Neděle, 9. května, 2021

Podal (SPD): Politika EU připomíná koloniální doby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

ANKETA EKONOMICKÉHO DENÍKU

Ekonomický deník postupně přináší profily odborných mluvčích politických subjektů, které mají šanci se po podzimních volbách dostat do Poslanecké sněmovny. Věnujeme se klíčovým rezortům. Dnes přinášíme anketní rozhovor o zemědělství s místopředsedou Zemědělského výboru za SPD Zdeňkem Podalem.

Jaké jsou hlavní vize SPD v oblasti zemědělství pro následující volební období? Jaké hlavní legislativní úkoly podle Vás resort čekají?

České zemědělství je v dosahovaných výsledcích v užitkovosti a chovu jednotlivých druhů a kategorií zvířat na velmi vysoké úrovni. V EU patříme mezi premianty. V současné době je pro nás důležitá výzva, zda se nám podaří dosáhnout soběstačnosti v potravinách. Současná soběstačnost v součtu všech komodit mléka, vepřového a hovězího masa, vajec, drůbežího masa se pohybuje na úrovni 50 až 60 procent. Jelikož nefunguje společná zemědělská politika a jednotný trh EU, je naše zemědělství v nevýhodě. Naše podniky nemají problém konkurovat, ale nerovnoměrné podpory tento trh deformují. Jedná se o různou podporu na hektar v zemích EU. Holandsko, Belgie 400 eur na ha, Česká republika 224 eur na ha. Radost ze vstupu do EU zkalilo zklamání. Pomoc EU stvořila českou závislost na kapitálu staré EU, a to zvláště v potravinách. Původní EU tak významnou silou svých národních rozpočtů a nejednotnou dotační politikou pro státy přistoupivší  v r. 2004 a později utlumila jejich zemědělství a potravinářský průmysl. Tím, a za přispění vlastních maloobchodních prodejen, země staré EU 14 dokázaly ovládnout trh s potravinami. Pokles produkce poškodil krajinu. Tím, že se snížily stavy hospodářských zvířat a klesla živočišná výroba kejdy chybí na našich polích organická hmota. Tato nevyváženost negativně působí na schopnost půdy zadržovat vodu. Tato politika EU připomíná koloniální doby a směřuje k ovládnutí naší země. Tisíce lidí uvolněných z živočišné výroby pak fungují jako levná pracovní síla v průmyslových montovnách. Tento stav chceme řešit, nelze pokračovat ve vytlačování našich zemědělských a potravinářských produktů z vlastního trhu. Vzhledem k pandemii covid-19 je důležité zvyšovat soběstačnost ve výrobě potravin. Svět po pandemii bude jiný a hlavně lidé budou chudší. Bude to podobné jako po druhé světové válce, ale nečekejme Marshallův plán. Bude to jako s vakcínou. Každý za sebe, zemědělci za všechny.

Jaké problémy resort nejvíc tíží? A jaké řešení pro ně přinášíte?

Řešením by byla jiná hospodářská politika EU k přistoupivším státům v r. 2004. Dalším řešením je jít anglickou cestou.

Zdeněk Podal (SPD). Foto: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Zdeněk Podal je  od října 2017 poslancem Poslanecké sněmovny PČR, kde od r. 2019 působí jako místopředseda Zemědělského výboru. Od roku 2020 je zastupitelem Královéhradeckého kraje. Je též členem dozorčí rady VZP.  Vyučený elektrikář, před přestupem k SPD byl krajským místopředsedou Strany Práv Občanů Zemanovci.

Jak vidíte budoucnost českého zemědělství v delší časové perspektivě, včetně kontextu dění v Evropské unii, příp. na globální úrovni? A v tomto kontextu s ohledem na úzkou propojenost zemědělství s klimatickou změnou a ochranou životního prostředí – mělo by smysl spojit rezort zemědělství a životního prostředí?

Spojení ministerstva zemědělství a životního prostředí je jako spojit manželku a milenku do jedné rodiny. Výsledkem by bylo ministerstvo, kde by se ani neshodli, zda je den, nebo noc. To by byla poslední rána pro české zemědělství.

Helena Sedláčková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter