Poplatky za notáře se zvýší. Zasažena budou dědická řízení i předmanželské smlouvy

Poplatky za úkony notářů se zvýší v řádech stokorun až tisíců. Zasaženo bude dědické řízení i uzavření předmanželské smlouvy.  Důvodem je šestinásobné zvýšení minimální mzdy, ceny práce a zdražování energií i nájmů, ale také nová agenda exekucí a insolvencí, vysvětluje se se v důvodové zprávě k návrhu změny notářského tarifu. Třetina pozůstalostí je bez majetku a stát za ně platí 27 let starou sazbu. Pokud by ke zdražení nedošlo, nastalo by masivní rušení notářských úřadů. K tomu už v chudých oblastech dochází.

Návrh novelizace vyhlášky o odměnách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory reaguje podle důvodové zprávy na změnu ekonomiky a na fakt, že u některých poplatků nedošlo ke změně od roku 1993. Naopak cenová hladina byla od té doby už v roce 2018 na 241,84 procentech  a minimální mzdu zvýšila vláda na více než šestinásobek. „Je třeba také zohlednit výrazně vyšší cenu práce (v souvislosti se mzdami placenými zaměstnanci notáře) – průměrná mzda v roce 1993 činila 5 904 Kč, v 1. čtvrtletí roku 2019 již 32 466 Kč, tedy vzrostla více než pětinásobně,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Notář je jedná právnická profese, která nemůže bez předchozí dohody vyúčtovat náklady na kopie nebo telekomunikace, upozorňuje se v důvodové zprávě.

Notář musí jednat s věřiteli, ohlašovat sdělovat

Změna poplatků od roku 1993 se týká dědických/pozůstalostních řízení. Důvodem je nejen všeobecné zdražování a zvyšování mezd, ale také obrovské penzum práce, které notářům přibylo. V roce 1993 například nemuseli komunikovat s exekutory. To se týká pozůstalostí, kde zůstaly dluhy: „Odměna notáře – soudního komisaře za úkony, které provedl v řízení o dědictví (o pozůstalosti), které bylo zastaveno, od počátku roku 1993 činí 400 Kč. V legislativě je běžně zvyšování poplatků nebo daní odůvodňováno jen faktem inflace, ovšem v tomto případě jsou dalšími důvody navrhovaného zvýšení výrazný nárůst úkonů, které musí notář v takovém řízení oproti roku 1993 provést,“ uvádí se ve zprávě.

„Jedná se např. o provádění vyhledávání v rejstřících a seznamech (Evidence právních jednání pro případ smrti, Evidence listin o manželském majetkovém režimu, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence obyvatel a další). Dále vzhledem ke stále se zvyšujícímu zadlužení obyvatelstva je nutná stále intenzivnější komunikace s věřiteli a soudními exekutory, notář od roku 2009 vydává a doručuje rozhodnutí, vyznačuje právní moc na rozhodnutích. Notáři také kompletně převzali tzv. ,porozsudkovou´ agendu, tedy ohlašování změn v katastru nemovitostí prostřednictvím elektronického formuláře, sdělování změn pro zápisy ve veřejných rejstřících, sdělování věřitelům, soudním exekutorům, peněžním ústavům,“ vysvětluje se v důvodové zprávě.

Vysoké náklady, desítky věřitelů, rušení úřadů

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová