Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Pražští radní nebyli ani nadvakrát schopni zrušit veřejnou zakázku. Hlavní město kvůli tomu dostalo pokutu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Radě Hlavního města Prahy se z rušení veřejné zakázky „Hala č. 4 Pražská tržnice v Holešovicích, Burza – zajištění činností pro výstavbu“ podařilo vytvořit téměř kabaretní kousek. A jako v každém správném pražském kabaretu to také bude pobavené publikum něco stát. Konkrétně 30 tisíc korun jako náhradu nákladů řízení. Pražští radní obdrželi proti zrušení zadávacího řízení troje námitky. Rada metropole musela zrušení dvakrát schvalovat. Dvakrát podala společnost OWO.CZ návrh na zahájení správního řízení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zrušil a tím de facto celé zadávací řízení obnovil.

Hlavní město Praha zahájilo zadávací řízení odesláním předběžného oznámení 1. října 2018. Tedy pouhé čtyři dny před komunálními volbami, které situací na pražské radnici pořádně zamíchaly. Zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje jako nejzazší termín pro vyhlášení užšího řízení 12 měsíců po zveřejnění předběžného oznámení. A nové vedení pražské radnice využilo tento čas bezezbytku, protože ke zveřejnění výzvy k podání žádosti o účast přistoupilo v nejzazším možném termínu – 30. září 2019.

Ohromující liknavost

Další téměř rok a půl trvalo, než se pražští radní odhodlali ke zrušení zadávacího řízení. Důvody hodné zvláštního zřetele, kterými se zaštítili, se však pranic nelíbily společnosti OWO.CZ. Podané námitky zadavatel uznal, ale otálel s nápravou. Proto se stěžovatel po dalším podání námitek a jejich zamítnutí poprvé obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Až tento impuls přiměl radu metropole ke zrušení původního rozhodnutí. Jedním dechem však přistoupili k opakovanému zrušení s mírně upraveným rozhodnutím. Oba materiály na jednání rady předkládal náměstek primátora Pavel Vyhnánek (PRAHA SOBĚ). Součástí materiálů bylo rovnou také odsouhlasení veřejné zakázky na stavební úpravy haly č. 4 holešovické tržnice. Usnesení schválili všichni přítomní členové Rady. Na tomto svém postoji setrvali i po dalších podaných námitkách. Společnost OWO.CZ se tak znovu obrátila na ÚOHS.

Zadavatel jako důvody zrušení uvedl dvě rozhodnutí odboru památkové péče magistrátu z dubna 2020. Na jejich základě se podle něj zvýšila náročnost realizace stavebních prací a tím došlo i ke zpřísnění kvalifikačních požadavků na dodavatele.

Opakovaná neschopnost uvést konkrétní důvody zrušení

ÚOHS ve svém rozhodnutí nezpochybnil možné zvýšení náročnosti na kvalifikaci. Problém však byl v tom, že zadavatel neuvedl konkrétní faktické důvody zrušení zadávacího řízení. „Pokud zadavatel shledal, že jsou kvalifikační kritéria nedostatečná, je nezbytné, aby vymezil konkrétní kvalifikační kritérium, které je nedostatečné, a rovněž aby uvedl důvod, který jej k této úvaze (tj. úvaze o nedostatečnosti kritéria) přivedl, a to již v oznámení o zrušení zadávacího řízení“, konstatoval ÚOHS.

Úřad rovněž připomněl, že radní souběžně s rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení schválili novou veřejnou zakázku na dodavatele stavby. Z toho podle ÚOHS vyplývá, že v den zrušení zadávacího řízení dobře věděli, jaká kvalifikační kritéria budou po dodavateli stavby požadovat. „V den zrušení zadávacího řízení tedy zadavatel věděl, jaká kvalifikační kritéria bude vyžadovat u veřejné zakázky na stavbu, ale dle jeho tvrzení nevěděl, jak tyto zohlední také u předmětné veřejné zakázky, ačkoliv stávající kvalifikační kritéria označil v oznámení o zrušení zadávacího řízení za nedostatečná“ vystihl Úřad zmatek v argumentaci zadavatele.

Netransparentní transparentní

ÚOHS dokonce některé pasáže odůvodnění vyhodnotil jako zmatečné a textově nenavazující, což negativně přispívá k nejednoznačnosti uvedených důvodů. Úřad shrnuje, že zadavatel nedodržel jednu z nejpodstatnějších zásad čistoty zadávacího procesu – zásadu transparentnosti, protože ani náznakem nespecifikoval, v čem spočívá nedostatečnost stanovených kvalifikačních kritérií.

Chtělo by se jen dodat „kdo s čím zachází, s tím také schází“ – Rada Hlavního města Prahy zaklínající se transparentností jako základním principem není opakovaně schopna transparentně specifikovat důvody zrušení zadávacího řízení.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter