažené tornádem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jihomoravské malé a střední podniky, zasažené červnovým tornádem, mohou žádat o dotace na obnovu poškozených provozoven. Ve speciální výzvě z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je pro ně připraveno půl miliardy korun. Na jeden projekt mohou podnikatelé získat až 35 milionů korun. Příjem žádostí byl zahájen dnes.

Malé a střední podniky z lokalit zasažených letos v červnu tornádem mohou začít žádat o finanční podporu na obnovu poškozených provozoven. Výzvu vyhlásilo 2. srpna 2021 ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Žádosti bude Agentura pro podnikání a inovace přijímat do konce tohoto roku. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun.

Operační program zahájil příjem žádostí o dotace ve výzvě Nemovitosti – Pomoc po tornádu – dnes.

Podpora malým a středním podnikům představuje jednorázový finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které firmám způsobilo tornádo na nemovitém majetku, a dále pak na podporu obnovy podnikatelské činnosti, včetně nové výstavby v případě rozšíření stávající provozovny.

„Podnikatelé mohou žádat o příspěvek na dva druhy aktivit. V prvním případě se jedná o náhradu škody na nemovitostech po zásahu tornáda. Druhá aktivita pak podporuje například rekonstrukce a výrazné rozšíření objektů poničených tornádem, odstranění poškozených staveb a úpravy přilehlých pozemků a je určena také na pokrytí dalších nákladů se stavbou, zejména na služby expertů, studie a projektovou a inženýrskou činnost,“ vypočítává generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace Lukáš Vymětal.

Firmy mohou na jeden projekt získat až 35 milionů korun. U první aktivity, na kompenzaci škod na nemovitostech pro účely obnovy podnikání, je to až 100 procent způsobilých výdajů formou dotace zpět. U druhé aktivity, na rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky nevyhovujících podnikatelských objektů, mohou malé podniky získat 45 procent způsobilých výdajů zpět a střední podniky 35 procent.

Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-vi-pomoc-po-tornadu/.

Agentura pro podnikání a inovace má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná ministerstvem průmyslu a obchodu. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.

Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter