Středa, 14. dubna, 2021

Pomozte tam, kde je to třeba

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Důstojnost v Nýdku je zasažen nákazou Covid 19. Je nemocných 31 klientů, 3 jsou hospitalizováni, z toho 1 ve velmi vážném stavu. Klienti, kteří zůstávají v domově mají lehčí průběh nemoci. Pozitivních je také 9 zaměstnanců. Ti jsou někteří bez příznaků, ostatní mají také lehký průběh nemoci. Nicméně personál domova musí dodržovat přísná hygienická nařízení, aby se nákaza nešířila mezi seniory a další zaměstnance.

Musí používat předepsané ochranné pomůcky, na které ovšem není dostatek financí, tak aby byly pomůcky zajištěny pro personál na delší dobu. Daří se nám zajišťovat pomůcky vždy tak na 2 – 3 dny dopředu, což přináší značnou nejistotu a nervozitu pro zaměstnance, kteří podávají denně obdivuhodný pracovní výkon. Prosím přispějte jakoukoliv finanční částkou na dárcovský účet 2421111242/0800 nebo darujte cokoliv, co je potřeba.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter