Polčák: Stát musí o epidemii komunikovat s obcemi. My jsme připraveni, řada je na ministrech

Stanislav Polčák na půdě národního parlamentu. Foto: archiv redakce

Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje přes dva tisíce členů z prostředí územní samosprávy, po zkušenostech z jara letošního roku apeluje na Vládu a nově jmenovaného ministra zdravotnictví Romana Prymulu, aby co nejdříve zajistili včasný, přehledný, srozumitelný, bezrozporný a pokud možno jednotný proud informací o epidemii a souvisejících opatřeních směrem k představitelům obcí a měst.    

„Samosprávy v zájmu svých obyvatel nemohou dopustit, aby se opakoval scénář z jara letošního roku, kdy státní orgány poskytovaly informace do území se zpožděním, chaoticky a nepřehledným způsobem. Příležitostí pro poučení bylo dostatek, v nadcházejících týdnech se tyto chyby nesmí opakovat!,“ říká předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák.

Předsednictvo Sdružení místních samospráv ČR dále vyzývá Vládu, aby v zájmu lepší informovanosti samospráv na svém jednání dne 21. září 2020 podpořilo přijetí novely zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 977), která vznikla na základě poslanecké iniciativy a ke které se dosavadní ministr zdravotnictví stavěl zdrženlivě, a to navzdory tomu, že dosavadní způsob informování koncepčně založený na preferenci obcí s rozšířenou působností je nefunkční, věcně problematicky nastavený a ve vztahu k menším samosprávám diskriminační.

„Jakkoli může být výše uvedená novela v průběhu legislativního procesu předmětem dílčích úprav a doplnění, nepochybně představuje to, po čem samosprávy volají: základ jejich informovanosti o epidemii a jejím průběhu a dopadech v daném místě nezávisle na tom, zda jde o obec prvního, druhého či třetího typu. Nový ministr zdravotnictví by se chyby spočívající v podcenění spolupráce se samosprávami neměl dopustit!,“ píše se v prohlášení.

„Sdružení místních samospráv ČR zastupující téměř třetinu obcí a měst napříč všemi kraji České republiky nabízí vládě stejně jako na jaře pomocnou ruku a doufá, že tato nabídka nezůstane oslyšena. Je čas táhnout za jeden provaz! Věříme, že si to vláda dobře uvědomuje,“ říká Stanislav Polčák.

-red-