Praha získala pozemky pro stavbu tramvajové trati Modřany – Libuš

Pražská tramvaj Škoda 15T Alfa, zdroj: dpp.cz

Praha pondělním rozhodnutím městské rady získá do svého vlastnictví nejdůležitější pozemky nutné pro stavbu tramvajové trati Modřany – Libuš. Smění je s nynějšími vlastníky za jiné a rozdíl ceny, který činí 677.000 Kč, doplatí.

Dobrá spolupráce mezi hlavním městem Prahou a Dopravní podnikem hl. m. Prahy, a.s. (DPP), který je investorem stavby se ukazuje v případě tramvajové trati Modřany-Libuš. . DPP však nemá ve svém vlastnictví pozemky vhodné k uskutečnění takové směny. Ty dodalo právě hlavní město. Nyní zbývá získat do vlastnictví ještě dva poslední pozemky, potřebná jednání o nich již začala.

„Za sebe jsem rád, že se daří posouvat klíčové infrastrukturální projekty ve městě. Spousta investičních akcí se neobejde bez předběžného majetkoprávního vypořádání. Ukazuje se, že u velkých investiční akcí, jako je například prodloužení této tramvajové trati, není možno dojít k úspěšnému cíli bez součinnosti města a městských společností. Město v tomto případě nabídlo ke směně pozemky za pozemky ve vlastnictví subjektu, na kterých bude stát tramvajová trať. Ukazuje se, že efektivní součinnost všech složek města přináší kýžený cíl a službu občanům, a to je právě prodloužení a výstavba nových tramvajových tratí,“ uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr.

„Praha se postupně blíží do cílové rovinky před zahájením stavby tramvajové trati Modřany – Libuš. Plánovaná trať má územní rozhodnutí a probíhá stavební řízení, přičemž k dokončení přípravy chybí právě několik posledních pozemků. Proto je každý krok v této oblasti významným posunem směrem k realizaci stavby, na kterou hledáme prostředky z fondů Evropské unie,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

„Prodloužení povede z obratiště Sídliště Modřany podél ulice Generála Šišky a dále ulicí Novodvorskou do koncové zastávky Libuš, která bude v blízkosti budoucí stanice metra D. Nová tramvajová trať Modřany – Libuš nabídne obyvatelům sídliště Libuš více možností spojení do centra města tramvajovou linkou přes Braník a Podolí, rovněž zajistí lepší dopravní obslužnost v městské části Praze 12, například k úřadu městské části či zdravotnickým zařízením,“ dodal Scheinherr.

-red-