Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Odstávka horkovodu z Dětmarovic: V Orlové a Bohumíně nepoteče dva dny teplá voda

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Společnost ČEZ Teplárenská chystá pravidelnou letní údržbu, aby se připravila na zimu. Odstaví proto na dva dny horkovody největší české černouhelné elektrárny v Dětmarovicích, které zásobují teplem a teplou vodou Orlovou a Bohumín. Pravidelná odstávka, která se dotkne téměř 14 600 domácností, proběhne v úterý 20. a ve středu 21. července. Ve čtvrtek 22. 7. dopoledne by už teplá voda měla lidem téct.

Dodávky tepla a teplé vody pro obyvatele Orlové a Bohumína budou z důvodu pravidelné údržby přerušeny v úterý 20. července nad ránem, obnoví se ve čtvrtek 22. července kolem 10 hodin. Během odstávky zkontrolují zaměstnanci ČEZ Teplárenské veškeré tepelné napaječe, provedou nutné revize a údržbové práce.

„Vlastní práce můžeme zahájit až po vychlazení technologie. Během odstávky provedeme kontrolu a opravu technologických částí, která je za normálního provozu nemožná, protože by zásadním způsobem omezila dodávku tepla odběratelům a tím snížila spolehlivost centrálního zásobování teplem,“ uvedl manažer provozní jednotky Východ z ČEZ Teplárenské Jakub Kutík.

Společnost se lidem za způsobené nepříjemnosti omluvila.

„Pravidelné odstávky jsou nutné pro spolehlivé fungování tepelné sítě v zimních měsících,“ dodal Jakub Kutík.

Společnost ČEZ Teplárenská dodává v Moravskoslezském kraji teplo a teplou vodu z Elektrárny Dětmarovice do Orlové a Bohumína, kde je na centrální zásobování teplem napojeno téměř 14 600 domácností, z toho přes 8 800 v Orlové a 5 800 v Bohumíně.

Největší černouhelná elektrárna

Elektrárna Dětmarovice byla postavena v letech 1972–1976 a svým aktuálním výkonem 600 MW (původně 800 MW) je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje a současně největším černouhelným zdrojem na území České republiky.

Nachází se u Ostravy, v těsné blízkosti polských hranic a hned vedle hlavní železniční tratě Bohumín–Žilina. Elektrárna původně patřila do svazku Ostravsko-karvinských elektráren, od roku 1990 je samostatnou organizační jednotkou a od roku 2013 samostatnou akciovou společností.

Stavět se začalo v roce 1971, bloky byly postupně přifázovány do sítě od května 1975 až do listopadu 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, dodavatelem stavební části ČOLD Ostrava, technologie Škoda Plzeň.

Elektrárna v Dětmarovicích, pohled z letadla. Foto: Skupina ČEZ

Elektrárna ročně vyrobí okolo 2 TWh elektrické energie a více než 650 TJ tepla, které se dodává do Orlové, Bohumína a od roku 2018 i do skleníků pro pěstování zeleniny v Dolní Lutyni.

Elektrárna spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a obsahem síry pod 1 procento. Používá se uhlí z Ostravsko-karvinské pánve, ale i z dalších těžebních lokalit.

V elektrárně jsou instalovány tři výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW. Výkon těchto bloků je distribuován do okolních rozvoden velmi vysokého napětí.

Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů. Uhlí se po rozemletí na velmi jemnou frakci spaluje ve čtyřech kotlích o výkonu 650 t páry/hod.

Kotle jsou z produkce podniku Vítkovice, jsou průtlačné, dvoutahové, s granulační spalovací komorou, účinnost se pohybuje okolo 90 procent, nejvyšší teplota v kotli je 1400 stupňů Celsia. Každý kotel má mlecí zařízení, které se skládá ze čtyř mlecích okruhů s kroužkovými mlýny o výkonu 36 t/h.

Kotle se „najíždějí“ zemním plynem, k zapálení plynových hořáků se používá elektrická jiskra. V zadní části kotle na samostatné konstrukci jsou instalovány regenerační ohříváky typu Ljungstrom.

Každý kotel je opatřen čtyřmi elektrostatickými odlučovači typu Lurgi a dvěma kouřovými ventilátory. Zařízení odsíření je dodávkou firmy Mitsubishi. Sestává ze dvou absorbérů (vždy jeden pro dva výrobní bloky). V provozu je od března 1998.

Každý z kotlů má výšku 60 m a z vody se zde vyrábí pára o teplotě 540 °C a tlaku 17 MPa. Pára je vedena do turbogenerátorů. Turbogenerátor je složen celkem ze tří stupňů a zajišťuje přeměnu tepelné energie páry na energii mechanickou. Na společné hřídeli s jednotlivými stupni turbíny je i hlavní generátor, který vyrábí elektrickou energii o napětí 15,75 kV. Vyrobená elektrická energie je pro přenosové účely transformována na úroveň 110 kV.

Strojovna elektrárny je osazena třemi turbínami. Turbíny mají jmenovitý výkon 200 MW a jmenovité otáčky 3000/min. Tepelný spád v každé turbíně zajišťuje povrchový kondenzátor. Pára má vstupní parametry 16,18 MPa a 535 stupňů Celsia, přihřátá pára má teplotu 535 stupňů Celsia.

Kogenerace v Dětmarovicích

Elektrárna Dětmarovice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i významné dodávky tepla. Společná výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energií.

Technologické zákulisí elektrárny v Dětmarovicích. Foto: Skupina ČEZ

Na základě vítězství ve veřejné soutěži začala v květnu 2009 výstavba přivaděče tepla do dalšího města. Horkovodem bude proudit teplo z elektrárny Dětmarovice do Bohumína po dobu minimálně dvaceti let. První dodávky začaly na podzim 2010 a bohumínským přinesly zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Náklady na výstavbu ve výši 500 milionů korun hradila Skupina ČEZ.

Elektrárna například v topné sezóně 2017-2018 vyrobila téměř 660 TJ tepla, z toho 420 TJ dodala do asi devíti tisícovek bytů v Orlové. V zimě za velkých mrazů protéká potrubím do Orlové i 650 kubických metrů horké vody za hodinu o teplotě až 140 °C.

Dalších více než 70 TJ vyrobeného tepla směřovalo do asi tří tisícovek bytů a městských objektů v Bohumíně, kde byl spuštěn nový systém centrálního vytápění. Zbývajících více než 100 TJ tepla zásobovalo odběratele v okolí elektrárny.

(nik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter