Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko už vyčerpala dvě třetiny připravených financí

Parlament, Vídeň zdroj: Pixabay

Více než dvě třetiny částky, která byla určena pro toto období Programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce, byly vyčerpány. K začátku června bylo schváleno 51 projektů ve výši 65 milionů EUR, což představuje celkem 67 % alokace. Česko-rakouská přeshraniční spolupráce bude pokračovat i po roce 2020. Při setkání v rakouském Sankt Pöltenu se na tom shodli náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a dolnorakouský zemský radní Martin Eichtinger a zástupci rakouských zemí Horního Rakouska a města Vídně.

 

„V rámci přeshraničního programu Česká republika – Rakousko existuje dlouhodobá vzájemná spolupráce, během které už došlo k realizaci mnoha zajímavých projektů a především pak k sblížení obyvatel obou zemí. Těší mě, že má i rakouská strana zájem v této naší společné cestě pokračovat i nadále,“ uvedl náměstek pro řízení sekce Evropských programů ministerstva pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Mezi doposud schválenými projekty je například Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu. Díky tomu se v příhraničním regionu zintenzivní výuka jazyka souseda v mateřských a základních školách. Děti od 2,5 let se tak mohou hravou formou naučit ovládat jazyk svých sousedů.

Hlavním cílem dalšího vybraného projektu Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj je podpořit zdravotní spolupráci mezi danými regiony a umožnit vzájemnou výměnu zkušeností i praktickou spolupráci. Nezanedbatelná je i snaha sladit služby příslušných systémů zdravotní péče s potřebami místních obyvatel a umožnit tak rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranic. Projekt tak přispěje k trvalému zlepšení podmínek obyvatel.

 

Více o programu, včetně seznamu všech schválených projektů, naleznete zde.

red