Pondělí, 4. července, 2022

Prostřednictvím otevřených řešení můžeme snižovat počet JŘBU, plánuje nový náměstek VZP Tomáš Knížek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Včera byl jmenován náměstkem VZP pro IT Tomáš Knížek. Dosud působil jako člen dozorčí rady v Open-source Alianci, což je sdružení„lídrů z oblasti IT, konzultačních a právnických subjektů, technologických partnerů i akademické půdy“. Absolvent Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové pracoval deset let na různých vedoucích pozicích v ČSOB a založil také společnost Digital City. Tomáš Knížek v mj. říká, že vidí potenciál pro uvolňování strategického know-how od dodavatelů IT systémů směrem do organizace a hodlá se také zabývat snižováním počtu jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBÚ).

Jaké vidíte největší úkoly, které před Vámi stojí?

Celé odvětví IT prochází razantními změnami. Není to záležitost jen VZP, ale i ostatních úřadů veřejné správy. Máme tu vládní program pro digitalizaci veřejné správy, řadu nových legislativních změn jako např. zavedení OSVČ do režimu paušální daně, tzv. digitální ústavu nebo zásadní změny na úrovní základních registrů. To vše se významně projeví ve fungování každého IT oddělení veřejné správy. Můj názor je, že VZP hraje významnou roli a tak by k tomu měla přistupovat. V tomto ohledu se budu snažit myšlení pojišťovny pozitivně ovlivňovat. Samozřejmě nelze opomenout dlouhodobou strategii pojišťovny a z ní vyplývající záměr implementace nového informačního systému. Na tu se již organizace systematicky dlouhodobě připravuje a podniká konkrétní kroky. Už tyto kroky jsou samy o sobě výzvou pro každého manažera.

Pracoval jste ve významných manažerských pozicích v bankovním a soukromém sektoru, které zkušenosti byste chtěl přenést do veřejné zdravotní pojišťovny při řízení jejího IT?

Pokud bych to měl koncentrovat do nějakých hesel, jednalo by se o flexibilitu nebo větší nezávislost. V komerčním sektoru podle mého názoru existuje větší podpora inovačním projektům, kreativitě v IT a podpoře nových postupů a řešení. Jako příklad mohu uvést jednoho globálního hráče na trhu, který umožňuje svým IT zaměstnancům každý pátek věnovat ryze inovačním a kreativním projektům. Zaměstnanci mají možnost, bez jakéhokoliv omezení, zkoušet nové postupy a řešení a ty implementovat v testovacím prostředí na reálné interní procesy. Výsledkem jsou zajímavá kreativní řešení, která se následně dostanou i do reálné produkce. Je to takový IT brainstorming. Samozřejmě, je to rozhodnutí soukromého subjektu a těžko takovou věc obhajovat ve veřejnosprávní instituci, která je financovaná z peněz daňových poplatníků, a je pod velmi silnou kontrolou státních úředníku. Ovšem ten nápad je určitě zajímavý.  Myslím si, že by takový přístup mohl v této oblasti být jen přínosem.

Jste aktivní v Open-source alianci, vidíte potenciál využití open-source řešení při řízení ICT architektury VZP?

Jednoznačně ano. Co se týče architektury IT systémů, je zde stále prostor pro uvolňování strategického know-how od dodavatelů směrem do organizace. K tomu může v řadě procesů pomoci i open-source. V rámci strategie budování nového informačního systému se budeme zabývat i možnostmi, jak prostřednictvím otevřených řešení rozšiřovat počet potencionálních dodavatelů, tím pádem snižovat absolutní počet tzv. JŘBU (jednacího řízení bez uveřejnění – pozn. redakce) a vytvoření větších kompetencí interních týmu z pohledu budování interní architektury.

-red-

Tématy open source a jednacího řízení bez uveřejnění se mj. zabývala také ICT konference „Vendor Lock-in v ICT a jeho praktická řešení v zadavatelské a rozhodovací praxi“. Uspořádalo jí vydavatelství Media Network, které vydává Zdravotnický deník, Českou justici a Ekonomický deník. Konference se aktivně zúčastnil také Tomáš Kněžínek.

Text vyšel na portále Zdravotnický deník, který je součástí vydavatelství Media Network, stejně jako Ekonomický deník.

Podrobněji v článcích:

Jednací řízení bez uveřejnění může být legitimní, je však třeba ho umět obhájit. Strach z trestního postihu ale často vede k paralýze

Open source je příležitostí pro státní správu, záleží na znalosti IT architektury, říká Aliance

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter