Středa, 10. srpna, 2022

Potvrzeno: Evropská komise obvinila České dráhy a ÖBB, že poškodily firmu Regiojet

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská komise dnes informovala České dráhy a rakouské Österreichische Bundesbahnen o svém předběžném stanovisku, že porušily antimonopolní unijní pravidla tím, že na trhu s použitými osobními železničními vagony uzavřely tajná ujednání s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy. Oba subjekty tak poškodily český Regiojet. Komise incident vyšetřuje už šest let.

Jak už Ekonomický deník napsal počátkem května, České dráhy už ve své výroční zprávě připustily, že počítají se dvěma pokutami od Evropské komise za to, že se snažily omezovat soukromé dopravce v byznysu na českých tratích.

Podle komise České dráhy porušovaly antimonopolní pravidla účtováním cen pod úrovní nákladů. Ty podle komise dráhy uplatňovaly zejména na trati mezi Prahou a Ostravou. Podle komise dráhy uzavřely také údajnou kartelovou dohodu se slovenskými ZSSK a rakouskými ÖBB při prodeji vyřazených železničních kolejových vozidel. Ta měla zabránit údajně tomu, aby se k použitým vozům ÖBB ani za lepší cenu nedostal soukromý dopravce.

Dráhy proto zaúčtovaly rezervu ve výši jedné miliardy a 700 milionů korun, napsal Ekonomický deník ZDE.

„V rámci zdravé hospodářské soutěže mají evropští občané prospěch z kvalitních a cenově dostupných služeb v osobní železniční dopravě.  Atraktivní služby železniční osobní dopravy rovněž podněcují cestující k tomu, aby přešli ze silniční na železniční dopravu, což je zásadní pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. V dnešním prohlášení o námitkách jsme předběžně zjistili, že ÖBB a ČD porušily pravidla hospodářské soutěže EU tím, že tajnými ujednáními bránily přístupu k použitým vagónům novému účastníkovi na trhu, společnosti RegioJet, což omezilo hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy,“ uvedla výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Česká železniční společnost RegioJet podnikatele Radima Jančury vstoupila na trh dálkové osobní železniční dopravy v České republice v roce 2011. Aby byla schopna konkurovat společnostem České dráhy a ÖBB, spoléhala se na levnější použité vagóny.

Komise předběžně zjistila, že mezi lety 2012 a 2016 se ČD a ÖBB účastnily kolektivního bojkotu, jehož cílem bylo udržet si své postavení na trhu a bránit rozšíření společnosti RegioJet jak v České republice, tak na mezinárodní železniční trase mezi Prahou a Vídní.

Ke kolektivnímu bojkotu dochází, když se skupina soutěžitelů dohodne na vyloučení skutečného nebo potenciálního konkurenta nebo na ztěžování jeho činností.

Komise zejména zastává předběžný názor, že ČD a ÖBB se dohodly na ztížení přístupu společnosti RegioJet k použitým vozům ÖBB pro dálkovou osobní dopravu. Aby společnost RegioJet nemohla tyto vozy získat, koordinovaly České dráhy a ÖBB své kroky s cílem bojkotovat prodej použitých vozů ÖBB společnosti RegioJet. 

Pokud by byl předběžný názor Komise potvrzen, bylo by jednání ČD a ÖBB v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který zakazuje protisoutěžní obchodní praktiky, jako je koluze.

Zaslání prohlášení o námitkách nemá vliv na výsledek vyšetřování.

Šetření Komise bylo zahájeno neohlášenými inspekcemi v červnu 2016.

Prohlášení o námitkách představuje formální krok komise při vyšetřování údajných porušování antimonopolních pravidel EU. Komise písemně informuje dotčené strany o námitkách, které proti nim byly vzneseny. Strany následně mohou přezkoumat dokumenty obsažené ve spisu Komise, písemně na ně reagovat a vyžádat si ústní slyšení, v rámci něhož sdělí své připomínky k případu zástupcům Komise a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž.

Pokud komise poté, co strany uplatní své právo na obhajobu, dospěje k závěru, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může přijmout rozhodnutí zakazující toto jednání a uložit pokutu až do výše 10 % ročního celosvětového obratu dané společnosti.

Pro dokončení antimonopolních šetření protisoutěžního jednání nejsou Komisi stanoveny žádné právní lhůty. Délka antimonopolního šetření záleží na mnoha faktorech, včetně složitosti případu, míry, do jaké podnik s Komisí spolupracuje, a na výkonu práv na obhajobu.

Pro dosažení cílů Zelené dohody EU je kladen důraz na zvýšení účinnosti dopravního systému, přičemž železniční doprava je výrazně upřednostňována jako druh dopravy šetrný k životnímu prostředí. Toho však nelze dosáhnout bez existence účinné hospodářské soutěže.

Další informace budou k dispozici pod číslem případu AT. 40401 v registru případů na internetových stránkách komise věnovaných hospodářské soutěži.

Pravidelné zprávy o antimonopolních a kartelových opatřeních jsou k dispozici v týdenním souhrnu těchto zpráv.

„České dráhy neuznávají, že by z jejich strany došlo k uzavření kartelové dohody,“ uvedla pro ČTK mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Firma podle ní obdržela od EK takzvané sdělení výhrad, které není rozhodnutím ve věci nebo konstatováním, že by České dráhy pochybily.

„Jedná se o předběžný názor EK na danou věc. Nyní proběhne podrobná analýza dokumentu a poté se k němu vyjádříme,“ dodala mluvčí.

Komise přitom ve svém předběžném stanovisku uvádí, že ČD a ÖBB „porušily antimonopolní pravidla EU tím, že na trhu s použitými osobními železničními vagony uzavřely tajná ujednání s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy“.

Naopak majitel RegioJetu Radim Jančura považuje vyjádření Evropské komise za pravdivé.

„Prvních 100 vagonů jsme postupně koupili od ÖBB a začali díky nim jako první dopravce konkurovat Českým drahám počínaje zářím 2011. Najednou se něco stalo a my jsme už nekoupili ani kolo. Až časem vyplavalo na povrch, že při razii Evropské komise na ČD našla komise důkazy, které nasvědčují tomu, že se ČD a ÖBB dohodly na vzájemném postupu proti RegioJetu, což je z hlediska soutěžního práva přísně zakázané,“ sdělil ČTK Jančura.

„Při dalších prodejích vozů, kterých bylo okolo 200, skoupily všechny ČD. Až časem jsme pochopili, proč se tak stalo. Kdyby k tomuto jednání nedošlo, RegioJet by dnes byl třikrát větší dopravce, než je, a provozovali bychom vlaky ve velké části Evropy. Musíme si počkat na výsledek šetření a pak se přihlásíme o náhradu škody. V tuto chvíli je předčasné škodu stanovit, ale naše limity růstu byly především levné a kvalitní vozy od západoevropských státních dopravců,“ dodal Jančura.

Pokud se předběžný názor komise potvrdí, bylo by jednání ČD a ÖBB v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ten zakazuje protisoutěžní obchodní praktiky, jako je koluze. Předsedou představenstva ÖBB byl v inkriminovanou dobu politik rakouské sociálně-demokratické strany SPÖ Christian Kern. Později od května 2016 do konce roku 2017 zastával funkci spolkového kancléře.

(hrb)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter