Neděle, 19. září, 2021

Potvrzeno: šéf hasičů skončil předčasně ve funkci kvůli lukrativní státní „trafice“ na Slovensku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jarní predikce Ekonomického deníku se do puntíku naplnila. Šéf Hasičského záchranného sboru generálporučík Drahoslav Ryba skončil předčasně ve funkci, aby mohl nastoupit na post hasičského přidělence na Slovensku. Ekonomický deník v půlce března informoval o tom, že v hlavě celorepublikového šéfa hasičů zraje nápad, kam zamíří na sklonku svého mandátu. Ten si kvůli vyslání na misi na Slovensko Ryba ještě zkrátil, protože místo po předchůdci muselo být obsazeno v reálném čase.

Styčného důstojníka na ambasádě na Slovensku nemá jen česká policie, ale nějaký čas i čeští hasiči. Pozice, o níž se v kuloárech hovoří jako o „trafice za zásluhy“, bývá obsazována standardně na tři roky, s možností prodloužení na dva roky.

Post je velmi zajímavý i finančně, ale přesnou sumu příjmů a benefitů není snadné se dozvědět.

Teplé a klidné místo za zásluhy ve sboru, navíc s dietami, služebním vozem a veškerým servisem. Takto se s nadsázkou v policii a u hasičů hovoří o místě styčného důstojníka na velvyslanectví v Bratislavě. Není třeba znát cizí jazyk, u Dunaje češtině rozumějí.

Policejními přidělenci byli v minulosti dva bývalí šéfové sboru: Jiří Kolář a Petr Lessy. Nyní je jím Marián Paštinský – pravá ruka bývalého policejního prezidenta Tomáše Tuhého, který je v Bratislavě ambasadorem.

Hasiči měli do 18. července v Bratislavě teprve prvního zástupce: byl jím brigádní generál Josef Slavík. Obvykle trvá období výkonu na této pozici tři roky, s možností prodloužení o další dva roky. Slavíkův konec ve funkci nastal 18. července.

Funkční období generálporučíka Drahoslava Ryby, ve funkci generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, mělo skončit nejpozději uplynutím pětileté doby trvání tohoto období, tedy nejpozději k 31. 12. 2021.

„Do ukončení funkčního období pana generálního ředitele jsou veškeré úvahy o jeho dalším působení předčasné,“ zareagoval v půlce března na otázky Ekonomického deníku mediální zástupce hasičů Rudolf Kramář.

„Moje funkční období musí letos ze zákona skončit. Chystal jsem se odejít o něco dříve, ale neodchází se od rozdělané práce. Žádost o ukončení služebního poměru jsem tedy podal až po skončení nouzového stavu, a tak, abych odcházel dříve, než začnou každoroční vyjednávání o rozpočtu. Nový ředitel tak bude mít dostatek času se na vše připravit,“ odůvodnil Drahoslav Ryba svůj předčasný konec ve funkci na webu hasičů. 

Datum jeho odchodu z funkce se přitom přesně kryje s datem odchodu prvního přidělence Josefa Slavíka. Akreditace ze strany Slovenské republiky skončila generálu Slavíkovi k 18. červenci a v tentýž den skončil generál Ryba ve funkci šéfa celorepublikových hasičů.

Chci si užívat roli dědečka

Jak se stal generál Ryba hasičským přidělencem v Bratislavě?

„Generálpororučík Ryba se přihlásil do přijímacího řízení na pozici referenta zahraničních služeb a zahraničních vztahů na Slovensku, které proběhlo v dubnu 2021, tedy s předstihem, aby byla zajištěna kontinuita výkonu funkce. Následně po souhlasu ministerstva zahraničních věcí České republiky byl generálporučík Ryba vyslán na práci na Slovensku při velvyslanectví ČR v Bratislavě. Nejedná se o jmenovanou pozici,“ sdělil Ekonomickému deníku mediální zástupce hasičů Rudolf Kramář.

Potvrzuje tím informace Ekonomického deníku, že už v půlce března se Ryba chystal do Bratislavy. Jen to hasiči nechtěli přiznat.

„Nedávno se mi narodila vnučka, takže se vlastně těším na novou etapu života, až si budu užívat roli dědečka. Na důchod se však ještě necítím. Je mi 59 let, a chtěl bych ještě zužitkovat zkušenosti, které jsem za těch 36 let u hasičů získal, abych pomohl naší republice zase z jiné perspektivy. Ze služeb státu ani hasičů tak ještě neodcházím, nově budu zastávat pozici přidělence HZS ČR při zastupitelském úřadu ČR v Bratislavě. Náplní práce je zejména spolupráce a výměna informací ČR a SR v oblasti požární ochrany, zásahové činnosti hasičů, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ale třeba také organizování mezinárodních návštěv, účast na odborných konferencích a řada dalšího,“ stojí dále na webu hasičů.

Vnučka dědečka Drahomíra ovšem příliš často neuvidí, z Bratislavy to má domů do Radostína nad Oslavou cca 200 kilometrů.

Důležitá persona

Účelem vyslání „styčáka“ k Dunaji má být výměna informací mezi oběma sbory, a spolupráce v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. „Významná je také pomoc při zajištění průjezdů humanitární pomoci přes území Slovenska, kterou Česká republika vysílá ostatním zemím. Vzájemná výměna informací probíhá průběžně při setkáních na konferencích, pracovních jednáních či například při setkání pracovní skupiny pro krizové řízení, civilní ochranu a integrovaný záchranný systém při česko-slovenské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci a setkání na krajské úrovni,“ vypíchnul mluvčí hasičů Rudolf Kramář.

Styčný důstojník musí podle Kramáře s ohledem na náplň své činnosti projít důkladným výběrem. „Samozřejmostí je dokonalý a aktuální přehled a znalosti o stavu a fungování sboru, které nelze získat jinak než dlouhodobou praxí. Rovněž musí mít skvělé komunikační schopnosti, vysokoškolské vzdělání minimálně magisterské úrovně a v neposlední řadě bezpečnostní prověrku. Vyslání styčného důstojníka předchází souhlas a akreditace přijímajících organizací a předvýjezdová příprava organizovaná ministerstvem zahraničních věcí,“ vysvětluje dále Kramář.

Kromě styčného důstojníka při velvyslanectví České republiky na Slovensku, mají hasiči také styčného důstojníka při NATO. Ten podle Kramáře současně plní svoji úlohu i v rámci příslušných pracovních orgánů Evropské unie.

„Tato pozice se velmi osvědčila, kdy zejména v uplynulém roce jsme získali řadu cenných informací ke zvládání pandemie COVID – 19. Mimo jiné také díky zkušenostem ze Slovenska jsme zavedli v rámci HZS ČR testování našich příslušníků a zaměstnanců antigenními testy, na jejichž základě se nám podařilo rapidně snížit poměr ´nakažených v karanténě´. Zatímco na jaře 2020 to bylo přibližně 1:10, dnes, především díky testům jsme tento poměr snížili na cca 2:1,“ popisuje přínos styčného důstojníka na Slovensku Rudolf Kramář.

Plat? Podle tabulek, plus náklady na život v cizině

Ekonomický deník se hasičů zeptal, jaký plat, v jaké výši, a jaké benefity, auto, služební finanční karta, v jaké výši, budou novému přidělenci přináležet.

„Z hlediska Hasičského záchranného sboru ČR je vždy odvislé podle tabulkového zařazení daného příslušníka nebo zaměstnance, který zde působí. V daném případě se jedná o pozici v zaměstnaneckém poměru. Za HZS ČR má styčný důstojník nárok vedle platu na finanční náhrady, závislé podle dané lokality, což je vypočítáváno podle metodik Ministerstva zahraničních věcí. Styčný důstojník má zázemí v daném místě (např. kancelář v rámci velvyslanectví) a má nárok na služební vozidlo, mobilní telefon a PC. Ostatní je placeno osobami působícími v zahraničí,“ odvětil na otázku Ekonomického deníku mediální zástupce hasičů Rudolf Kramář.

Příliš konkrétní tedy nebyl a není snadné ověřit, jaké příjmy a benefity styčnému důstojníkovi hasičů na Slovensku přináležejí. K požadované konkrétní sumě totiž není takřka možné se dostat.

„Zaměstnanci v zahraničí dostávají náhrady na základě nařízení vlády (č. 62/1994 Sb. – NV o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí). Nejedná se tedy o předpis ministerstva zahraničních věcí. Výše náhrady je navíc individuální. Základ pro určení výše náhrady stanovuje přímo zaměstnavatel v rozmezí mezi 25 procenty až 52 procenty z platu. Dále se vypočítává podle přesně daného vzorce, který zohledňuje např. životní náklady či spotřebitelské ceny v dané zemi. Výši platu vámi zmiňovaného styčného důstojníka hasičů neznáme,“ sdělila na jaře Ekonomickému deníku mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

Drahoslav Ryba slouží u hasičů 36 let. Protože hasiči se odmítli konkrétně vyjádřit k platu a náhradám styčného důstojníka v Bratislavě, pokusil se je Ekonomický deník vypočítat sám. Při tomto pokusu jsme vycházeli z otevřených zdrojů.

Loni by měl podle základní platové stupnice velitel celorepublikových hasičů nárok na základní tarifní mzdu 61 520 korun. Plat směnného příslušníka pak stoupá o desetinu. S ohledem na pravidelné osobní ohodnocení se výše platu šéfa hasičů mohla pohybovat i kolem sta tisíc korun měsíčně.

Platové tabulky hasičů. Klíčové číslo je v pravém rohu dole Foto: Tomáš Rovný

Pokud Drahoslavu Rybovi v Bratislavě zůstává jeho tarifní třída, mohl by tedy pobírat opět plat kolem sta tisíc korun. S benefity by mu pak na účet mohlo měsíčně přibýt dalších cirka 25 až 52 tisíc korun navíc. A to se vyplatí.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter