Neděle, 17. října, 2021

Přivaděč mezi Jihlavou a dálnicí D1 projde rekonstrukcí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ředitelství silnic a dálnic a Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina se společnými silami pustily do zadávání veřejné zakázky „I/38 D1 – Jihlava“. Pod záhadným názvem se skrývá oprava vozovky dálničního přivaděče mezi dálnicí D1 a Jihlavou. Cesta do Jihlavy tak bude i po dokončení rekonstrukce „dé jedničky“ komplikovaná. Součástí rekonstrukce bude i oprava šesti mostů. Předpoklad životnosti rekonstrukce je 25 let.

Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu vozovky silnice I/38, včetně jejího křížení s dálnicí D1. Oprava zahrnuje též opravu vozovky na mostech, opravu prvků stávajícího odvodnění, záchytného systému a zabezpečení svahu proti odpadávání nesoudržné zeminy. Oprava rovněž vyvolá přeložky kabelů Cetin a pokládky chrániček pro kabely ŘSD. Důvodem opravy je podle obou zadavatelů „velké množství podélných a příčných trhlin, síťové trhliny, vyjeté koleje v pomalém i rychlém jízdním pruhu, místy podélné poklesy“.

Téměř 2 roky omezeného provozu

Předpokládaná hodnota zakázky činí více než 357 mil. Kč bez DPH. Většina rozpočtu je v režii ŘSD. Jihlavští silničáři se podílejí necelými 12 miliony. Doba realizace nemá překročit 22 měsíců.

Kvalifikační požadavky předpokládají, že realizační tým musí tvořit stavbyvedoucí s pětiletou praxí v pozici stavbyvedoucího inženýrských sítí a zkušenostmi stavbyvedoucího s minimálně jednou realizovanou zakázku v hodnotě aspoň 150 milionů Kč v minulých deseti letech. Odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce musí garantovat člověk s minimálně pětiletou praxí v pozici stavbyvedoucího nebo jeho zástupce s minimálně jednou realizovanou zakázkou v hodnotě aspoň 5 milionů v uplynulých deseti letech.

Nabídky do konce září

Zadavatelé požadují prokázání minimálně dvou provedených referenčních zakázek. Jedna z nich by měla spočívat v novostavbě nebo rekonstrukci minimálně čtyřpruhové komunikace v délce 2,5 km. Druhá pak předpokládá zkušenost s novostavbou či rekonstrukcí mostu s minimální délkou jednoho mostního pole v délce 13 metrů.

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě dvou kritérií: 90 procent hodnocení činí celková nabídková cena. 10 procent pak zbývá na délku záruční doby v měsících.

Lhůta pro podání nabídek momentálně běží do 29. září 2021. Tento údaj se však může samozřejmě ještě změnit. Dodavatelé, kteří se chtějí o tuto zakázku ucházet, musí složit jistotu ve výši 6 mil. Kč. Zadávací lhůtu stanovili zadavatelé na deset měsíců.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter