Sobota, 25. června, 2022

Petice zafungovala. Nádraží v Převýšově kvůli modernizaci hradeckého koridoru k zemi nepůjde

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Osud nádražní budovy v Převýšově – na trati z Prahy do Hradce Králové – je zpečetěn. O záchranu nádraží usilovali místní, rozběhla se kvůli němu petice. Nádražní budova v nakonec Převýšově zůstane: obec se zavázala k jejímu pronájmu. Převýšov se nachází na trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, která bude v příštích letech procházet modernizací a zdvoukolejněním. Modernizace má ulevit přetíženému tranzitnímu koridoru v úseku Kolín – Pardubice a zároveň umožnit zavedení expresů z Prahy do Hradce Králové.

Zástupci Správy železnic a obce Převýšov se dohodli na zachování místní nádražní budovy, která měla původně ustoupit plánované modernizaci železniční trati z Prahy do Hradce Králové.

Obec si pronajme volný prostor v přízemí objektu, pro který Správa železnic nebude mít využití. Zároveň pokračuje příprava nové varianty vedení trasy, která povede mimo nádraží.

Správa železnic hledala spolu s obcí Převýšov řešení od jara tohoto roku. Klíčovým bodem jednání se stal nakonec pronájem přízemních prostor. Částka za nájem pokryje provozní náklady a běžnou údržbu a umožní tak zachování objektu. V 1. patře zároveň budou moci zůstat stávající nájemníci, kteří obývají tamní byty.

„Zachování budovy by vedlo podle původních odhadů k výraznému snížení traťové rychlosti, a to za situace, kdy bychom ji neměli jak využít. Proto nám její zachování původně nedávalo smysl. Obec ale dala jasně najevo, že je ochotná zajistit další využití objektu. Proto jsme společně hledali cesty, jak toho dosáhnout. Jsem rád, že se nám to nakonec podařilo a chtěl bych tímto poděkovat také panu starostovi za jeho nasazení při hledání různých variant,“ uvedl hlavní inženýr stavby ze Správy železnic Jan Beneš.

„Důvodům, kvůli kterým Správa železnic plánovala vést trasu přes výpravní budovu, rozumíme. O to víc si vážíme toho, že její zástupci naslouchali našim argumentům a obavám a že jsme od začátku hledali způsob, jak budovu zachránit,“ říká starosta obce Miroslav Podnecký (nezávislý) s tím, že pokud by obec nebyla schopná garantovat využití budovy, hrozilo nadále její zbourání.

Správa železnic zároveň představila další modifikace trasy v okolí Převýšova, které umožňují budovu zachovat a zároveň minimalizují nutnost snížení traťové rychlosti. Původní propad maximální rychlosti expresních vlaků kolem Převýšova z plánovaných 140 km/h přibližně na 105 km/h by vedl k jejich zdržení přibližně o půl minuty a zvýšil energetickou náročnost železniční dopravy v tomto úseku o 75 MWh ročně. Nové varianty umožňují snížit propad traťové rychlosti na 120 km/h, respektive 130 km/h v případě, že by trať vedla v těsném sousedství výpravní budovy. Reagují i na další podněty, které obec vůči původnímu návrhu měla, jako je třeba přemístění železničního přejezdu.

Když Správa železnic oznámila záměr zdemolovat budovu nádraží v Převýšově kvůli plánované modernizaci trati, vyvolalo to u místních velké pobouření. Budovu historického nádraží považují za dominantu obce a proti demolici sepsali petici.

Správa železnic jednala se zástupci obce několik měsíců jedná o možném kompromisu. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina složená ze zástupců zainteresovaných stran. Správa železnic prověřila různé možnosti zachování provorepublikové budovy a další alternativní vedení modernizované trati v okolí objektu a došla ke třem variantám možného řešení, z nichž dvě počítaly se zachováním nádraží.

„Je možný odprodej budovy obci nebo jinému subjektu za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která dosahuje 9,3 milionu korun. Druhou možností je pronájem budovy za částku, která pokryje provozní náklady a běžnou údržbu, a umožní tak zachování objektu. Třetí možností je stále vedení trasy přes stávající nádraží,“ vysvětlil před dohodou s obcí hlavní inženýr stavby ze Správy železnic Jan Beneš.

„Poté, co nám Správa železnic sdělí výši nájmu, dojde k dalšímu jednání na zastupitelstvu. Současně je ale potřeba připomenout, že hledání řešení nemůže ležet jenom na obci. Petici za zachování budovy podepsalo přes 1 200 lidí. Pokud by založili nové občanské sdružení, které si bude přízemí budovy dlouhodobě pronajímat a vdechne mu nový život, může to být řešením celé situace,“ řekl v půlce října serveru Hradecká drbna starosta Převýšova Miroslav Podnecký (nezávislý). Zároveň dodává, že ve hře je stále i možnost zbourání výpravní budovy: „Nikdo v obci ani v jejím vedení si to nepřeje. Na druhou stranu je to pořád lepší možnost, než aby nám po pár letech zchátrala, protože obec nebude mít na její údržbu, nebo aby ji koupil soukromník a udělal v ní ubytovnu.“

V budově jsou také čtyři byty, což byl jeden z argumentů proti její demolici. Petice upozorňovala, že zde bydlí rodiny s malými dětmi, kterým hrozí vystěhování bez náhrady.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter