Pravidla EU na ochranu spotřebitele: Airbnb spolupracuje s Evropskou komisí a s úřady na ochranu spotřebitele v EU a zlepšuje způsob zobrazování nabídek

Společnost Airbnb vyhověla požadavkům Evropské komise i členských států EU. Koláž: ED

Evropská komise dnes oznámila, že v důsledku jednání se společností Airbnb tato platforma zlepšila a vyjasnila způsob, jakým spotřebitelům prezentuje nabídky ubytování. Tento způsob je nyní v souladu s normami spotřebitelského práva EU. Tyto změny jsou reakcí na výzvu Evropské komise a úřadů pro ochranu spotřebitelů v EU z července 2018.

Podle zprávy Evropské komise společnost Airbnb reagovala na všechny její požadavky a také na požadavky vnitrostátních úřadů na ochranu spotřebitele pod vedením norského úřadu na ochranu spotřebitele, aby své postupy a podmínky plně uvedla do souladu s pravidly EU na ochranu spotřebitele.

Hlavní změny v nabídce Airbnb:

  • při vyhledávání ubytování se zvolenými daty uživatelé vidí na stránce s výsledky celkovou cenu, včetně všech příslušných povinných poplatků a odvodů (jako jsou poplatky za služby, za úklid a místní poplatky). Na dalších stránkách se nyní už neobjeví žádné nečekané povinné poplatky,
  • Airbnb nyní zřetelně rozlišuje, zda nabídku ubytování zveřejňuje soukromý, nebo profesionální hostitel,
  • Airbnb na svých internetových stránkách nabízí snadno dostupný odkaz na platformu prořešení sporů on-line a všechny nezbytné informace týkající se řešení sporů.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Až si budou Evropané o těchto letních prázdninách rezervovat dovolenou, dostanou přesně to, co uvidí. Spotřebitelé mohou rychleji a snadněji porovnávat a rezervovat hotely či jiná ubytování on-line. Nyní se mohou spolehnout i na to, že cena, kterou vidí na první stránce, je stejná, jakou nakonec zaplatí. Velmi mě těší, že společnost Airbnb byla ochotna s Evropskou komisí a s vnitrostátními úřady na ochranu spotřebitele spolupracovat, aby zlepšila fungování své platformy. Očekávám, že další platformy ji budou následovat.“

Společnost Airbnb rovněž upravila své podmínky poskytování služeb, v nichž jasně uvádí, že uživatelé mohou na Airbnb podat žalobu u soudů země, v níž mají bydliště, respektuje základní zákonná práva uživatelů žalovat hostitele v případě osobní újmy nebo jiné škody, se zavazuje, že nebude jednostranně měnit smluvní podmínky, aniž by uživatele předem jasně informovala a dala jim možnost odstoupit od smlouvy.

Souvislosti

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele provedla za podpory Evropské komise a pod vedením norského úřadu na ochranu spotřebitele (Forbruskertilsynet) společné posouzení postupů a podmínek poskytování služeb společnosti Airbnb. Související opatření bylo zahájeno v červenci 2018.

Nařízením EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele vznikla celoevropská síť pro vymáhání spotřebitelských práv, která propojuje spotřebitelské úřady v jednotlivých členských státech. Na tomto základě se může vnitrostátní orgán jednoho státu EU v případě přeshraničního porušování pravidel na ochranu spotřebitele obrátit s žádostí o pomoc na další orgány v jiné zemi EU.

Spolupráci lze zahájit pro účely vymáhání různých právních předpisů EU na ochranu spotřebitele, například směrnice o nekalých obchodních praktikáchsměrnice o právech spotřebitelů nebo směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách.

-red-