Před nástupem koronaviru se s Boltem nejvíce jezdilo na letiště. V průběhu pandemie velká část jízd mířila do hlavních pražských nemocnic skrze kategorii Protect

Aplikace Bolt. foto: Bolt

Dosud nejvyšší počet jízd za letošní rok byl zaznamenaný v době před nástupem koronavirové pandemie. V jejím průběhu (v období od 30. 4. do 7. 5.) došlo k jejich poklesu, takže v porovnání s předchozím obdobím bylo realizováno pouze 20 % jízd. V souvislosti s postupným uvolňováním vládních opatření docházelo k pozvolnému návratu k předkrizovým hodnotám. V období od 20. 7. do 26. 7. proběhlo 80 % jízd v porovnání s dobou před krizí. Data stále ukazují, že 85 % všech jízd je uskutečněno mimo časy ranní a odpolední dopravní špičky.

Zatímco v době před nástupem koronaviru partnerští řidiči aplikace Bolt vyzvedávali nejvíce cestujících na Letišti Václava Havla, Hlavním nádraží a na autobusovém nádraží na Florenci a také v centru města v okolí Václavského náměstí a Dlouhé ulice, v průběhu koronavirové pandemie se skladba těchto lokalit proměnila. Nejvíce cestujících jezdilo z Anděla, Chodova, Nemocnice Na Bulovce a v Motole a také z Hlavního nádraží. Po uvolnění vládních opatření se nechává nejvíce cestujících vyzvednout na Hlavním nádraží, v oblasti Chodova, dále na Václavském náměstí, nádraží Florenc a Andělu.

Kde byli cestující nejčastěji vyzvedáváni? 

Nejčastější místa vyzvednutí
Časové období 1.      2. 3. 4. 5.
24.2. – 1.3. Letiště Václava Havla Václavské náměstí Hlavní nádraží Dlouhá ulice nádraží Florenc
30.4. – 7.5. Anděl Chodov Nemocnice Na Bulovce Hlavní nádraží Nemocnice Motol
20.7. – 26.7. Hlavní nádraží Chodov Václavské náměstí nádraží Florenc Anděl

 

Nejvíce jízd s aplikací Bolt mířilo v době před nástupem koronaviru na Václavské náměstí, Letiště Václava Havla, Hlavní nádraží a autobusové nádraží na Florenci a také do Dlouhé ulice.

Na přelomu dubna a května se nejvíce jezdilo na Palmovku, do Nemocnice Na Bulovce a v Motole, dále do Nových Butovic a na Vítězné náměstí.

„Jelikož i v době šíření koronaviru stále existovali lidé, kteří se potřebovali po městě pohybovat, což ostatně dokazují také naše statistiky, rozhodli jsme se pro zavedení nové kategorie nazvané Bolt Protect. Zařazeny do ní byly vozy, které měly prostor mezi řidičem a cestujícími oddělený bezpečnostní folií, která pomáhala snižovat riziko šíření viru. Vozy z této kategorie si lze v aplikaci objednat i nyní,” vysvětluje Roman Sysel, regionální manažer Boltu pro střední a východní Evropu.

V červenci cestující využívající aplikaci Bolt mířili nejčastěji na Náměstí Republiky, Václavské náměstí, do Dlouhé ulice, na Hlavní nádraží a také na Palmovku.

Kam lidé nejvíce s Boltem jezdili?

 

Nejčastější destinace
Časové období 1. 2. 3. 4. 5.
24.2. – 1.3. Václavské náměstí Letiště Václava Havla Dlouhá Hlavní nádraží nádraží Florenc
30.4. – 7.5. Palmovka Nemocnice Na Bulovce Nemocnice Motol Nové Butovice Vítězné náměstí
20.7. – 26.7. Náměstí Republiky Václavské náměstí Dlouhá Hlavní nádraží Palmovka

 

-red-