Pátek, 20. května, 2022

Přesně před 150 lety přijel na Hlavní nádraží v Praze první vlak

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ikona železnic, pražské Hlavní nádraží, slaví významné jubileum. Dnes je to přesně 150 let ode dne, kdy sem přijel první vlak. Za jeden a půl století existence se výrazně rozšířilo, prošlo celou řadou rekonstrukcí a modernizací.

Provoz na tehdejší Dráze císaře Františka Josefa z Prahy do Benešova, Tábora a Vídně začal v roce 1871. 14. prosince téhož roku přijel na nádraží, postaveném na pomezí Žižkova a Vinohrad, první vlak.

20. století

Hlavní nádraží bylo na počátku 20. století výrazně přestavěno a zvětšeno. „V letech 1901 až 1908 vznikla nová výpravní budova v secesním slohu podle vítězného architektonického návrhu Josefa Fanty. Ve stejném období byly vybudovány podchody, z let 1905 až 1906 pochází ocelová oblouková hala nad čtyřmi nástupišti“, popisuje Nela Friebová ze Správy železnic.

Zahájení elektrického provozu a napojení na metro

Dalším historickým milníkem bylo v roce 1928 zahájení elektrického provozu na tehdejším Wilsonově nádraží. V roce 1974 se hlavní nádraží napojilo na první trasu pražského metra.

„V letech 1972 až 1979 vznikla na základě výsledků architektonické soutěže nová podzemní odbavovací hala, o 20 let později byla zprovozněna další tři nástupiště“, doplňuje Nela Friebová.

21. století

Začátek tohoto století í byl ve znamení modernizace odbavovací haly ze 70. let a opravy historické a památkově chráněné secesní Fantovy budovy.

Od října 2014 do září 2017 probíhala rekonstrukce historického zastřešení nad čtyřmi nástupišti.

Fantova budova Hlavního nádraží v Praze. Foto: Ekonomický deník

Letos skončila rekonstrukce fasády Fantovy budovy, probíhají ještě dokončovací práce.  Na opravu fasády navázala rekonstrukce vnitřních prostor, která je rozdělena do dvou samostatných etap. První začala letos v září a v jejím rámci se opraví velké historické sály a jejich zázemí v severní části.

Buduje se přechod přes magistrálu

Připravuje se také rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly, jejíž součástí by mělo být i vytvoření klidové zóny na střeše místo dnešního parkoviště, vybudování přechodu přes magistrálu v ose Fantovy budovy a dispoziční změny v interiéru nové odbavovací haly. 

V letošním roce se také otevřela nová část severního podchodu, která umožňuje pěší spojení hlavního nádraží s nově vzniklými budovami na rohu Seifertovy a Italské ulice a dále směrem na Prahu 3. Tím došlo k podstatnému zkrácení docházkové vzdálenosti mezi městskými částmi.

Prodlouženým podchodem na pražském hlavním nádraží projde denně až 6 a půl tisíce lidí. Foto: Praha 3

Příští rok se začne obnovovat trojice podchodů propojujících odbavovací halu s nástupišti. Jejich nový vzhled vychází z vítězného návrhu soutěže na celkové architektonické a designové řešení.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter