Středa, 25. května, 2022

ODS tvrdí, že nedostatky v přípravách opravy Barrandovského mostu způsobí kolaps. Vedení Prahy to odmítá

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Komunální volby se blíží a je to znát především v hlavním městě Praze. Pražská ODS opakovaně varuje před „fatálními nedostatky“ v přípravách opravy Barrandovského mostu. „Určitě je dobře, že začne oprava Barrandovského mostu. Ale není možné, aby byla takto zanedbána koordinace s dotčenými subjekty, ať to jsou městské části či státní instituce. Voláme dlouhodobě po zřízení koordinátora dopravních staveb, který by podobným situacím pomohl předcházet,” řekl kandidát na primátora za koalici SPOLU Bohuslav Svoboda. Stávající koalice argumentaci ODS odmítá.

Není to poprvé, co pražská ODS tepe především do náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). Ten to ale odmítá.

„Koordinátora uzavírek máme a měli jsme vždy. Je jím pan Aleš Krejča, ředitel odboru Pozemních komunikací a drah, který na to má jako jediný ze zákona kompetence… …Těžko se vyjadřuje k obecnému prohlášení, že někdo ´způsobuje chaos´. Na to lze reagovat jedině opět obecným vyjádřením, že to „není pravda“. Pokud ODS předloží nějaké konkrétnější příklady, rádi o nich budeme diskutovat. Neočekávám od nich chválu. Napravujeme jejich chyby, protože se řádně nestarali o infrastrukturu, když byli v Praze u moci,“ řekl už dříve Adam Scheinherr Ekonomickému deníku.

ODS tvrdí, že opravu nejvytíženějšího mostu vedení Prahy nedostatečně koordinuje a komunikuje v souvislosti s opravou Barrandovského mostu upozorňuje už mnoho měsíců. 

„O tom, že se bude most rekonstruovat, se ví čtyři roky, s městskými částmi se začalo jednat po jejich výzvě až v březnu. Například starosta Radotína nebyl oslovený ještě vůbec. Jsem starostou 20 let, ale toto jsem ještě nezažil,“ popisuje situaci starosta Prahy 13 a dopravní expert ODS David Vodrážka. 

„Za největší chybu považuji, že jsou dopravní omezení kvůli opravám i na menších objízdných trasách, případně je jejich průjezdnost omezená špatně udělanými cyklopruhy či tramvajovými ostrůvky. Je rozkopané Břežanské údolí, Radotín, přejezd ve Velké Chuchli, v Řeporyjích je oprava mostku. Proč nejsou tyto opravy dokončené, aby se maximálně ulevilo dopravě v době, kdy začíná klíčová oprava Barrandovského mostu? Proč město nekomunikuje s ŘSD, které teď dělá nový povrch na křížení D5 s Karlovarskou, což je další problém v souvislosti s plánovanou opravou mostu?” podotýká Vodrážka.

Pražská ODS i jednotlivé městské části už v minulosti opakovaně navrhovaly zřízení dopravního koordinátora staveb a uzavírek. To podle ODS ovšem radní pro dopravu Adam Scheinherr opakovaně odmítl s tím, že odpovědnost za městské investice v dopravě má on sám. 

Starosta Prahy 13 David Vodrážka. Foto: David Vodrážka

„Proběhly dvě schůzky s vedením města, v březnu jsme se dozvěděli, z čeho byl most postavený a 26. dubna, těsně před zahájením opravy, kudy povedou objízdné trasy. S nimi se už ale nedalo udělat nic, přitom městské části měly mnoho nápadů na jejich zlepšení, protože nejlépe znají dopravní problematiku v dané oblasti,” říká Vodrážka.

Na tuto, podle něj, koordinační a komunikační neschopnost vedení Prahy podle něj teď doplatí občané Prahy.

„A nebude to poprvé, vzpomeňme na nechvalně proslulé opravy např. Koněvovy ulice či v okolí nákupního centra Letňany. Tam zcela nelogické kroky při uzavírkách způsobily totální kolaps. Obdobná situace je i při přípravě klíčových staveb jako je Pražský okruh, kde se vedení města za 4 roky posunulo jen minimálně, nevykupuje pozemky, atd. Chlubí se výstavbou metra D, které se začalo plánovat za vlády ODS, stejně jako všechny důležité infrastrukturní stavby. Oni jen přišli k připraveným projektům, ale sami nic nepřipravili,“ uzavírá.

Náměstek primátora Adam Scheinherr slovní útoky ODS odráží. Učinil tak například v dřívějším rozhovoru pro Ekonomický deník.

Jaká opatření v souvislosti s opravou Barrandovského mostu aktuálně řešíte – objízdné trasy, opatření v MHD?

Rekonstrukci Barrandovského mostu Technická správa komunikací (TSK – pozn. red.) aktivně řeší řadu let v rámci projektové přípravy. Jedno z prvních velkých projednání rozsahu projektu rekonstrukce Barrandovského mostu (BM) a první plánovaná dopravní opatření byla zástupcům města na veřejném projednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hlavního města Prahy představena již v únoru 2020.  Na základě podkladů projektanta si TSK plně uvědomovala složitost opravy Barrandovského mostu. Proto vyhlásila veřejnou zakázku dle smluvních standardů RED FIDIC, kde hlavním cílem je optimalizovat podobu dopravního omezení na nejnutnější minimum. Díky tomu TSK poprvé v historii soutěží v tendru na zhotovitele rekonstrukce na kritérium mimo jiné i délky trvání dopravních omezení, váha kritéria je 40 procent. Velká pozornost je věnována i dopravně-inženýrskému opatření (DIO; podoba a rozsah dopravního omezení) zejména vzhledem ke koordinaci stavebních akcí v dotčených oblastech, ale také detailům, jako je informovanost řidičů v dopravní situaci či využití dopravních telematických zařízení.

Chystáte i nějaká další opatření?

Zároveň připravujeme doprovodná zmírňující dopravní opatření k druhé fázi rekonstrukce Barrandovského mostu v rámci pracovní skupiny dopravních odborníků, která aktivně pracuje cca od poloviny roku 2021. Jsou zde zástupci dotčených orgánů statní správy, Policie České republiky (PČR), Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) atd. Navrhovaná opatření se opírají o důkladnou analýzu dopravně-inženýrských dat, dopravní modely a místní znalost dopravních expertů. Opatření pracují s vybranými lokalitami, kde dochází k lokálním dopravním zásahům, jako jsou: zkapacitnění komunikace či křižovatky, úprava řízení signalizací, preference MHD či regulace automobilové dopravy.

Souběžně organizace města, odpovědné útvary a nyní i příslušné městské části delší časový úsek intenzivně diskutují a rozpracovávají možnosti, které by mohly pomoci zhoršené dopravní situaci v širší oblasti města. V podmínkách, kdy nelze uspokojit všechny účastníky provozu, je však nezbytné citlivě, ale férově, vyvažovat často protichůdné zájmy. 

Řešíte dopady rekonstrukce mostu s dotčenými městskými částmi, jak? Pokud ne, proč?

Ano, řešíme, zejména s přímo dotčenými městskými částmi, kde jsou navrhovány objízdné a odlehčovací trasy, kde jsou se zástupci státní správy projednáváme jednotlivá dílčí drobná i zásadnější opatření zejména ke zvýšení bezpečnosti pěších v lokalitách, kde se díky rekonstrukci Barrandovského mostu zvýší intenzita dopravy. Tato jednání probíhají již několik měsíců.

Už jsou dohodnuty, stanoveny, objízdné trasy? O které se jedná? Jak se dotknou lokalit, kterými prochází? Můžete nám poskytnout vizualizaci? Pokud ne, proč?

Najít v městském prostředí objízdné trasy v adekvátní kapacitě, kterou přenáší Barrandovský most, je prakticky nemožné. Barrandovský most je součástí nadřazené sítě komunikací (Městský okruh) a pro lokální dopravu je jediným silničním přemostěním na délce toku přes deset kilometrů. V centrální oblasti města jezdí o 20 procent více aut, než na kolik byly historicky postavené silnice. Finální podobu dopravně inženýrského opatření a vedení objízdných tras můžeme prezentovat až ve chvíli, kdy jej do detailu navrhne zhotovitel stavby a závazně schválí příslušné silniční správní úřady. V tuto chvíli mohu jen říct, že oficiálně značené objízdné trasy povedou pouze po hlavních dopravních tazích a nadřazené komunikační síti. V případě rekonstrukce Barrandovského mostu bude primárně jako objízdná trasa navržen Pražský okruh (dálnice D0). Značené objízdné trasy budou nasazeny pouze v prvních dvou etapách, tedy v předpokládaných stavebních sezónách 2022 – 2023. V etapách následujících s žádnými oficiálně značenými objízdnými trasami nepočítáme, tj. všechny dopravní směry v rámci Barrandovského mostu budou dostupné, avšak s určitým omezením kapacity průjezdu vozidel. 

Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr. Foto: Adam Scheinherr
Už jsou připravena opatření, která by dopad rekonstrukce mostu v dopravě zmírnila, jaká prosím? Můžete je konkrétně pojmenovat, vizualizovat? 

Ano a již se některá projednávají a podávají na příslušné silniční správní úřady. Viz odpovědi výše.

Jak koordinujete přípravy na omezení dopravy, vznikl nějaký analytický či poradní orgán, z koho se skládá?

V polovině roku 2021 vznikla pracovní skupina složená z dopravních expertů, zástupců dotčených orgánů státní správy, MHMP, PČR, DPP, ROPID atd. Dále již proběhlo jednání na úrovni generálních ředitelů TSK, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a KSÚS (Krajské správy a údržby silnic) Středočeského kraje, kde se řešily plány investic, které by mohly být v kolizi s rekonstrukcí Barrandovského mostu. A v neposlední řadě pracuje pracovní skupina zástupců PR, která je složena ze zástupců MHMP, TSK, ŘSD, KSÚS, Středočeského kraje, kteří připravují informační kampaň. Základní předpoklad a požadavek na provedení stavby. Zhotovitel by měl závazně postupovat dle návrhu dopravně inženýrského opatření z dokumentace pro výběr zhotovitele, která s touto nutnou podmínkou počítá. Návrhy organizace provozu pracují s režimem, kdy budou přes Barrandovský most zachovány tři jízdní pruhy v každém směru jízdy, z čehož jeden z jízdních pruhů je nutné převádět protisměrným jízdním pásem bez možnosti opuštění Městského okruhu v oblasti Barrandovského mostu.  

Disponujete predikcemi, jak by se měla oprava dotknout dopravě v hlavním městě? Můžete nám je prosím poskytnout?

Ano, predikce existují ve formě dopravních modelů. Jak bylo zmíněno výše, v rámci dopravně-inženýrské studie byly na základě dat provedeny modely dopravních situací, a to jak pro širší vztahy objízdných a alternativních tras, tak i pro dopravní situace přímo v dotčené oblasti Barrandovského mostu. Tato data byla poskytnuta jak HMP, tak městským částem, se kterými je TSK v úzkém oboustranném informačním kontaktu.

Můžete při vědomí o průběhu soutěže, stavu mostu, konstatovat, že rekonstrukce neomezí zásadním (až fatálním) způsobem dopravu v metropoli a bude dokončena včas?

Barrandovský most projíždí denně téměř 150 tisíc vozidel a při opravách neexistuje přiměřená možnost tuto kapacitu zachovat, ale ani nahradit v plném rozsahu. Jako profesionálové však nesmíme ignorovat nevyhovující stavební stav mostu a upřednostnit krátkozraké cíle. Odložení oprav by nutně vedlo k okamžitému vyloučení jízd těžkých vozidel a neodvratně k dalšímu chátrání a omezování provozu až po celkovou uzávěru mostu se všemi, daleko zásadnějšími a rozsáhlejšími komplikacemi v dopravě s tím spojenými. Most nebyl skoro 40 let opravován. Jsme zodpovědní a jdeme do toho. Proto se intenzivně snažíme zmírňovat negativní dopad oprav, ale zároveň musíme veřejnost varovat, že dopravní situace pravděpodobně nebude vyhovující. Minimálně než si doprava sedne. I období následné stabilizace (uklidnění) dopravní situace lze s ohledem na význam mostu a převis poptávky trvat déle než u jiných oprav. Každopádně jsme nic nepodcenili a věřím, že všechny výše zmíněné kroky povedou ke zmírnění očekávané nepříjemné dopravní situace. 

Každý, kdo někdy jel přes Barrandovský most, ví, že snížení počtu jízdních pruhů znamená velký problém, jde o nejvytíženější silniční křižovatku v České republice. My tedy jasně říkáme, že dopady na dopravu oprava mít bude, a přijdou okamžiky, třeba při souběžných nehodách, kdy omezení budou výrazná. Nehodláme v tomto lhát a slibovat vzdušné zámky. Dopady snižujeme řadou opatření, včetně zkrácení doby stavby na minimum, nebo dohodou s Policií ČR o přednostním řešení nehod v tomto místě během opravy. Na druhé misce vah zkrátka a dobře leží bezpečnost a životy Pražanů. Na rozdíl od našich předchůdců nehodláme kvůli politické zbabělosti dopustit, aby byly ohroženy. Most je v havarijním stavu a měl být zrekonstruován již před řadou let.

(nik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter