Neděle, 1. srpna, 2021

Pražské letiště zrušilo stamilionovou zakázku na úklid. Nevyvrátilo podezření z diskriminace

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Letiště Praha se zaleklo správního řízení zahájeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zrušilo zadávací řízení na úklidové služby. Letiště se pokusí zakázku vypsat znovu a lépe. Předpokládaná hodnota původní veřejné zakázky, rozdělené na dvě části, byla 384 milionů korun. Každá část za 192 milionů.

V červenci loňského roku zveřejnilo Letiště Praha veřejnou zakázku „Úklid a čištění objektů v areálu letiště Praha/Ruzyně část I a část II“ zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním. Předběžnou nabídku mohli účastníci podat do 12. listopadu 2020 a finální pak do 2. února 2021. V průběhu zadávacího řízení došlo k vyloučení tří účastníků první části veřejné zakázky.

Jednoho zadavatel vyloučil pro důvodné podezření z uzavření zakázané dohody podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Další dva účastníci byli vyloučeni z důvodu, že jimi poskytované plnění by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv.

Jedno z vyloučení posléze zadavatel zrušil na základě podaných námitek. Tento účastník se však neradoval dlouho. Nakonec došlo ke zrušení celé části veřejné zakázky. „S ohledem na předložené kvalitativní části nabídek a dále s ohledem na nabídkové ceny zbývajících účastníků této veřejné zakázky nelze vybrat vítězného dodavatele za současného zachování požadované kvality služeb a dodržení zásady hospodárnosti“, shrnul zadavatel důvody zrušené této části veřejné zakázky.

Osoby se ZPS pouze v kanceláři

Druhá část zakázky se k pro pražské letiště začala vyvíjet ještě nešťastněji. 6. dubna 2021 totiž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil se zadavatelem správní řízení. ÚOHS získal pochybnost, zda nastavením zadávacích podmínek nedošlo k porušení zásady zákazu diskriminace.

Letiště Praha v zadávacích podmínkách stanovilo, že dodavatel je oprávněn v rámci plnění využít osoby se změněnou pracovní schopností pouze pro zajištění administrativních činností. ÚOHS však vyslovil obavu, jestli tímto omezením nedošlo k vytvoření bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Takové omezení se mohlo týkat dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením nebo změněnou pracovní schopností. Dodavatelé by nemohli využít práce těchto osob pro další činnosti dané předmětem veřejné zakázky (např. vyprázdnění nádob na odpadky, stírání prachu, vysátí či umývání podlah).

Letiště se vzdalo

Tuto obavu se Letiště Praha ani nepokusilo rozptýlit, 28. dubna 2021 „hodilo ručník do ringu“ a oznámilo ÚOHS zrušení i druhé části zadávacího řízení. Zrušení zadávacího řízení si Letiště jako sektorový zadavatel vyhradilo v zadávací dokumentaci a zrušovací důvody shrnulo následovně: „nyní připravuje (zadavatel – pozn. aut.) opětovné vyhlášení dříve zrušené části 1 této veřejné zakázky (Úklid a čištění objektů v areálu letiště Praha/Ruzyně část I), ve které je s ohledem na zásadu odpovědného veřejného zadávání v § 6 odst. 4 Zákona nově upravena účast ZTP zaměstnanců.

Zadavatel se rozhodl pro zrušení veřejné zakázky, Úklid a čištění objektů v areálu letiště Praha/Ruzyně část IIʼ, tak aby mohly být obě části zakázky opětovně vyhlášeny se stejnými podmínkami.“ ÚOHS tak nezbylo nic jiného než správní řízení zastavit. Doufejme, že Letiště Praha bude mít s novými zadávacími podmínkami více štěstí a veřejnou zakázku zdárně dokončí. Zadávací podmínky musí zohlednit zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací účinné od začátku letošního roku.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter