Sobota, 13. srpna, 2022

Pochyby o australském těžaři lithia na Cínovci? Minimálně tři roky prý nebude v zisku a „spaluje“ hotovost

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

To, že firma nevydělává, ještě neznamená, že její akcie půjdou dolů. Například biotechnologické a těžební průzkumné společnosti často prodělávají roky, než se jim podaří dosáhnout úspěchu s novou léčbou nebo objevem nerostných surovin. Krutou realitou však je, že velmi mnoho ztrátových společností spálí veškerou hotovost a zkrachuje. Server Simply Wall St radí drobným investorům po celém světě činit dobrá rozhodnutí. V případě australské společnosti European Metals Holdings, která chce těžit lithium na Cínovci v Krušných horách, ale server vztyčil prst.

Měli by se akcionáři společnosti European Metals Holdings obávat přílišného spalování hotovosti?“ klade si otázku server Simply Wall St.

Termín cash burn lze definovat jako množství hotovosti, kterou společnost každoročně vydává na financování svého růstu (nazývaná je také záporným volným peněžním tokem).

Server přezkoumal hotovosti podniku ve vztahu k jeho cash burn.

Jak dlouhý je cash runway (doba, po kterou musí podnik zůstat solventní za předpokladu, že nezíská žádné další finanční prostředky – pozn. red.) společnosti European Metals Holdings?

Délka cash runway společnosti se vypočítá tak, že se její hotovostní zásoba vydělí množstvím vyčerpané hotovosti.

K prosinci 2021 měla společnost European Metals Holdings hotovost ve výši 6,9 milionu australských dolarů a žádný dluh. V posledním roce vyčerpala hotovost ve výši 1,8 milionu australských dolarů. Od prosince 2021 tedy podle serveru činí její cash runway 3, 8 roku.

Na první pohled by se mohlo jednat uklidňující dlouhou cash runway.

Jak se mění objem hotovosti společnosti European Metals Holdings v čase?

Podle našeho názoru společnost European Metals Holdings zatím nevytváří významné provozní příjmy, protože za posledních dvanáct měsíců vykázala pouze 1,1 milionu australských dolarů. Proto se pro účely této analýzy zaměříme na to, jak se sleduje spalování hotovosti. Jak už to tak bývá, za poslední rok se cash burn společnosti snížil o 11 procent, což naznačuje, že management udržuje poměrně stabilní tempo rozvoje podnikání, i když s mírným poklesem výdajů. I když minulost je vždy hodna zkoumání, nejdůležitější je budoucnost. Proto se možná budete chtít podívat na to, jak velký růst společnosti se očekává v příštích několika letech,“ píše dále server Simply Wall St.

Přestože společnost podle serveru v poslední době snížila spotřebu hotovosti, měli by akcionáři European Metals Holdingszvážit, jak snadno by firma v budoucnu získala další hotovost.

Společnosti mohou získat kapitál buď prostřednictvím dluhu, nebo vlastního kapitálu. Obvykle podnik prodá nové akcie sám sobě, aby získal hotovost a podpořil růst. Porovnáním roční spotřeby hotovosti společnosti s její celkovou tržní kapitalizací můžeme přibližně odhadnout, kolik akcií by musela vydat, aby mohla společnost fungovat další rok (při stejné míře spotřeby),“ přibližuje server.

Společnost European Metals Holdings má podle serveru tržní kapitalizaci 156 milionů australských dolarů a v loňském roce spálila 1,8 milionu australských dolarů, což představuje 1,2 procenta tržní hodnoty společnosti.

Téměř jistě by si tedy mohla na financování dalšího ročního růstu jen trochu půjčit, případně snadno získat hotovost vydáním několika akcií,“ pokračuje server.

Měli bychom se tedy obávat spalování hotovosti společnosti European Metals Holdings? Jak už asi tušíte, příliš nás neznepokojuje, že European Metals Holdings spaluje hotovost. Například si myslíme, že její hotovostní runway naznačuje, že společnost je na dobré cestě. Její slabou stránkou je snížení cash burn, ale ani to nebylo tak špatné. Po zvážení řady faktorů v tomto článku jsme ohledně jejího cash burn docela klidní, protože se zdá, že společnost má dobrou pozici pro další financování svého růstu. Samostatně jsme se podívali na různá rizika, která společnost ovlivňují, a zaznamenali jsme pět varovných signálů pro European Metals Holdings (z nichž 2 se nám příliš nezamlouvají!), o kterých byste měli vědět,“ tvrdí server Simply Wall St.

Předpokládá se, že v příštích 3 letech bude zisk klesat v průměru o 5,4 procenta ročně. (Společnost) dosahuje tržeb nižších než 1 milion USD (1 milion australských dolarů). V současné době není zisková a nepředpokládá se, že se v příštích 3 letech stane ziskovou. V uplynulém roce došlo k rozředění majetku akcionářů,“ predikuje investiční server Simply Wall St.

Pokročili jsme, ale zpoždění může přijít v laboratořích

Společnost European Metals Holdings, která chce těžit lithium na krušnohorském Cínovci uplynulýv dubnu přitom oznámila „pokrok v rozvoji projektu na těžbu lithia a cínu v České republice. Zároveň ale upozornila na možné zpoždění v procesu způsobené kvůli komplikacím v laboratořích.

Společnost obchodovaná na burze AIM uvedla, že ve čtvrtletí končícím 31. března došlo k „pokračujícímu výraznému pokroku“ při dokončování konečné studie proveditelnosti a k pokračujícím jednáním s potenciálními odběrateli produktů projektu.

Z makroekonomického hlediska pak uvedla, že ceny dvou klíčových produktů projektu – hydroxidu lithného a cínu – v daném období výrazně vzrostly, přičemž ceny hydroxidu lithného přesáhly 70 000 dolarů za tunu a cínu 45 000 dolarů za tunu.

Představenstvo European Metals Holdings uvedlo, že tyto ceny jsou „velmi příznivé“ ve srovnání s cenami, které byly použity v aktualizaci předběžné studie proveditelnosti z roku 2022, a to 17 000 dolarů za hydroxid lithia a 24 000 dolarů za cín.

„Časový plán dokončení konečné studie proveditelnosti se v současné době přezkoumává,“ uvedlo představenstvo ve svém prohlášení.

„Ačkoli práce na studii pokračují velmi dobře, došlo ke zpoždění procesu, které bylo částečně způsobeno problémy s covid-19 v laboratořích, dramatickým nárůstem pracovního vytížení laboratoří, a tedy snížením dostupnosti laboratoří v důsledku zvýšení poptávky v oblasti lithia, a logistickými problémy v odvětví způsobenými situací na Ukrajině.“

Společnost European Metals Holdings uvedla, že v současné době přezkoumává časový harmonogram projektu, a až bude tento přezkum dokončen, bude o něm trh informovat.

„Neočekává se, že by to zpozdilo kritickou cestu projektu, protože během této doby bude společnost v procesu dokončování záležitostí týkajících se povolení,“ doplnila těžařská firma.

Společnost rovněž uvedla, že jmenovala Davida Kocha novým finančním ředitelem a tajemníkem společnosti.

V pátek 11, 43 britského letního času akcie European Metals Holdings klesly o 0,76 procent na 65,5 pencí.

Cínovec je jedním z největších zdrojů lithia v Evropě a jeden z největších nerozvinutých zdrojů cínu na světě. Projekt se nachází 100 kilometrů severozápadně od Prahy na hranici s Německem, přiléhá k hlavní silnici se dvěma železničními tratěmi do 10 kilometrů od ložiska.

Projekt se nachází v srdci Evropy s pohotovým přístupem ke koncovým uživatelům výrobců automobilů a společnostem zabývajícím se skladováním energie.

Potenciální odběratelé lithia z českého Cínovce. Foto: European Metals Holding

Australský těžařský startup European Metals Holdings na začátku roku přepočítal kvůli pohybu cen rud na světových trzích parametry plánovaného dolu na lithium a cín v Krušných horách. Už při poloviční ceně, než má lithium na trhu dnes, by čistý zisk z projektu dosáhl 1,94 miliardy dolarů (41,5 miliardy korun). Těžit zde má společný podnik Geomet, ve kterém mají Australané podíl 49 procent a zbývajících 51 procent Skupina ČEZ.

Hlavním lákadlem je čistá současná hodnota projektu (Net Present Value – NPV), tedy budoucí zisky očištěné o vstupní investici a časovou hodnotu peněz (8 procent ročně). Starší propočet z roku 2019 uváděl NPV na úrovni 1,1 miliardy dolarů, nyní už je to 1,94 miliardy. Mezi hlavní příčiny patří rostoucí cena lithia, vyšší objem produkce a také prodloužení plánované těžby u Cínovce z 21 na 25 let.

Při dnešní ceně lithia jde o 122 miliard korun

Těžařské startupy z Austrálie či Kanady občas vymýšlejí úplné „pohádky pro investory“, aby prodaly další akcie, ale tento případ je jiný. Vedení European Metals je až překvapivě opatrné. V předchozím propočtu použilo už zmíněnou cenu 17 tisíc dolarů za tunu hydroxidu lithného (lithium je v čisté podobě příliš reaktivní, proto se převáží v této podobě). Avšak cena na světovém trhu je dnes více než dvojnásobná.

European Metals Holdings v lednové prezentaci opatrně zmiňuje, že při růstu ceny hydroxidu lithného na 22 tisíc dolarů za tunu vzroste NPV na 3,02 miliardy dolarů (64,5 miliardy korun). Podle orientačního propočtu Ekonomického deníku by při aktuální ceně 35 tisíc dolarů za tunu dosáhla čistá současná hodnota projektu 5,7 miliardy dolarů (v přepočtu 122 miliard korun). Text o příčinách růstu ceny lithia vydal Ekonomický deník před pár měsíci.

Návratnost a ziskovost projektu by se v takovém případě posouvá do říše snů. Už při konzervativním odhadu ceny na úrovni 17 tisíc dolarů za tunu vychází návratnost vložených peněz za 2,5 roku a vnitřní výnosové procento (IRR) na 36,3 procenta po zdanění. Pro srovnání: fotovoltaické elektrárny postavené v době solárního boomu v roce 2010 vykazují IRR okolo osmi procent.

Poslední prezentace australské European Metals počítá, že z 25letého provozu dolu bude v oblasti Cínovce vyprodukováno 153 tisíc tun lithia, ale také 33 tisíc tun cínu a přes 12 tisíc tun wolframu. Obsah kovů v hornině je poměrně nízký, každým rokem tak bude zapotřebí vytěžit okolo 2,25 milionu tun materiálu k dalšímu zpracování.

Cínovec – český Klondike

V podzemí pod Krušnými horami se nacházejí stovky tisíc tun lithia. Na ně se od roku 2007 zaměřila česká firma Geomet, kterou o pět let později ovládl australský těžařský startup European Metals Holdings. Projekt málem ztroskotal na nesouhlasu politiků z levého a populistického křídla politické scény; z jejich pohledu bylo skandální, aby na těžbě „českého“ lithia zbohatl soukromý podnik ze zahraničí. Před sněmovními volbami v říjnu 2017 se z toho stala silně medializovaná kauza, která zahýbala s volebním výsledkem.

Nakonec se podařilo najít řešení, které uspokojilo všechny zúčastněné. Na základě dohody z listopadu 2019 získal většinový 51procentní podíl v Geometu ČEZ, a to prostřednictvím dceřiné firmy Severočeské doly. Stalo se tak formou navýšení kapitálu Geometu o 791 milionů korun. Vzhledem k tomu, že téměř 70 procent akcií v ČEZ vlastní stát, se projekt těžby na Cínovci dostal pod kontrolu státu.

Projekt je ve fází posuzování dopadu na životní prostředí (EIA). Jak Ekonomický deník uvedl v květnu, studie EIA zmiňuje využití lokality bývalého uhelného dolu Kohinoor u Lomu na Mostecku, kde má vzniknout závod na zpracování vytěžené horniny. Nachází se však poměrně daleko – více než 20 kilometrů od cínoveckého areálu. Investor má proto ještě záložní plán, který počítá s využitím bývalé výsypky v Pozorce na jižním okraji města Dubí.

Vrch Cínovec v Krušných horách vděčí za své jméno cínovým dolům, které zde vznikly už ve 14. století. Veřejné mínění Cínovec rozvířil před několika lety, kdy se začalo diskutovat o využití údajně největšího naleziště lithia v Evropě, jehož kapacita se odhaduje na 100–300 let. Zajímavé je, že o něj dlouhá léta nikdo nejevil zájem.

Prospektor Otto Janout a jeho tři kolegové ho tu hledali prakticky na vlastní pěst od roku 2007. Když přestali zvládat milionové náklady, začali hledat investory. Přestože jejich sondy výskyt lithia prokázaly, oslovené firmy v Česku a Kanadě tehdy ještě nejistý projekt odmítly.

Zájem projevila až australská firma EMH, která kromě financí disponovala i technologií těžby, což je v celém případě zásadní. Cínovecké doly jsou totiž unikátní tím, že se zde lithium nachází v podobě slídy pojmenované cinvaldit. Její výhodou je, že obsahuje také železo, a je tedy magnetická, a to navíc právě v té části, která obsahuje lithium.

Cinvaldit tedy lze po vytěžení rozemlít, oddělit mechanicky těžké složky, jako je cín a wolfram, a ze zbytků magnetickou separací získat část obsahující lithium. V porovnání s australskými doly, kde se využívají složité hydrometalurgické procesy, jde o daleko jednodušší postup.

Nevýhodou naopak je, že cinvaldit obsahuje lithia jen asi čtvrt procenta, a musí se ho tedy vytěžit velké množství.

Jan Hrbáček, David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter