Práce na home office se stavebním společnostem neosvědčila

Home Office. Ilustrační fotka od mariimaccarii z Pixabay

V souvislosti s vládními opatřeními v důsledku koronakrize se mnoho společností přiklonilo k zavedení home office. Zajímali jsme se o to, nakolik tento způsob práce ovlivnil výkonnost zaměstnanců. Podle třetiny dotázaných se výkonnost zaměstnanců snížila oproti běžnému standardu (33 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Další třetina zaznamenala, že zaměstnanci pracují dobře, ale nemohou své povinnosti plnit tak, jako při běžném provozu (32 %). Necelá pětina nezaznamenala žádné změny ve výkonnosti zaměstnanců (19 %) a nejmenší části z dotázaných se zavedení home office neosvědčilo vůbec, protože se setkali s nižší výkoností a horší kvalitou odvedené práce (14 %). Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, k tomuto dodává: „Pokud nejsou zaměstnanci na práci z domova zvyklí, může se dočasně snížit jejich výkonnost. Je důležité mít ale celý pracovní proces přizpůsobený takovému pracovnímu stylu, a to například kvalitní digitalizací interních procesů.“

Čtyři pětiny dotázaných nemají do budoucna v plánu dále pokračovat v systému home office (80 %). Tato možnost oslovila pouze desetinu dotázaných, kteří plánují práci z domova zavést jako běžnou část jejich pracovního procesu (10 %), zbylá desetina již takovým způsobem funguje běžně (10 %).

 

V souvislosti s nutností home office v době koronakrize jsme se zajímali také o to, zdali tato situace firmy povede ke zlepšení digitalizace jejich interních procesů. Pro tuto možnost se vyjádřila pětina dotázaných, kteří mají v plánu své interní procesy více digitalizovat (20 %), další třetina by se k této možnosti také spíše přiklonila (33 %). Nad digitalizací neuvažuje 13 % dotázaných a spíše by se k ní nepřiklonila další třetina (34 %).


-red-