Středa, 25. května, 2022

Přichází systemizace Generálního štábu. Na platy vojáků poputuje 408 milionů, na platy zaměstnanců přes 84 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2022 je koncipována jako další etapa ve strukturálních změnách strategického stupně velení ozbrojeného sboru. Vzhledem ke stanovenému počtu systemizovaných míst a objemu peněžních prostředků bude v roce 2022 provedena ale pouze vnitřní restrukturalizace. Na Generálním štábu bude působit 541 vojáků z povolání a 160 zaměstnanců v pracovním poměru. Na platy vojáků poputuje 408 milionů, na platy zaměstnanců přes 84 milionů korun.

Systemizaci Generálního štábu Armády České republiky schválila usnesením vláda Andreje Babiše 14. prosince 2021.

Na Generálním štábu české armády by mělo působit 541 vojáků z povolání a 160 zaměstnanců v pracovním poměru.

„Vzhledem k peněžně nepokrytým služebním a pracovním místům, nárůstu činností a požadavků na plnění dalších úkolů, vykazuje dílčí nedostatečnost především v plnohodnotném zabezpečení řídících, plánovacích, koncepčních, kontrolních a vzdělávacích procesů strategického stupně velení Armády České republiky,“ stojí v aktuálním materiálu pro vládu v rámci připomínkového řízení.

Systemizace Generálního štábu na rok 2022 má být koncipována jako další etapa ve strukturálních změnách strategického stupně velení české armády.

Z interních vládních materiálů vyplývá, že vzhledem ke stanovenému počtu systemizovaných míst a objemu peněžních prostředků bude v roce 2022 provedena pouze vnitřní restrukturalizace. A to s cílem s cílem zabezpečit podporu strategickému zadání pro tvorbu koncepčních a plánovacích dokumentů, usměrňující dlouhodobý vývoj oborů hlavních činností v působnosti Generálního štábu.  

„V souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě EU bude zabezpečeno posílení organizačních procesů ve vztahu na vývoj bezpečnostního prostředí, rozvoj aktivního působení
v kyberprostoru a především velení, řízení a kontrolu vojenských útvarů a zařízení v míru
i v krizových situacích, včetně aplikace zkušeností z řešení nouzového stavu a použití systémů armády v reakci na nevojenská ohrožení,“ stojí v interním materiálu.

Neméně důležitou oblastí systému velení a řízení je pak podle materiálu, do kterého mohl Ekonomický deník nahlédnout, zabezpečení komunikačních systémů pro operační nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení armády.

„Procesní model rozvoje technologií satelitního spojení a globálního satelitního navigačního systému v doméně SPACE předpokládá v roce 2022 vytvoření výchozí organizační struktury, která bude v roce 2023 konkrétně specifikována, v souladu s požadovanými schopnostmi, do konečného stavu,“ lze se dále dočíst v dokumentu.

Posílení řízení a plánování

Z materiálu dále vyplývá, že v souvislosti s poznatky a zkušenostmi s pandemickou situací v České republice, nutností operativního řešení nasazení vojska a především zdravotnického personálu armády k posílení zdravotnického systému České republiky, je dle vedení armády „nutno celkově posílit řídící a plánovací orgány k zajištění výkonu státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, včetně státního zdravotního dozoru v rámci ministerstva obrany“.

„Návrh systemizace Generálního štábu AČR na rok 2022 předpokládá provést dílčí reorganizaci a vytvořit organizační strukturu s celkovým počtem 701 systemizovaných míst, z toho 541 služebních míst pro vojáky z povolání a 160 pracovních míst pro zaměstnance v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2021 nedojde k navýšení celkového počtu systemizovaných míst,“ konstatuje materiál.

Systemizace Generálního štábu na rok 2022 svou strukturou koncepčních a řídících organizačních útvarů ministerstva obrany efektivněji aplikuje systémy velení, řízení a kontroly podřízených vojenských útvarů a vojenských zařízení.

„Realizací návrhu systemizace bude zabezpečeno plnění úkolů vyplývajících ze schváleného dokumentu „Koncepce výstavby Armády České republiky 2030“ (usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2019 č. 758), včetně plnění spojeneckých závazků vůči aliančním partnerům. Počty vojáků z povolání jsou plánovány v souladu se schváleným dokumentem „Struktura Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil ČR“ (usnesení vlády ČR ze dne 13. května 2019
č. 341),“ stojí v interním materiálu.

Navýšení objemu prostředků na platy v důsledku předpokládané valorizace služebních tarifů vojáků z povolání a platových tarifů zaměstnanců v pracovním poměru, nemá dodatečný dopad na státní rozpočet. Finanční prostředky jsou v rozpočtu ministerstva obrany na letošní rok zajištěny.

Počet systemizovaných míst vojáků klasifikovaných hodnostmi

Hodnostnadrotmistrpraporčíknadpraporčíkštábní praporčíknadporučíkkapitánmajorpodplukovníkplukovníkbrigádní generálgenerálmajorgenerálporučíkarmádní generálCelkem
Počet
1385212023106209858421541

Rozdíl proti roku 2021

Rozdíl
000000-3+2+100000
Zdroj: Ministerstvo obrany

Počet systemizovaných míst zaměstnanců v pracovním poměru, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, klasifikovaných platovými třídami

Platová třída891011121314Celkem
Počet01021355697156

Rozdíl proti roku 2021

Rozdíl0000-3+20-1
Zdroj: Ministerstvo obrany

Počet systemizovaných míst vedoucích zaměstnanců v pracovním poměru klasifikovaných platovými třídami

Platová třída891011121314Celkem
Počet00000404

Rozdíl proti roku 2021

Rozdíl00000+10+1

Na platy vojáků má jít ze státního rozpočtu  408 517 162 korun.

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru pak ze státní kasy poputuje 84 234 298 korun.

(hrb)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter