Středa, 25. května, 2022

Právník chce výměnu insolvenčního správce Arca Investments. Ten považuje jeho tvrzení za lživá

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V úterý 5. října začne klíčová část insolvenčního řízení s finanční skupinou Arca Investments. V Praze proběhne přezkum přihlášených pohledávek a následně schůze věřitelů, na které se rozhodne o způsobu úpadku. Jan Langmeier z advokátní kanceláře Langmeier & Co. sice vyjadřuje obavy, že by Arca Investments mohla nakonec skončit v konkurzu, přesto se jako zástupce části věřitelů chce pokusit o jinou cestu. Odmítnout reorganizační plán dlužníka, vyměnit současného insolvenčního správce a připravit jiný reorganizační plán, který by pomohl věřitelům k dřívějšímu a vyššímu odškodnění. Insolvenční správce Lee Louda naproti tomu tvrdí, že prozatímní věřitelský výbor zatím nevyjádřil vůči jeho sobě žádné výhrady. Langmeierova nařčení považuje za lživá.

„Reorganizační plán dlužníka určitě odmítneme, nevzbuzuje v nás důvěru a považujeme ho za netransparentní. Nehledě na nelogičnost toho, že by nyní měl zachraňovat Arcu člověk, který z ní udělal obyčejné, byť miliardové letadlo. To nedává smysl,“ říká Jan Lagmeier, jehož advokátní kancelář zastupuje část věřitelů Arca Investments. 

„Důležitým krokem, pokud se chceme ještě pokusit vyhnout konkurzu, je z mého pohledu odvolání současného insolvenčního správce. Pan inženýr Lee Louda je sice jistě odborně způsobilý pro výkon této funkce, v tomto konkrétním řízení ale dosud postupoval výrazně ve prospěch dlužníka, nikoliv věřitelů.“

Jan Langmeier upozorňuje na to, že od začátku letošního roku se z majetkové podstaty Arca Investments vyvedlo více než milion euro, které dlužník hradil za různé právní a poradenské služby. 

„Insolvenční správce měsíce nečinně přihlížel tomu, jak dlužník svévolně odesílá z majetkové podstaty statisíce a miliony korun. Až v srpnu se toto jednání pokusil alespoň omezit vydáním předběžného opatření. I to se ale stalo až na nátlak prozatímního věřitelského výboru,“ popisuje Jan Langmeier.

Hlavní advokát kanceláře Langmeier & Co. ale dodává i další výtku směrem k dosavadnímu působení insolvenčního správce Lee Loudy. 

„Doslova mě zarazil požadavek pana správce na odměnu z majetkové podstaty, kterou chtěl vyplatit pro svoje poradce za přezkum pohledávek. Insolvenční správce má ze zákona nárok na odměnu 1000 korun za jednu přezkoumanou pohledávku, tato odměna je zastropována částkou jeden milion korun. Tuto odměnu měl insolvenční správce vzhledem k množství přihlášených pohledávek zaručenou, přesto požadoval výrazně více nad její rámec. Nakonec mu prozatímní věřitelský výbor schválil mimořádnou odměnu za přezkum pohledávek 350 tisíc korun pro právní poradce. Další statisíce jsou každý měsíc vypláceny z majetkové podstaty za další služby jeho ekonomických a právních poradců. A vzhledem k výše popsanému si nemyslím, že za tyto mimořádné prostředky dostávají věřitelé to, na co mají nárok.“

Lee Louda byl insolvenčním správcem pro Arca Investments navržen dlužníkem, jelikož v této pozici působil u insolvenčního řízení Františkovy Lázně SAVOY, tedy společnosti z koncernu Arca Investments. To je další důvod, proč Jan Langmeier považuje jeho osobu za mnohem více nakloněnou dlužníkovi než věřitelům. 

„Chceme se pokusit o odvolání Lee Loudy z pozice insolvenčního správce a prosadit jeho nahrazení jiným správcem, který by se pokusil připravit ve spolupráci s věřitelským výborem nový reorganizační plán. Jeho kontury jsme už představili, spočívají ve vytvoření investičního fondu SICAV, do kterého by se aktiva Arca Investments vložila, věřitelé by se stali držiteli jeho akcií a měli by tak šanci je v průběhu času kdykoliv případně prodat. Pokud by navíc plán reorganizace připravoval insolvenční správce, měl by mnohem větší pravomoci a možnosti, jak se dostat ke všem informacím a číslům, která dosud dlužník neposkytuje. Nespornou výhodou je také zákonný dohled České národní banky a profesionální správa fondu SICAV,“ uzavírá Langmeier.

Pokus o ovlivnění věřitelů

Ekonomický deník proto oslovil insolvenčního správce Lee Loudu. Ten tvrdí, že prozatímní věřitelský výbor zatím nevyjádřil vůči jeho sobě žádné výhrady. Nařčení považuje za lživá.

„Za skutečnou motivaci JUDr. Langmeiera, volající po mém odvolání v insolvenčním řízení Arca Investments, budou velmi pravděpodobně zcela jiné důvody než neopodstatněná kritika mého působení v roli insolvenčního správce této firmy. Tato lživá nařčení musím jednoznačně odmítnout. Zdá se, že mají vyvolat negativní nálady vůči mé osobě na první schůzi věřitelů, která se koná 5. října. Na četných jednáních prozatímního věřitelského výboru, kterých se jako insolvenční správce pravidelně účastním, pan Langmeier ani jednou nevyjádřil jakékoliv své výhrady vůči mé osobě. Proto je s podivem, že taková nařčení používá až několik dní před jednáním schůze věřitelů, a navíc právě v mediálním prostoru,“ ohradil se insolvenční správce Lee Louda.

Louda podotýká, že z věcného pohledu není rozhodně pravda, že by nějakým způsobem stranil dlužníkovi.

Insolvenční správce Lee Louda Foto: Tomáš Rovný

„Je o mě všeobecně známo, že působím ve všech řízeních naprosto transparentně a mým jediným zájmem a prioritou je hájení zájmů všech věřitelů bez rozdílu. Není také pravda, že bych také nečinně přihlížel nějakému vyvádění financí apod. Naopak se svým týmem prověřujeme všechny transakce dlužníka a chystáme i forenzní audit. Zásadně musím odmítnout lživá tvrzení o nadstandardních nárocích mých a mého týmu na odměnu vyplácenou z podstaty. Vzhledem ke složitosti případu jsou tyto odměny naprosto přiměřené a byly schváleny ze strany prozatímního věřitelského výboru,“ konstatuje Louda.

Podle Loudy se jedná se o jedno z nejnáročnějších insolvenčních řízení od 90. let a proto je podle něj logické, že se insolvenční správce musí o řadě aspektech mezinárodního řízení, v holdingu s více jak 220 korporacemi, radit ve svém týmu a poskytovat stanoviska také věřitelskému orgánu či soudu.

Tvrdí také, že jako insolvenční správce musel se svým týmem přezkoumávat přes pět tisíc dílčích pohledávek a doslova pod rukami mu musela projít každá směnka na posouzení originálu.

„To není obvyklý úkol dosavadních insolvenčních řízení u nás. Jde naopak o extrémně náročný případ,“ podotýká Louda.

Samotnou kapitolou je pak podle něj propojování s kauzou Františkovy Lázně SAVOY, kde došlo v rámci jeho odvolání k řadě procesních chyb.

„A nejen já, ale i dlužník jsme již podali proti tomuto postupu ústavní stížnost a velmi pravděpodobně dojde k mojí zpětné instalaci do funkce insolvenčního správce této firmy,“ upozorňuje Louda.

„Na závěr podotýkám, neznám přesné důvody, proč mě dlužník navrhl do funkce insolvenčního správce, ale je legitimním právem dlužníka, přicházejícího s takzvanou předbalenou reorganizaci, jako v případech koncernu Arca, navrhnout i osobu správce. Předpokládám, že je to kvůli výsledkům mé dosavadní insolvenční praxe, ze které plyne, že dobře hájím společný zájem věřitelů. Jsem zastáncem transparentnosti a nepodléhám tlakům žádných zájmových skupin. Tím ale nevyhovuji každému. A co si budeme namlouvat v Arca Investments je zřejmé, že mezi věřiteli jsou též zájemci o odkup aktiv. Mezi nimi existuje zřetelný střet zájmů. Jejich motivací je snížit cenu aktiv, zatímco motivace věřitelů by měla být prodej za co nejvyšší cenu. Co nejrychlejší prodej většinou vede k nižší ceně. Věřitelé si tedy musí vyhodnotit, kdo skutečně hájí jejich zájmy a kdo se za to jenom skrývá,“ dodává insolvenční správce Arca Investments Lee Louda.

Jan Hrbáček  

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter