Čtvrtek, 24. června, 2021

Policie uzavřela s STV Group rámcovou smlouvu na nákup balistických přileb za 65 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Policejní prezídium uzavřelo minulý týden rámcovou smlouvu se společností STV Group na nákup několika tisíc balistických přileb. Odhadovaná cena kontraktu je 65 milionů korun s DPH.

V registru smluv se minulý týden objevila informace o uzavření kontraktu mezi policejním prezídiem a společností STV Group. Policie od firmy nakoupí na základě uzavřené rámcové smlouvy sedm tisíc balistických přileb. Nejvýše přípustná cena zakázky byla stanoven na 54 530 000 korun bez DPH. S DPH jde o celkovou sumu 65 981 300 korun.

Zbožím se ve smlouvě rozumí dodávka přileb ochranných balistických NIJ IIIA (PP)
s předpokládaným celkovým počtem 7 000 kusů v období let 2020 – 2023.

Balistické přilby používají například členové speciálních jednotek, kteří zasahují proti ozbrojeným pachatelům nebo policisté, kteří dohlížejí na demonstrace nebo sportovní utkání. Přilba by měla zaručit ochranu proti střelám a střepinám. Kromě skořepiny, která chrání hlavu, je součástí také hledí, které má za úkol chránit obličej.

Policie je podle smlouvy oprávněna odebírat přilby dle svých potřeb a uvážení po dobu trvání této dohody a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do výše 7 tisíc kusů. „V rámci plnění si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat v daném období i jen samostatné přilby balistické bez balistických hledí a jiných
součástí – např. náhradních souprav vnitřních polštářků atd., případně však i větší počet
samostatných balistických hledí či dalších součástí přilby v rozsahu skutečné aktuální potřeby. Finanční objem této dohody nemusí však být vyčerpán,“ stojí ve smlouvě.

STV Group se zavázala dodat zboží výhradně nové. Všechny součásti dodávek balistických přileb, hledí a příslušenství musí být vyrobeny z nových materiálů.

STV Group souhlasí, že na zboží bude uplatněno státní ověřování jakosti – SOJ. Produkty určené k zajištění obrany státu jsou svým charakterem, použitím a náklady na životní cyklus natolik specifické, že je nutné před jejich dodáním ověřit, zda splňují stanovené požadavky na kvalitu. Mnohdy nestačí pouze posoudit finální výrobek, ale je nutné průběžné monitorování podmínek, za kterých je výroba realizována. Ve vybraných případech se rovněž posuzuje systém managementu kvality dodavatele. Kontrola jakosti přileb bude probíhat v Turecku. Kontrole jakosti bude podléhat každá dílčí dodávka.

Veškeré požadované přilby mají být dodány do 30. listopadu roku 2023, s dílčím plněním vždy do sto padesáti dnů od doručení objednávky prodávajícímu. Poslední dílčí dodávka bude realizována s termínem plnění nejpozději do 30. listopadu 2023.

PSTV Group je povinna v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu
podle dohody, zaplatit policii smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno. Nejméně ve výši 500 korun za každý i započatý den prodlení.

Jedna přilba vyjde státní pokladnu na 7 790 korun.

Balistické přilby policie Foto: Jan Hrbáček

Balistické přilby policie. Foto: Jan Hrbáček

Poptávka po balistických přilbách pro policii vzrostla po teroristických útocích v Evropě. Ochranné části výstroje se musí měnit každých deset let. Poslední velká obměna přileb se uskutečnila mezi roky 2014 a 2017, kdy jich policisté nakoupili 2 100.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter