Středa, 25. května, 2022

Photon Energy Group vykázala nejsilnější první čtvrtletí v historii společnosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Společnost Photon Energy N. V. oznámila neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2022, které skončilo 31. března 2022. Společnost vykázala za první čtvrtletí dvojnásobné tržby ve výši 231 milionů korun (meziročně nárůst o 99,9 procent) a rekordní EBITDA ve výši 51 milionů korun (plus 811,7 procent).

Výsledky za první čtvrtletí potvrdily odhodlání společnosti úspěšně urychlit růst ve všech obchodních segmentech a na všech trzích, protože zaznamenala nejsilnější první čtvrtletí ve své historii.

„Společnost podnikla důležité kroky k posílení svého růstu, mimo jiné rozhodla o dočasném převedení většiny svých maďarských elektráren na tržní model, kdy od dubna 2022 nejsou tyto elektrárny závislé na žádném podpůrném mechanismu. V důsledku toho budou příjmy společnosti z prodeje elektřiny z těchto elektráren těžit z celosvětově rostoucích cen elektřiny,“ uvedla Photon Energy.

Co se týče developmentu projektů, společnost po sledovaném období v Maďarsku dokončila a připojila k síti elektrárnu o výkonu 1,4 MWp. Také development jejího prvního projektu využívajícího unikátní technologii RayGen je na dobré cestě. Elektrárna má mít výrobní kapacitu 300 MWp a kapacita úložiště energie bude 3,6 GWh, což z ní činí dosud největší projekt společnosti a zároveň největší projekt skladování energie z obnovitelných zdrojů na světě. V Evropě společnost připravuje projekty o výkonu 475 MWp v Maďarsku, Polsku a Rumunsku; na rumunském trhu se společnost chystá zahájit výstavbu svého prvního projektu v této zemi.  

Růst ostatních zdrojů příjmů lze podle společnosti přičíst především velkému rozmachu, který zaznamenala obchodní linie společnosti zabývající se obchodováním s fotovoltaickými komponenty, která distribuuje FV moduly, střídače a baterie.

„Jsme velmi hrdí na to, že se naše strategie díky těmto silným číslům za první čtvrtletí naplnila. Rozšíření našeho vlastního portfolia a přechod od výkupních sazeb k prodeji elektřiny za tržní ceny pro nás vytváří významné nové obchodní příležitosti. Kromě toho očekáváme příležitosti k dynamickému růstu v dalších oblastech našeho podnikání, jako je obchod s FV technologiemi, na jehož realizaci jsme dobře připraveni. Vzhledem k současnému vývoji a perspektivě můžeme s klidným svědomím potvrdit náš výhled tržeb a EBITDA na rok 2022,“ komentoval výsledky hospodaření generální ředitel skupiny Photon Energy Group Georg Hotar.

V prvním čtvrtletí roku 2022 společnost zdvojnásobila své tržby na 231 milionů korun oproti 116 milionům korun v prvním čtvrtletí roku 2021 (meziročně +99,9 %). Za tímto nárůstem stojí především vyšší tržby z prodeje elektřiny z nových elektráren společnosti, který je realizován za tržní ceny (14,6 MWp připojených do sítě v srpnu 2021 a 1,4 MWp v prosinci 2021) a také vysoké ceny elektřiny přímého prodeje v rámci podpůrného programu „Zelený bonus“, na který české portfolio přešlo od začátku roku.

Tyto výsledky vedly k rekordnímu konsolidovanému zisku EBITDA za 1. čtvrtletí, který se zvýšil o 811,7 % na 51 milionů korun, a vznikl kladný EBIT za první čtvrtletí ve výši 13 milionů korun oproti ztrátě EBIT ve výši -37 milionů korun ve stejném období loňského roku.

Společnost tak výrazně snížila ztrátu před zdaněním na -34 milionů korun (z -77 milionů korun za stejné období loňského roku), a to i přes vyšší úrokové náklady spojené s první emisí zelených dluhopisů v listopadu 2021. V důsledku toho se čistý zisk výrazně zlepšil, i když v prvním čtvrtletí roku 2022 zůstal v červených číslech s čistou ztrátou -38 milionů korun oproti -80 milionů korun před rokem.

Skupina nabízí širší obrázek o tvorbě hodnoty společnosti a za první čtvrtletí vykazuje kladný konsolidovaný celkový souhrnný zisk ve výši 45 milionů korun, což je v souladu s částkou vykázanou v loňském roce za stejné období, která zahrnovala kladné přecenění naší investice do společnosti RayGen v návaznosti na její navýšení kapitálu.

Na základě výše uvedených skutečností a využití pákového efektu, které se odráží ve všech oblastech podnikání skupiny, potvrzuje vedení společnosti svůj cíl zvýšit konsolidované tržby na 1,6 milionu eur z 923 milionů korun v roce 2021, což představuje meziroční nárůst o 78,8 %. To povede ke zvýšení EBITDA na 456 milionů korun z 243 milionů korun v roce 2021 (+87,8 % meziročně).

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 775 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 280 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

(hrb)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter