Čtvrtek, 29. července, 2021

Čunek není hejtmanem od listopadu, za kraje však stále jedná v důležité komisi ministerstva zdravotnictví

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Přestože Jiří Čunek není od loňských krajských voleb hejtmanem Zlínského kraje, stále zastupuje několik měsíců Asociaci krajů v takzvané přístrojové komisi ministerstva zdravotnictví. Jeho mandát bude asociace příští týden řešit a Čunek v komisi, která rozhoduje o důležitých nákupech zdravotnické techniky, pravděpodobně skončí.

Jiří Čunek už není hejtmanem Zlínského kraje a přesto nadále zastupuje Asociaci krajů v důležitém orgánu ministerstva zdravotnictví, takzvané přístrojové komisi. Úkolem této komise je především posuzovat zdravotnické prostředky, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, z hlediska účelnosti jejich pořízení ve vztahu k potřebě dostupnosti těchto prostředků v rámci České republiky, při zohlednění jejich efektivního vytížení; obdobně komise posuzuje i nákup nových technologií v rámci systému veřejného zdravotního pojištění.

Komise byla zřízena příkazem ministra 10. dubna 2014. Projednává návrhy na umístění a provoz přístrojové techniky, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím výkonů na nich poskytovaných, nebo jde-li o nákup přístrojů s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu.

Členové Přístrojové komise ministerstva zdravotnictví. Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Bývalý hejtman Čunek je známý megalomanským projektem nové krajské nemocnice nemocnice ve Zlíně, která by krajskému rozpočtu, respektive podřízeným organizacím, řádně pustila žilou.

Od skončení Čunkova mandátu proběhlo v přístrojové komisi pět hlasování, jedno per rollam (oběžníkem – pozn. red.) a čtyři přes videokonferenci. Na poslední videokonferenci se řešil například nákup roboticky asistovaného nácviku chůze (Lokomat V5) pro privátní Neurorehabilitační kliniku AXON Zlín (pro byl jeden z členů komise, 15 bylo proti, jeden se zdržel) nebo nákup dvou tlakových komor pro taktéž privátní Centrum hyperbarické medicíny z Brna, které měly být podle plánů umístěny ve Zlíně. Šestnáct členů komise bylo proti, dva se hlasování zdrželi.

Krajské volby proběhly 2. a 3. října, 26. a 30. proběhlo per rollam jednání, kde se řešil nákup mobilního intraoperativního rentgenu a litotryptoru pro Zlínskou nemocnici Tomáše Bati. Litotryptor se používá v léčbě ledvinových konkrementů a žlučových kamenů, které se drtí tak, aby nedošlo k poškození tkání. U obou hlasování bylo pro 20 členů a jeden nehlasoval, což mohl být pravděpodobně Jiří Čunek.

Čunek brzy skončí

„Seznam členů přístrojové komise, který je uveden na webu ministerstva zdravotnictví,
je aktuálně platný. Pan Jiří Čunek je tedy členem této komise. Dle Statutu a Jednacího řádu nominují členy komise organizace, které jsou uvedené v článku 2 (bod.1) Statutu. V případě pana senátora Čunka je to Asociace krajů jako jedna z institucí zastupující zřizovatele (zakladatele) zdravotnických zařízení,“ zareagovala na otázky Ekonomického deníku mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Asociace podle ní o změnu svého zástupce v komisi nepožádala. „Pro úplnost dodávám, že členství v komisi není vázáno na funkci hejtmana kraje, ale je plně v kompetenci Asociace krajů,“ dodala Barbora Peterová.

„Asociace to bude v nejbližších dnech řešit. Předpokládám, že to bude vyřešeno,“ uvedl na dotaz Ekonomického deníku hejtman Zlínského kraje, Čunkův nástupce, Radim Holiš (hnutí ANO).

„Výměna pana Čunka v Přístrojové komisi ministerstva zdravotnictví je v řešení a měla by proběhnout příští týden. Určitě panuje nyní na změně shoda ve vedení Asociace krajů České republiky,“ zareagoval ředitel kanceláře asociace Jan Hodovský.

Jiří Čunek nechal otázky Ekonomického deníku bez povšimnutí.

Čunkovy kontroverzní kroky

Jiří Čunek proslul v poslední době mimořádnou vervou a zaťatostí při prosazování myšlenky velmi drahé krajské nemocnice, která měla podle jeho představ vyrůst ve Zlíně-Malenovicích. Jeho korky vyvolávaly řadu kontroverzí a kauza nemocnice mu velmi pravděpodobně i prohrála volby.

Čunek například po prohraných krajských volbách podepsal nejen smlouvu na nákup pozemků kvůli nové krajské nemocnici, i když nastávající politická garnitura byla proti její výstavbě. Den před nákupem pozemků stvrdil i dva pakty s privátní společností, která provozuje poblíž plánované nemocnice obchodní galerii a chce expandovat. Firma má za pozemky zaplatit 60 milionů, ale když jí je kraj neprodá, získá od kraje díky smluvené pokutě 40 milionů, což je 80 procent ze smluvené kupní ceny.

Jiří Čunek hned po volbách, když už věděl, že neobhájí post hejtmana, podepsal hned několik velmi citlivých smluvních ujednání. Známá je například koupě pozemků od malenovické farnosti na výstavbu nové krajské nemocnice za 8 miliard korun. Právě ta Zlínským krajem hýbala před krajským plebiscitem a zřejmě zapříčinila i Čunkův neúspěch. Veřejnost ale nebyla podrobněji seznámena s jinou, podobně senzitivní smlouvou.

Jiří Čunek podepsal 7. října dvě smlouvy s pražskou developerskou společností CZ 5. Firmy z majetkového propletence kolem CZ 5 provozují ve Zlíně Malenovicích nákupní galerii Centro Zlín. Zlínský kraj se ve smlouvě o smlouvě budoucí zavázal CZ 5 prodat část pozemků, které získal nákupem od malenovické farnosti. Kraj pak dále perem Jiřího Čunka v zástavní smlouvě stvrdil obří pokutu ve prospěch společnosti CZ 5, pokud by smluvní ujednání o prodeji pozemků nedodržel. Česká justice vychází ze smluvních dokumentů, zveřejněných na serveru Hlídač státu.

Důvodovou zprávu ke smlouvám s CZ 5 schválilo v červnu zastupitelstvo Zlínského kraje. Podle zastupitele za Soukromníky Michala Dvouletého byl materiál „schován“ v běžných majetkoprávních úkonech, kde se ve stejném bodu schvalovaly i další formální, nikoliv významné, majetkoprávní úkony. „Od samého začátku tvrdím, že v případě záměru na vybudování nové nemocnice jde pouze o kšefty, ať už jde o výběrové řízení na projektanta, tak nákup pozemků,“ řekl k tomu České justici Dvouletý.

Poněkud pikantní na celé realitní operaci je, že ředitelem nákupní galerie Centro Zlín je Čunkův stranický kolega z KDU-ČSL a radní Uherského Hradiště František Rochovanský.

„V případě, že kraj neuzavře řádně a včas kupní smlouvu či v případě porušení závazků plynoucích z článku 4.7 vzniká Zlínskému kraji jednorázová povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 80 % kupní ceny. K zajištění povinnosti kraje zaplatit smluvní pokutu se Zlínský kraj zavazuje zřídit k pozemkům zástavní právo a zákaz zcizení ve prospěch CZ5 jako zástavního věřitele a za tím účelem s CZ5 uzavře současně zástavní smlouvu,“ stojí v překládací zprávě pro krajské zastupitelstvo.

Obě smlouvy jsou na první pohled výhodné pro privátní subjekt CZ 5, vychází z toho, že podobnou úmluvu měla firma CZ 5 i s malenovickou farností, od níž kraj pozemky koupil. „Na nemovitostech váznou závazky z nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 05. 11. 2015, schválené prodávajícím (farností – pozn. red.) dne 01. 12. 2015 (dále jen ´Nájemní smlouva´), na základě které má CZ 5 s.r.o. právo užívat nemovité věci k účelu budoucí výstavby a provozování objektu nebo souboru objektů sloužících komerčním účelům za stanovených podmínek na dobu 50 let, právo uzavřít s vlastníkem smlouvu o zřízení práva stavby na nemovitých věcech a předkupní právo k nemovitým věcem za stanovených podmínek (dále jen ´Předkupní právo´), přičemž nájemní právo CZ 5 podle Nájemní smlouvy a Předkupní právo jsou zapsány v katastru nemovitostí na Listu vlastnictví,“ stojí v kupní smlouvě, kterou s malenovickou farností Čunek signoval den po podepsání dvou smluv se společností CZ 5.

Nákupní galerie na kraji Zlína se má rozrůst. Aktivně jí v tom pomáhá končící hejtman Jiří Čunek. Foto: Centro Zlín

Kontroverze budila i soutěž na projekt nemocnice. V tendru na projekt její výstavby totiž vyhrál ten, kdo měl připravit zadávací podmínky pro tuto velkou soutěž. Tvrdí to Jiří Slánský z královéhradeckého projekčně-architektonického ateliéru JIKA–CZ, který dal kvůli soutěži na projekt nemocnice podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Zadavatel (Zlínský kraj) nebyl ochoten prokázat, jak přišel na stanovení ceny poptávaného díla,“ upozorňuje Slánský. Antimonopolní úřad na soutěži ovšem nic závadného nezjistil a nezrušil ji. Společnost JIKA–CZ rozhodnutí ÚOHS napadla u soudu. Jedním z vítězů byla společnost smart healthcare solution poradce ve zdravotnictví Martina Šamaje.

Už od zveřejnění myšlenky nové nemocnice se objevilo silné podezření na úzkou provázanost s mezinárodní finanční skupinou Penta, přípravu nové nemocnice měl na starost Šamaj. Začaly se proto objevovat spekulace o tom, že by mohla Penta novou nemocnici stavět nebo financovat. A z toho by pak kraji plynuly nemalé letité závazky.

Jiří Čunek provázanost kroků s Pentou, vedoucích k výstavbě nemocnice, vehementně popíral. A angažmá Martina Šamaje v přípravě výsstavby a ve sdružení „Nová nemocnice – Zlín“ za nabídkovou cenu 351 milionů korun bez DPH, kterou vybrali krajští radní, jako problematické nevnímal. „Tento problém pro nás neexistuje, protože dr. Šamaj u nás nezastupuje firmu Penta. Založil vlastní společnost za kterou vystupuje,“ dodal Čunek s tím, že informace o dosavadních investicích do pozemků a jiných entit dodá později.

Čunkův nástupce na pozici hejtmana Radim Holiš na rozdíl od Čunka angažmá exmanažera Penty Martina Šamaje vnímal jako velmi diskutabilní. „Jako velký problém to vnímám, a ten se ještě zvětšuje, když se tento člověk objevil jako jeden z hlavních vítězů výběrového řízení na projekční kancelář nové nemocnice. Nestandardní, nemorální, prostě výsměch slušnosti. Připravit si veřejnou zakázku a pak ji sám vyhrát považuji návrat do 90. let našeho ranného kapitalistického novověku. Je to rána a faul dobrým mravům. Absolutní distanc od takových postupů ve veřejné sféře při práci s veřejnými prostředky. Předpokládalo by, se že všechny informace využije k podání nižší nabídky, a ta pak vyhraje. Opak je pravdou. Vyhrál s nabídkou o 80 mil vyšší cenou než druhá nabídka,“ rozzlobil se hejtman.

Martinu Šamajovi velkolepé plány ve Zlíně nevyšly. Nyní se on a jeho firma začal objevovat ve zdravotnictví Moravskoslezského kraje.

Jan Hrbáček, Helena Sedláčková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter