Pondělí, 4. července, 2022

Opava nesmí nakoupit trolejbusy. ÚOHS zrušil zadávací řízení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rázným způsobem utnul nákup tří trolejbusů Městským dopravním podnikem Opava. Kamenem úrazu se stala příliš krátká dodací lhůta. Veřejnou zakázku vyhlásil zadavatel ve druhé polovině září roku 2021 a dodací lhůtu stanovil nejpozději do konce září letošního roku. Podle ÚOHS se však jedná u zakázky takového charakteru o porušení jedné z klíčových zásad zákona o zadávání veřejných zakázek – zásady přiměřenosti.

K uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení „Dodávka trolejbusů v roce 2022“ ve Věstníku veřejných zakázek došlo 17. září 2021. Smluvní podmínky zavazovaly účastníky k dodání tří nových nízkopodlažních trolejbusů nejpozději do 30. září 2022. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 34 milionů korun bez DPH.

Dvě nabídky, jedny námitky

Nabídky podaly společnosti ŠKODA ELECTRIC a SOR Libchavy. Společnost Cegelec naopak adresovala do Opavy svoje námitky proti zadávacím podmínkám. Po jejich odmítnutí logicky navázalo podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Hlavní výtkou se stalo nastavení dodací lhůty. Stanovení pevného data dodání zúžilo časový prostor na vlastní dodávku.

Podle propočtů společnosti Cegelec není možné dodat vyrobený trolejbus se všemi nezbytnými zkouškami, potřebným kilometrovým nájezdem a vydaným průkazem způsobilosti drážního vozidla dříve než za 13 měsíců. Tato lhůta nebyla reálná už v okamžiku vyhlášení zadávacího řízení.

Ohrožená dotace?

Městský podnik Opava se chystal využít pro nákup trolejbusů evropské dotace. Podle společnosti Cegelec právě to byl hlavní důvod pro stanovení pevného data dodání. Zadavatel tuto spekulaci zcela nevyvrátil. Uvedl však, že termín byl stanoven i s ohledem nutnosti modernizace vozového parku a své finanční možnosti. Připomíná, že před proplacením dotace musí nejdřív sám zaplatit celou pořizovací cenu.

Průzkum trhu a stanovisko Drážního úřadu

Ve stěžejní otázce dodací lhůty nově dodaných trolejbusů využil ÚOHS průzkum trhu a dotazování u Drážního úřadu, který provedl již v dřívějším řízení nad obdobným předmětem plnění. Z něho vyplynulo, že doba dodání nového trolejbusu plně připraveného k provozu je stěžovatelem uvedených 13 měsíců.

Nepřiměřená dodací lhůta

Podle ÚOHS je dodací lhůta příliš krátká, protože neumožňuje výrobu a schválení nového trolejbusu do provozu. Zadávací podmínky nesmí určitým dodavatelům přímo či nepřímo zaručovat konkurenční výhodu nebo naopak bezdůvodně vytvářet překážky v hospodářské soutěži.

Zásada přiměřenosti byla nově formulována v poslední evropské zadávací směrnici. Přirozeně se však vyvinula už z dřívější skryté diskriminace. Zadavatel stanovením nedostatečné dodací lhůty bránil určitým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku. Přestože tito dodavatelé objektivně dokážou vyrobit požadované trolejbusy.

Zrušení zadávacího řízení

ÚOHS na základě výše uvedených skutečností zadávací řízení zrušil. Městský dopravní podnik Opava pak musí zaplatit 30 tisíc korun jako náhradu nákladů řízení.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter