Pondělí, 4. července, 2022

Antimonopolní úřad pokutoval firmu za změny statutárů ZOOTu, když na to neměla povolení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 143 000 korun soutěžiteli Company New a.s., jež je součástí podnikatelské skupiny Natland. Důvodem bylo nezákonné uskutečňování kontroly nad společností ZOOT a.s.

Kontrola probíhala ještě před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se spojení soutěžitelů povoluje. 

Společnost Company New nabyla v dubnu 2020 akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti ZOOT a.s., přičemž následně v období ode dne 13. 8. 2020 do dne 26. 5. 2021 uskutečňovala výkon kontroly nad touto společností zejména změnami na pozicích členů jejího představenstva a dozorčí rady. 

Soutěžitel Company New přitom podal návrh na povolení spojení se společností ZOOT a.s. k Úřadu až 30. 4. 2021. Spojení pak bylo ve zjednodušeném řízení povoleno, rozhodnutí nabylo právní moci 27. 5. 2021.

Při ukládání pokuty Úřad zohlednil, že soutěžitel ze své vlastní iniciativy poskytl Úřadu informace o spáchání přestupku, a rovněž provedl tzv. absorpci pokuty uložené skupině Natland za souběžný přestupek (https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3242-pokuta-1435-milionu-korun-pro-natland-za-tzv-gun-jumping-uskutecnovani-fuze-bez-povoleni-uohs.html). 

Soutěžitel rovněž požádal o narovnání, za což mu byla sankce snížena o dalších 20 procent.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter