Pátek, 20. května, 2022

OP TAK míří k formálnímu schválení do Bruselu. První dotační výzvy mají být v květnu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně předložilo programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost Evropské komisi. Tím byl zahájen formální proces vyjednávání, jehož výsledkem má být schválení programu a následné vyhlášení prvních výzev pro zájemce o dotace.

Jak ministerstvo uvedlo na svém webu, cílem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je zvýšit produktivitu zejména malých a středních podniků a také umožnit rozvoj nových inovativních firem či usnadnit přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliardy korun. Žádat o podporu z programu budou moci podniky z celé České republiky s výjimkou projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.

Program zahrnuje sedm priorit, z toho šest se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury, na posun k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a čistou mobilitu. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.

Pět cílů politiky soudržnosti EU v letech 2021-27

Priority dotačních programů EU v rozpočtovém období 2021 – 2027. Zdroj: agentura API

Výsledná podoba programového dokumentu vychází z unijní legislativy politiky soudržnosti EU pro období let 2021 až 2027, která vstoupila v platnost až letos na konci června. Následně byl OP TAK začátkem října schválen vládou. „Česká republika je ve srovnání s ostatními členskými státy EU v popředí v rámci připravenosti na programové období 2021-2027. MPO provedlo nutné kroky pro dokončení a schválení OP TAK v předstihu, programový dokument byl opakovaně předmětem připomínek ze strany hospodářských, sociálních či územních partnerů,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Vzhledem k tomu, že problém nastal na evropské úrovni, nehrozí krácení peněz určených pro Českou republiku. „Mohu ujistit, že nehrozí riziko nesplnění pravidla n+3 za rok 2021, jelikož podíl alokace původně plánované pro rok 2021 bude rozpuštěn do let 2022 až 2025 rovným dílem, což je s ohledem na dostupnost finančních prostředků nejlepší možné řešení,“ dodává k tématu Marian Piecha.

Schválení operačních programů musí předcházet schválení Dohody o partnerství jakožto zastřešujícího dokumentu pro čerpání fondů EU na úrovni členského státu. Tuto dohodu předložilo ministerstvo pro místní rozvoj 16. prosince Evropské komisi. Termín schválení OP TAK se tak bude odvíjet od schválení Dohody o partnerství. Vyhlášení prvních výzev z OP TAK by podle Piechy mohlo nastat v květnu příštího roku.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter