Pokyn zavádí odnětí a přikázání věci mezi státními zástupci z jiných důležitých důvodů

Nejvyšší státní zastupitelství zavádí další důvod k odnětí a přikázání věci jinému státnímu zastupitelství. Takovým důvodem jsou podle pokynu obecné povahy ze září letošního roku „jiné důležité důvody“. Tento nový vztah mezi nejblíže vyšším a jemu podřízeným státním zastupitelstvím vstoupí v účinnost od 1. ledna 2020. Vzorem nového ustanovení je vztah mezi soudy podle Trestního řádu.

O Pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze 3. září 2019, Česká justice už informovala v souvislosti s místní a věcnou příslušností k dozoru nad zákonností trestního řízení. Podle Pokynu budou muset státní zástupci vrchních státních zastupitelství vydávat usnesení a odůvodňovat ho Nejvyššímu státnímu zastupitelství, pokud rozhodnou o příslušnosti jinak, než jak jim určuje Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství.

Státní zástupce postupovali jako soudci

Pokyn obecné povahy ovšem také kodifikuje nový vztah mezi státními zastupitelstvími a vztah s policejním orgánem pro případ odnětí a přikázání trestní věci. Například proti usnesení státního zástupce o odnětí věci policejnímu orgánu nebo aby úkony vykonával jiný policista, nebude přípustná stížnost.

Nejvyšší státní zastupitelství rovněž přidává nový důvod, pro který bude moci nadřízené státní zastupitelství odejmout věc podřízenému úřadu a přikázat ji jinému státnímu zastupitelství. Jsou to „jiné důležité důvody“, pro které dosud mohl změnit příslušnost soud.

Doposud tento vztah upravoval zejména zákon o státním zastupitelství v §12a, který kodifikoval odnětí a přikázání věci v případě sporu, například vyloučení vedoucího státního zástupce a Trestní řád, který upravuje v §25 odnětí a přikázání věci mezi soudy. Části státních zástupců se tato úprava Trestního řádu jevila dlouhodobě jako problematická, neboť v praxi postupovali státní zástupci podle §25 Trestního řádu, který ovšem jmenuje výhradně soudy a tento postup pro státní zástupce výslovně nestanovuje. „Odnětí a přikázání věci: Z důležitých důvodů může být věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně; o odnětí a přikázání rozhoduje soud, který je oběma soudům nejblíže společně nadřízen,“ uvádí se v Trestním řádu.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová