Neděle, 19. září, 2021

Pětačtyřicet procent z 7 758 přejezdů je označeno jen výstražnými kříži. Letos se jich má modernizovat 200

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Značný nárůst počtu žádostí o změnu zabezpečení železničních přejezdů eviduje za první pololetí letošního roku Drážní úřad. Správa železnic si letos vytyčila za cíl modernizaci 200 z nich Každá žádost o zvýšení zabezpečení přejezdu podléhá rozhodnutí Drážního úřadu. Za leden až červen 2021 vydal Drážní úřad už 109 rozhodnutí o zvýšení zabezpečení. Ve srovnání s rokem 2020, kdy bylo za stejné období vydáno 52 rozhodnutí, se jedná o více než stoprocentní nárůst.

V České republice je podle údajů Správy železnic 7758 přejezdů, z nichž je 45 procent zabezpečeno pouze výstražnými kříži. Tento poměr se ale postupně snižuje. V roce 2015 to bylo více než 50 procent.

Významný je i nárůst zabezpečení přejezdů závorami, které jsou z hlediska bezpečnosti provozu považovány za nejúčinnější. V roce 2015 bylo závorami zabezpečeno 15,6 procent všech přejezdů, v roce 2021 je to již 21,3 procent.

Správa železnic ve spolupráci s policií a Drážním úřadem vytipuje každý rok desítky železničních přejezdů, které vyžadují modernizaci či zvýšení zabezpečení.

Zároveň ovšem platí, že nejbezpečnější přejezd je takový, který neexistuje. Proto je dlouhodobým společným cílem Správy železnic a Drážního úřadu snaha o snížení jejich počtu. Přejezdy jsou rušeny především v místech, kde je trať modernizována a úrovňové křížení automobilů s vlaky je buď zcela nadbytečné nebo může být vyřešeno například podjezdem.

„Každá změna zabezpečení přejezdu znamená další krůček k bezpečnější železnici, proto tuto narůstající aktivitu vítáme,“ říká k tomu ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

„Naši pracovníci vykonají na železničních přejezdech každoročně více než 200 státních dozorů, kdy kontrolují, zda přejezd splňuje veškeré normy z hlediska například rozhledových poměrů nebo zabezpečení,“ dodává Jiří Kolář. Zpracování žádostí má pochopitelně své zákonné postupy a probíhá s předstihem před vlastní realizací. Nynější nárůst počtu zpracovávaných žádostí by se měl ve výstavbě projevit až v následujících měsících.

Železnice je sama o sobě celoevropsky nejbezpečnějším druhem dopravy co se týče počtu přepravovaných osob. Statistiky ovšem negativně ovlivňují časté střety vlaků s dalšími účastníky provozu na železničních přejezdech.

V posledních letech se daří počet střetů na evropských přejezdech snižovat. Od roku 2002 se například v Německu a Rakousku snížil počet takových kolizí na polovinu. Česká republika zaznamenala výraznější pokles počtu mimořádných událostí v roce 2020. Počet usmrcených osob zůstal ale i přesto vysoký.

Letos 15 mrtvých

V roce 2020 došlo na železničních přejezdech ke 146 mimořádným událostem, při kterých bylo usmrceno 39 osob. Za první pololetí letošního roku se řešilo už 78 střetů, při kterých přišlo o život 15 osob. Příčiny jsou bohužel ve většině případů na straně účastníků silničního provozu. Řidiči nerespektují zabezpečovací zařízení a hazardují se svými životy i životy cestujících ve vlaku. Většina nehod na přejezdech je způsobena právě ignorováním zabezpečovacího zařízení, hazardem nebo nepozorností.

Na devíti místech napříč celou republikou také dosloužily ručně ovládané závory. Nahradila je většinou zabezpečovací zařízení se světelnou signalizací, ve třech případech doplněná i závorami. Foto: SŽ

V prvním pololetí letošního roku byly dokončeny rekonstrukce 65 přejezdů. Na dalších 67 v současnosti stavební práce probíhají. Z více než šesti desítek dokončených úprav křížení železnice s dalšími pozemními komunikacemi se téměř polovina týkala právě přejezdů zabezpečených původně jen výstražnými kříži. Na 19 takových přejezdech je nově nainstalováno světelné zabezpečovací zařízení.

Dalších deset přejezdů je kromě výstražných světel osazeno také závorami. O závorová břevna bylo při modernizaci doplněno i dalších čtrnáct přejezdů s původně světelným zabezpečovacím zařízením. Na devíti místech napříč celou republikou také dosloužily ručně ovládané závory. Nahradila je většinou zabezpečovací zařízení se světelnou signalizací, ve třech případech doplněná i závorami.

Moderní zabezpečení

Moderní zabezpečovací zařízení tak namísto původního ze sedmdesátých let získala například šestice přejezdů v úseku Ústí nad Labem-Střekov – Svádov, kde v minulosti docházelo ke střetům s osobami nebo vozidly, většinou s tragickými následky. 

Čtyři z těchto přejezdů byly při rekonstrukci navíc vybaveny závorami. Ve dvou případech byla použita moderní kompozitní závorová břevna s výstražnými LED svítilnami. Výstražné kříže byly nahrazeny například na dvojici přejezdů na trati mezi Vraným nad Vltavou a Dobříší, a to světelným zabezpečovacím zařízením doplněným v jednom případě závorami.

Nižší počet nehod

Také aktuálně probíhající úpravy řeší zvýšení úrovně zabezpečení nejčastěji u přejezdů původně s výstražnými kříži a s výstražnými světly. Správa železnic se tak snaží přispět k vyšší bezpečnosti železničního i silničního provozu. 

Tempo modernizace přejezdů postupně zrychluje. V loňském roce správa zrekonstruovala celkem 155 úrovňových křížení za více než 1,5 miliardy korun. Letos očekává naplnění avizovaného počtu dvou set opravených nebo zmodernizovaných přejezdů.

Již zkraje letošního roku ministerstvo dopravy informovalo, že do roku 2022 zabezpečí pět set nejrizikovějších přejezdů. Původně se přitom počítalo s termínem do roku 2027.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter