Neděle, 1. srpna, 2021

Praha postaví metro D, nejdříve vznikne úsek z Pankráce na Nové Dvory

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Už je to jasné. Hlavní město začne stavět linku metra D. Jako první má být vybudován úsek trasy z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. Rozhodli o tom dnes pražští zastupitelé.

Přesný termín zahájení stavby zatím stále není jasný. Pražští zastupitelé dnes také schválili garanci financování stavby. Peníze na ni bude dopravní podnik shánět u Evropské investiční banky i komerčních bank. Město chce jednat i o podpoře státu.

DPP dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos v září. Metro D v první fázi spojí Pankrác a Písnici. Cenu stavby dnes kritizovali podle ČTK opoziční zastupitelé, podle kterých se předpokládaná cena v posledních letech neúměrně zvýšila.

Přestože vybudování metra opoziční ODS i ANO podporují, nelíbí se jim navýšení ceny v posledních letech. Zastupitel Ondřej Prokop (ANO) řekl, že za bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO) byla připravena výstavba osmi stanic a depa za 39 miliard a nyní za pět stanic bez depa za 52 miliard korun. Zároveň uvedl, že v zahraničí byly v uplynulých letech postaveny trasy metra za nižší cenu. Zastupitel Václav Bílek (ANO) řekl, že cena je vyšší než například ve Vídni či Berlíně.

„Primátor Hřib se snažil pražskou ODS vykreslit v médiích jako stranu, která sabotuje velké dopravní investice v Praze. To samozřejmě není a nebyla pravda, nic nesabotujeme. Projekt metra D konec konců vznikl a byl naplánován za primátorů ODS. Pro návrh současné koalice o financování geologického průzkumu metra D jsme v květnu 2019 nehlasovali z toho důvodu, že byl Radou města přijat za velmi podivných okolností. Poprvé v historii hlasovala Rada hlavního města o takto zásadní investici tajně a hlasovací lístky si tehdy pan primátor Hřib, podle svých vlastních slov, odnesl v kapse saka domů. Právě kvůli těmto podezřelým okolnostem jsme pod tento návrh na jednání tehdejšího zastupitelstva své hlasy nepřipojili. Na rozdíl od Pirátů je pro nás transparentnost volených politiků skutečně důležitá. Výstavbu metra D podporujeme, netransparentní rozhodování politiků nikoliv,“ vysvětluje předseda pražské ODS Tomáš Portlík.  

„Primátor Hřib by si měl před tím, než začne někoho obviňovat ze sabotování metra D, zamést před vlastním prahem. Jediný, kdo v tuto chvíli reálně zdržuje výstavbu metra D, je zastupitelka na Praze 4, Marie Jelínková, zvolená na kandidátce Pirátů. Ta totiž proti výstavbě metra D podala námitku podjatosti. Žádám tedy pana primátora Hřiba, aby vyzval paní Jelínkovou, zvolenou na kandidátce Pirátů, aby svojí námitku stáhla a neblokovala a neprodražovala tuto pro Pražany mimořádně důležitou dopravní stavbu,“ dodává zastupitelka za ODS Alexandra Udženija.

Zastupitelé hned po radě

Rada hlavního města schválila výstavbu úseku Pankrác – Nové Dvory, v projektu metra D, 7. června. Současně pověřila Dopravní podnik realizací stavby. Na stejný úsek, tj. Pankrác – Nové Dvory, DPP loni v lednu podal žádost o stavební povolení. Materiál, který k metru D schválila rada, poslouží jako důležitý předpoklad pro získání financování z evropských fondů popřípadě i pro získání úvěru z Evropské investiční banky. Materiálu zastupitelstvo schválilo dnes.

Hlavní město Praha chce metro D zprovoznit co nejdříve, proto postupuje od nejnáročnějších a zároveň nejpotřebnějších úseků. Část Pankrác – Nové Dvory, která bude moci po dokončení fungovat samostatně, zahrnuje 5 stanic: Pankrác – Olbrachtova – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Nové Dvory plus přestup na linku C na Pankráci. Na obou koncích bude mít obratové koleje, proto je samostatně životaschopný. Předpokládané celkové náklady na výstavbu a zprovoznění úseku, tj. včetně napájení, trakce, nákupu a poměrné části dopravního systému automatického metra (vlakové soupravy, zabezpečovací zařízení, nástupištní stěny) bude podle rozpočtu odhadovaného na současnou cenovou úroveň a inflaci činit 52 miliard korun. 
 
Pro schválený úsek Pankrác – Nové Dvory se prozatím počítá s kombinací financování z vlastních zdrojů hlavního města Prahy a kombinací úvěrů od Evropském investiční banky a komerčních bank. Město se nicméně chystá o jeho financování ještě jednat se státem. Pro další úseky již ale bude nezbytná účast státu, mimo jiné s ohledem na zákonem přísně stanovené dluhové stropy českých měst.

Bez účasti státu

„Je škoda, že se k tak významné infrastrukturní stavbě s celostátním přesahem současná vláda chová macešsky. Až do roku 2004 se stát vždy na financování stavby pražského metra podílel. Prodloužení trasy A v roce 2015 zůstalo poprvé jen na bedrech Prahy s přispěním fondů EU, nicméně tehdejší premiér alespoň přislíbil, že další projekty stát pomůže spolufinancovat. Tento slib ale zůstal nenaplněný. Městský rozpočet není na takové investice stavěný a v zahraničí je běžné, že se na nich podílí státní rozpočty. Doufáme, že po sněmovních volbách se přístup nové vlády k Praze změní,“ řekl náměstek primátora pro finance a rozpočet Pavel Vyhnánek. 
 
Dopravní podnik momentálně soutěží zhotovitele stavby. Aby mohl podepsat smlouvu s budoucím zhotovitelem, musí mít oficiální garanci od hlavního města Prahy na financování veřejné zakázky.  
 
Výstavba celého úseku Pankrác – Nové Dvory by měla trvat zhruba 7,5 roku. Nejdéle se vzhledem ke geologickým  poměrům na pankrácké pláni a napojení na linku C bude stavět úsek Pankrác – Olbrachtova. Na jeho zhotovitele i dodavatele monitoringu a pasportizace DPP loni v lednu vypsal dvě veřejné zakázky.

Plány stanice metra D na Pankráci. Foto: Metroprojekt

Stavba druhého úseku Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory bude o 1,5 roku kratší, hotova bude už za 6 let. Výstavba zbylých plánovaných úseků, tj. Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice včetně vlakového depa potrvá 4 roky, Pankrác – Náměstí Míru pak necelých 6 let. Ambice hlavního města je všechny etapy dokončit zároveň, proto se s některými začne o něco později vzhledem ke kratší době jejich realizace. Proto je aktuálně odsouhlasený úsek Pankrác – Nové Dvory v nejvyšší fázi připravenosti. Zároveň je ale realizace navazujících etap podmíněna dalším jednáním se státem a EU o financování.
 
V návaznosti na materiál, který schválila rada i zastupitelstvo, připravuje městský přepravce vyhlášení dalších veřejných zakázek. Pro úsek Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory by to na přelomu letošního a příštího roku měl být tendr na zhotovitele stavby, a také na dodavatele komplexního monitoringu a pasportizace tak, aby stavbu tohoto úseku mohl DPP zahájit v dubnu 2023. V návaznosti na dokončení v současnosti probíhajících předběžných tržních konzultací s potenciálními dodavateli dopravní podnik v průběhu příštího roku plánuje vyhlásit také veřejnou zakázku na kompletní dopravní systém automatického metra pro metro D a případně její rozšíření o automatizaci linky C. 
 
„Metro D patří mezí nejdůležitější infrastrukturní stavby v Praze. Využívat jej budou nejen Pražané, ale také obyvatelé ze satelitních obcí na jih od Prahy. Odlehčí tak nejen příjezdu do Prahy po D1, ale také Strakonické a příjezdům skrz Kunratice, Libuš a následně Krč. Pomůžeme životnímu prostředí, protože přemístíme automobilovou i autobusovou dopravu do metra, která metro v jihozápadní části Prahy v současnosti supluje. A ušetříme tím Pražanům spoustu času při cestě do centra,“ řekl k tomu náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady dopravního podniku Adam Scheinherr.

„Je to jasný signál všem subjektům, že Praha se čtvrtou linkou metra jednoznačně počítá a další z milníků tohoto projektu, který nám nyní například umožní ve spolupráci s městem jednat s bankovními institucemi o konkrétní podobě financování výstavby. Teď nás brzdí už jednom externí faktory. Vydání stavebního povolení  v právní moci očekáváme v optimistické variantě letos na konci léta léta, v pesimistické pak na jaře roku 2022 a dále čekáme na rozhodnutí ÚOHS v obou veřejných zakázkách na zhotovitele stavby i monitoringu a pasportizace. My jsme připraveni začít s výstavbou co nejdříve, každé zdržení pak stavbu metra D zbytečně prodražuje,“ řekl už po schválení Déčka“ městskou radou Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel dopravního podniku.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter