Úterý, 30. listopadu, 2021

Policie znovu zatkla ostravského podnikatele Dědice, tentokrát i jeho bratra. Žalobce navrhoval vazbu, soud ji ale neuvalil

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Národní centrála proti organizovanému zločinu minulý týden sdělila už páté obvinění ostravskému podnikateli a politickému insiderovi Martinu Dědicovi. Detektivové tentokrát zatkli i Dědicova bratra – Radima Dědice. Oba obvinili ze dvou trestných činů. V rámci razie proběhly domovní prohlídky, policie oběma mužům zabavila veškerou techniku a muži skončili na čas v cele předběžného zadržení. Žalobce navrhl pro Martina Dědice vazbu, soud ale jeho návrhu nevyhověl.

Bratři Martin a Radim Dědicové byli minulý týden obviněni ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti. „Byl jsem zadržen i s bratrem, udělali nám prohlídku, byli jsme předání do cely předběžného zadržení. Ve čtvrtek byl obviněn bratr a propuštěn z cely. Zabavili nám komplet techniku. Státní zástupce u mě navrhl vazbu, soud ji na vazebním zasedání odmítl,“ potvrdil Martin Dědic informace Ekonomického deníku. Žalobce ostravské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Vít Koupil se ke zjištěním Ekonomického deníku nevyjádřil. „Vážený pane redaktore, s ohledem na ustanovení § 8a odst. 1 tr. řádu Vám nemohu na položené otázky odpovědět. Přeji hezký den,“ zareagoval žalobce na otázky Ekonomického deníku. Je ovšem s podivem, jak Koupil selektuje média na preferovaná a nepreferovaná. Naprosto otevřeně, přes svou veřejnou proklamaci, o této kauze mluvil například v České televizi zde a zde.

Ostravský podnikatel Martin Dědic, člověk s letitým vlivem do jedné ze silných částí tamní ČSSD, čelí obvinění a obžalobě kvůli ovlivňování veřejných zakázek a přijímání úplatků už skoro šest let. Obvinění z minulého týdne je aktuálně už pátým, který si vyslechl. Soud, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu, naopak Dědicovi povolil od června do září pobyt v zahraničí. Poslední akce policie vůči Martinu Dědicovi přitom proběhla vloni v listopadu.

„Trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti se dopustili tím, že v Ostravě po vzájemné dohodě zastřeli původ části finančních prostředků ve výši 9.000. 000 korun, které Martin Dědic získal jako výnos ze spáchání zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,“ zní podle zjištění Ekonomického deníku aktuální obvinění Martina a Radima Dědicových.

Dědicové se zlobí

Zatýkání v takzvané kauze Dědic z loňského podzimu, i to aktuální, notně rozezlila bratra hlavního aktéra Radima, který byl po poslední šťáře také obviněn. „To, co proběhlo a hlavně jakým způsobem, a i nadále probíhá, nás neustále utvrzuje, že státní zástupce Mgr. Koupil ztrácí svou pozici v probíhajících vykonstruovaných trestních řízeních v tzv. kauze Dědic a doslova se mstí mému bratrovi, a dokonce dnes i mé osobě. Ví totiž zcela prokazatelně, že jsem poradce mého bratra, který aktivně působí v jeho obhajobě, a snaží se tak jakýmkoliv způsobem sabotovat jeho obhajobu,“ napsal rozzlobený Radim Dědic v prohlášení, které se Ekonomickému deníku podařilo získat. Není proč se Dědicově naštvání divit. Jeho stíhání pro něj de facto i de iure znamená profesní likvidaci pro výkon insolvenčního správce, daňového poradce a soudního znalce, které dnes vykonává. Není totiž vyloučeno, že ho pověst podezřelého z ekonomických deliktů může provázet i poté, kdyby se mu trestná činnost, která je mu aktuálně kladena za vinu, nepodařila u soudu prokázat.

„Já osobně jsem podal ústavní stížnost na nezákonné prohlídky mých kanceláří, které proběhly v listopadu 2018 dle návrhu Mgr. Koupila, kdy byla z mých kanceláří odebrána prakticky celá obhajoba mého bratra zejména v elektronické podobě a je tak volně přístupna protizákonně policii a Mgr. Koupilovi. Ať si státní zástupce tvrdí, co chce, předložil jsem nezvratné důkazy v podobě policejního usnesení a znaleckého posudku zadaného policií, že Mgr. Koupil pravdu nemá,“ pokračuje Radim Dědic.

Státní zástupce podle něj v útocích na jeho osobu pokračoval v hlavním líčení trestních kauz jeho bratra. Radim Dědic tvrdí, že už v březnu 2019 jej osočil z toho, z čeho je s bratrem nově obviněn. „Navíc sama policie, jistě s vědomím dozorujícího státního zástupce Mgr. Koupila, mne křivě nařkla z dalších nepravostí ve svém vyjádření k Ústavnímu soudu. Já jsem opět předložil nezvratné důkazy, a to samotnému Ústavnímu soudu, o naprostém opaku,“ zlobí se Radim Dědic.

„Útoky státního zástupce Mgr. Koupila vůči mé osobě a bratrovi vyvrcholily dne 12. 6. 2019, kdy jsme byli v brzkých ranních hodinách zadrženi. Započaly masivní prohlídky našich obydlí a posléze mých kanceláří. Můj výslech skončil cca v 21.40 a posléze jsem byl internován v cele předběžného zadržení. V této cele jsem byl podroben nelidským podmínkám, kdy světlo v cele svítilo po celou noc, což je i dle mezinárodních závazků ČR považováno za formu mučení, navíc v návaznosti na klimatické podmínky panovalo v cele doslova vražedné vedro, které překračovala možné hygienické standardy bez jakékoliv snahy o jeho zlehčení. Vyšetřující policistka mi nechala do cely doručit mé obvinění, a to cca ve 23.30, které nemohla stihnout vyhotovit po ukončení mého výslechu, ale bylo zřejmě dopředu připraveno, tudíž vyšetřující policistka již a priori věděla, že mne obviní, aniž by na tom mohla cokoliv má výpověď změnit,“ tvrdí Radim Dědic.

A pokračuje: „Vyšetřující policistka mne navíc nebyla vůbec schopna řádně poučit a sdělit mi, kdo má můj osud, jako osoby zadržené, v rukou, a proč mi byly proti mé vůli pod pohrůžkou donucení odebrány biologické vzorky. Navíc si dokážete představit, jak asi vypadají výslechy osoby, která je od 12. 6. 2019 od cca 6.15 ráno na nohou a v cele se nemůže ani vyspat, a posléze má dne 13. 6. 2019 opět vypovídat.“

Radim Dědic hodnotí poslední obvinění za naprosto vykonstruované. Vidí v něm tři cíle státního zástupce Víta Koupila. „Prvním z nich je dosavadní prohra v průběhu trestních kauz mého bratra, kdy je Mgr. Koupil jednoznačně motivován obavami o svou budoucí kariéru. Kdy nejprve bombasticky informuje veřejnost o kauzách mého bratra, ale skutečný průběh řízení před soudem prokazuje něco jiného. Ostatně v těchto praktikách je VSZ v Olomouci pověstné, viz např. tzv. „kabelky“ pí Nagyové, dnes pí Nečasové,“ tvrdí Radim Dědic. Druhým cílem podle něj je nátlak žalobce Koupila na Martina Dědice snahou o lidskou a profesní likvidaci jeho bratra. „A to jenom z toho důvodu, že je to můj bratr a že se aktivně podílím na jeho obhajobě jako daňový poradce a soudní znalec. Posledním cílem Mgr. Koupila je zakrýt pochybení své a policie při zajišťování tzv. pohledávky. Policie totiž cca v březnu 2014, za souhlasu Mgr. Koupila, zajistila neexistující pohledávku, aniž by si ověřila všechna fakta. Tento svůj fatální omyl a další pochybení v provedení zajištění se teď Mgr. Koupil snaží zakrýt, a to zcela nepravdivými fabulacemi o skutečném průběhu finančních vztahů mezi mou osobou a mým bratrem,“ doplnil Radim Dědic. V této souvislosti připomněl, že Krajský soud v Ostravě vynesl ústně při hlavním líčení usnesení, kterým se zajištění tzv. pohledávky ruší.

Část prohlášení Radima Dědice po zatčení. Repro: Ekonomický deník

„V dané věci jsem já i můj bratr podal stížnosti a já osobně do protokolu o mých výsleších námitky podjatosti vůči osobě státního zástupce Mgr. Koupila a vyšetřující policistky. Dále podám podnět veřejnému ochránci práv k prošetření podmínek, které jsem byl nucen strpět v cele předběžného zadržení, a okolnostem nuceného odběru biologických vzorků,“ uzavřel dohru k policejní razii z minulého týdne Radim Dědic.

Hodně komplikovaný proces

Ostravský podnikatel Martin Dědic – člověk s letitým vlivem do jedné ze silných částí ostravské ČSSD – čelí obvinění a obžalobě kvůli ovlivňování veřejných zakázek a přijímání úplatků už skoro šest let. Kvůli tomu strávil i nějaký čas ve vazbě. Po propuštění z vazby mu byl vrácen pas a mohl vycestovat z republiky. Soudní proces začal v prosinci 2016 a dosud nebyl skončen.

Před akcí z minulého týdne policie zatkla Martina Dědice naposledy vloni v listopadu. Následně provedla prohlídky v prostorách firmy Value Consulting i v jeho autě. Po prohlídkách detektivové Dědice umístili do cely předběžného zadržení a několik hodin vyslýchali. Detektivové v této souvislosti zadržela také další podezřelé v Praze a převezla je do Ostravy. Po zhruba 24 hodinách byl Dědic, Pavel Petrovič, Jiří Malivánek, Vlastislav Přeček a Martin Sibinský obviněni z legalizace výnosů z trestné činnosti. Přičemž první tři měli trestnému činu napomáhat, posledně jmenovaný pak měl v nezákonné činnosti pomáhat „ve stádiu pokusu“. Vše se má točit kolem Dědicova konta v Lichtenštejnsku. „Mohu jen říci, že probíhají úkony trestního řízení. Nic víc v této chvíli komentovat nechci,“ uvedl krátce po policejní akci státní zástupce Vít Koupil.

Státní zástupce Vít Koupil bývá obyčejně velmi sdílný, na otázky Ekonomického deníku ale nezareagoval. Repro: ct24.ceskatelevize.cz

„Jsem obviněn podruhé ze stejného skutku, kdy u prvního probíhá řízení před soudem. K tomuto jsem v rámci své výpovědi podal stížnost, nemohu být obviněn dvakrát z naprosto stejného skutku. V obvinění je konstrukce, jak mi sdělil vyšetřovatel Arnošt Pivovarčík, že na účet chodily peníze z trestné činnosti, z které jsem obžalován. Tedy údajně legalizované úplatky z firmy Business Advisor přes společnost Propag Storm a offshorové společnosti na daný účet,” řekl v loni na podzim Ekonomickému deníku o policejní šťáře zatčený a znovu obviněný podnikatel Martin Dědic.

Někdejší zákulisní hybatel dění v ostravské sociální demokracii Dědic může mít podle všeho nejspíš pravdu. Protože podle textu obvinění mu policie klade za vinu aktivity, kvůli kterým už skutečně stojí před soudem. A to kvůli údajným úplatkům za ovlivnění nákupu tramvají pro ostravský dopravní podnik a ovlivňování zakázek v ostravské nemocnici. V textu obvinění pak detektivové nově pracují s plánovanou rok starou finanční transakcí.

Výnos z ovlivnění zakázek měl představovat téměř 37 miliónů korun zisku pro Dědice, jak tvrdí vyšetřovatelé. Vlastimil Přeček pak měl v letech 2012 a 2013 podle policie formou vratek přes řetězec firem, poskytujících reklamní služby, zařídit, aby Dědic prostřednictvím Pavla Petroviče získal půjčku v hodnotě 7 miliónů korun od seychelské firmy Alefino Limited.

Přeček měl Petrovičovi peníze předat „nezjištěným způsobem”, jak konstatují detektivové. Policie tedy dodnes nezjistila, jakým způsobem měly být ony peníze předány, ale tato transakce je přitom pro aktuální obvinění překvapivě nejdůležitější, tedy spíše klíčová.
Suma pak měla být Petrovičem převedena jako půjčka na Dědicovo konto v Benduro Bank v Lichtenštejnsku. V říjnu 2017 pak chtěl podle detektivů Dědic po dohodě s Martinem Sibinským převést část peněz v hodnotě 300 tisíc eur jako půjčku do Sibinského firmy Česká diamantová burza. K převodu peněz nakonec nedošlo kvůli opatřením Lichtenštejnského knížectví. Na transakci upozornily lichtenštejnské orgány Finančně analytický útvar ministerstva financí, a ten pak policii.

Přestože je takzvaný případ Dědic před soudem, vyšetřovatelé k němu přidávají další a další obvinění. Předloni v červnu detektivové obvinili z krácení daní společnosti Pragoimex a Martek Medical, její čtyři manažery i Martina Dědice, který s firmami uzavřel poradenské smlouvy prostřednictvím své společnosti Business Advisor.

Ze spisů přitom cíleně unikají jednostranně zaměřené informace do vybraných médií. Státní zástupce Vít Koupil v nich od začátku tvrdí, že Dědicovy poradenské služby měly být kouřovou clonou pro úplatky. Martin Dědic jeho tvrzení od počátku popírá tvrdí, že reklamní aktivity byly proplaceny a řádně celé realizovány.

„Prokážeme, že prohlídka nebytových prostor byla nezákonná. Došlo při ní k naprosto bezprecedentnímu porušení zákona, kdy povolující soudce byl uveden v omyl. I když je to jeho chyba, že podklady ve spisu neověřil, jen opsal. Mám za to, že tímto úkonem se sama policie dopustila trestného činu,” řekl na podzim Ekonomickému deníku Dědic.

Pokud by se prokázalo, že prohlídky byly skutečně nezákonné, nebyl by to první podobný prohřešek ostravských soudů. Ekonomický deník uplynulý rok podrobně popsal případ nelegálního povolení pro odposlech novináře Janka Kroupy kvůli kauze nákupů obrněných transportérů Pandur.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter