Obecní svazy vítají rozhodnutí poslanecké sněmovny o kompenzacích pro obce a vyzývají vládu i parlament k diskusi o posílení příjmů samospráv

Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR vítají skutečnost, že poslanecká sněmovna dnes schválila protikrizový daňový balíček včetně pozměňovacího návrhu senátu, který obcím a městům rychle nahrazuje výpadek příjmů způsobený vládním zákonem o kompenzačním bonusu pro OSVČ a malá s.r.o.

Představitelé samospráv při podpůrném shromáždění na Malostranském náměstí podepsali tzv. „Malostranskou deklaraci“, v níž vyzývají vládu a parlament mimo jiné k tomu, aby posílily příjmy samospráv. „Oceňujeme iniciativu senátorů i krok poslanců, kteří jejich pozměňovací návrh dnes schválili. Samosprávy díky tomu dostanou peníze do svých rozpočtů rychleji a bez zbytečné administrativní zátěže,“ přivítal výsledek dnešního hlasování Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, a dodal: „Je potřeba si uvědomit, že se nejedná o žádné prostředky navíc, je to pouze opatření, které obcím a městům nahradí výpadek financí způsobený zákonem o kompenzačním bonusu. Mrzí nás, že podobné pomoci se zatím nedočkaly také kraje, které rovněž nesou významnou část nákladů spojených s koronakrizí.“

Samosprávy i přes dnešní rozhodnutí sněmovny očekávají dramatický propad v příjmech ze sdílených daní, a to kvůli již znatelnému zpomalení ekonomiky. „V souhrnu se bude jednat o desítky miliard korun, které budou citelně chybět v regionální ekonomice, pro niž jsou investice obcí, měst a krajů zásadním stimulem. Proto jsme nemohli připustit další oslabování rozpočtů samospráv a jsem rád, že díky jednotnému postupu všech obecních svazů, podpoře krajů a iniciativě senátu k tomu nakonec nedošlo,“ říká S. Polčák s odkazem na spolupráci SMS ČR se Svazem měst a obcí a Spolkem pro obnovu venkova.

Právě představitelé těchto tří organizací dnes na Malostranském náměstí podepsali „Malostranskou deklaraci“. V ní požadují změny ve financování samospráv: „Vyzýváme Parlament ČR a Vládu ČR k zásadní diskusi o financování samospráv v naší zemi a k posílení příjmů samospráv. Podporujeme návrhy na změnu rozpočtového určení daní (RUD), které podaly Liberecký kraj, Pardubický kraj a Zlínský kraj. Konstatujeme, že zejména menší města, obce a strukturálně postižené regiony pocítí dopady krize nejcitelněji, právě ony však na svých účtech nedisponují výraznými přebytky hospodaření, jak se často zavádějícím způsobem uvádí,“ stojí v deklaraci. Ta vyzývá vládu i zákonodárce rovněž k tomu, aby samosprávy intenzivněji zahrnuli do přípravy nových zákonů, například přizváním zástupce samospráv do Legislativní rady vlády. „Pokládáme za nešťastné, pokud při přípravě legislativních návrhů samosprávy nemají v tomto významném legislativním orgánu Vlády ČR jediného delegovaného zástupce. Žádáme také Parlament ČR, aby při přijímání nové legislativy minimalizoval administrativní zátěž samospráv a rovněž aby našim stanoviskům byla ze strany obou zákonodárných sborů Parlamentu ČR věnována zvýšená pozornost,“ stojí v prohlášení, které dnes podpořili i hejtmani Libereckého a Pardubického kraje Martin Půta a Martin Netolický, primátor Prahy Zdeněk Hřib a předseda Národní sítě místních akčních skupin Jiří Krist.

-red-