Neděle, 26. června, 2022

Priority byznysu pro české předsednictví? Svaz průmyslu představil tři pilíře

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Šest týdnů před začátkem českého předsednictví v Radě EU Svaz průmyslu představil priority v oblasti byznysu. Zástupci největšího podnikatelského a zaměstnavatelského svazu v České republice kladou důraz na posílení evropské odolnosti, zabezpečení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje Evropy, digitalizaci a otevřený trh práce. Svaz průmyslu podporuje také kandidátský status vstupu Ukrajiny do EU.

Svaz průmyslu a dopravy formuloval své základní priority pro nadcházejících šest měsíců na základě programového prohlášení vlády, svého programového prohlášení i avizovaných priorit České republiky.

„Česká republika se ujme předsednictví v Radě EU v situaci, kdy Evropa musí řešit nejenom dopady pandemie Covid-19, ale i následky ozbrojené agrese Ruska proti Ukrajině. Evropská unie proto musí přehodnotit své strategie a iniciativy a racionálně reagovat na stávající situaci. Po rychlém vyřešení humanitární krize musí přijít opatření střednědobého a dlouhodobého horizontu, aby se zajistila stabilita a ekonomická prosperita Evropy,“ upozorňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy rozdělil své priority do tří tematických pilířů s cílem vytvořit Evropu odolnou a otevřenou, udržitelnou a konkurenceschopnou, s dynamickým trhem práce. Česká republika by měla následující měsíce maximálně využít a ovlivňovat legislativní návrhy, akcentovat a moderovat důležitá témata a ukázat ČR jako konstruktivního člena EU.

První pilíř: volný vnitřní trh a kandidátský status Ukrajiny

Svaz průmyslu podporuje další rozvoj a upevňování vnitřního trhu Evropské unie. Například volný pohyb osob musí být zachován i v době krizí a jakékoliv výjimky musí být dočasné a dobře zdůvodnitelné.

„Jednotný trh opřený o princip čtyř svobod, tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, je jedním z největších úspěchů evropské integrace. Potřebujeme otevřít další trhy se zbožím a službami, abychom plně využili ekonomický potenciál EU a vybudovali pevný základ pro konkurenceschopnost Evropy v globálním měřítku. Zásadní je také svoboda pohybu dat, která je nyní nejohroženější a proto se na ni musíme zaměřit,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mezi priority patří také podpora kandidátského statusu Ukrajiny a pokračování integrace zemí západního Balkánu do Evropské unie, která má významný politický, ekonomický, i bezpečnostní aspekt. Podnikatelská komunita vidí v zemích západního Balkánu velký potenciál. Podporou členství v Evropské unii posílíme jejich směrování do atlantického, tedy ekonomicky a politicky více liberálního prostoru,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Druhý pilíř: konkurenceschopnost, udržitelnost a digitalizace

Evropa musí být také konkurenceschopná a udržitelná, což představuje druhý pilíř priorit. Zajištění energetické bezpečnosti a postupná cesta ke klimatické neutralitě Evropy totiž musí zohledňovat dopady na konkurenceschopnost průmyslu. „Podporujeme diverzifikaci dodávek zemního plynu, společné nákupy plynu, výstavbu nových LNG terminálů a zajištění přepravních cest. Plán Green Dealu musí být nastaven realisticky s ohledem na současnou energetickou krizi a válku na Ukrajině,“ připomíná Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Třetí pilíř: dynamický trh práce

Třetím pilířem je „Evropa s dynamickým trhem práce“. „Firmy s obavami sledují další regulace, jako je evropská minimální mzda, transparentnost odměňování nebo směrnice ke slaďování pracovního a rodinného života. Zároveň upozorňují na trvale rostoucí administrativní zátěž s tím spojenou. EU by se nyní měla zaměřit na to, jak firmám složitou situaci usnadnit a řešit akutní otázky, jako je třeba zaměstnávání uprchlíků,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

O Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR díky svému silnému postavení v Evropě zastupuje své členy i na evropské úrovni. Podílí se na tvorbě evropské legislativy a směřuje diskuzi o významných evropských tématech.

Svaz průmyslu je již od roku 1993 členem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope a své zastoupení má také v CEBRE – České podnikatelské reprezentaci při EU. Dále je aktivním členem BusinessEurope, kromě stálé delegátky v Bruselu Jany Hartman Radové, která je zároveň předsedkyní Výboru pro vnitřní trh, má zastoupení i v nejvyšších orgánech této organizace. Radek Špicar, viceprezident SP ČR, je od ledna letošního roku viceprezidentem BusinessEurope, a generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová je členkou výkonného předsednictva.

„Díky úzké spolupráci se státní správou a jednotlivými ministerstvy se chceme podílet na tom, aby Česká republika během předsednictví přispěla k řešení současné bezpečnostní, energetické a humanitární krize a k vytváření podmínek pro růst, konkurenceschopnost a prosperitu Evropy. V následujícím půlroce máme jedinečnou možnost ukázat, že jsme konstruktivním členem EU, tak bychom tuto příležitost měli využít naplno,“ dodává Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter