Středa, 25. května, 2022

Obce mohou znovu žádat o dotace na nové zdroje pitné vody. Ministerstvo vyčlenilo 450 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA


Více než sedm set přijatých žádostí v dotační výši přes jednu miliardu korun. Taková je bilance právě ukončené tříleté dotační výzvy na budování a regeneraci zdrojů pitné vody. Obce, které si nestihly žádost vyřídit, budou mít další možnost v září. Ministerstvo životního prostředí v aktuálně zveřejněném tříletém rámci národního programu vyčlenilo na pokračování těchto dotací dalších 450 milionů korun. 

Zájemci o podporu na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody mohli o dotace kontinuálně žádat od května 2018 do konce června letošního roku. V pořadí šlo již o druhou výzvu, díky níž mohli starostové zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro své obyvatele. Pro velký zájem se alokace výzvy musela dvakrát navyšovat. Celkem na Státní fond životního prostředí dorazilo 709 žádostí v objemu 1,1 miliardy korun. 

Aby obce nezůstaly „na suchu“

„Jsme si vědomi toho, že i obce, které mají v této chvíli pitné vody dostatek, se mohou během letních měsíců nenadále ocitnout na „suchu“, a tudíž budou muset urychleně řešit posílení stávajícího zdroje pitné vody nebo vybudování zdroje nového. Proto jsme všechny došlé projekty průběžně schvalovali a do 556 obcí už jsme k dnešnímu dni reálně poslali přes osm set milionů korun. V reálu to znamená, že dalších čtyři sta tisíc lidí získá přístup ke kvalitní pitné vodě,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Mezi úspěšné žadatele se zařadila například obec Žižkovo Pole, ve které prostředky využili na novou vrtanou studnu a novou šachtovou studnu. V Radostíně zase napojili stávající průzkumný vrt na vodovodní řad obce, díky čemuž zajistili pro své obyvatele dostatek pitné vody i pro suché letní měsíce.

Průzkumný vrt vystrojili a na vodárenskou soustavu obce napojili i Lučice a dotaci na studny či vrty získaly rovněž obce Vepříkov nebo Vilémovice na Havlíčkobrodsku. „Obecně největší zájem byl o dotace na vybudování nových zdrojů vody, kde přispíváme částkou až tři miliony korun,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. 

Posílení zdrojů pitné vody

Boj se suchem a zajištění dodávek kvalitní pitné vody pro obyvatele zůstává i nadále prioritou rezortu. „V tříletém plánu Národního programu Životní prostředí jsme na boj se suchem a klimatickou změnou vyčlenili dalších 759 milionů a z toho téměř dvě třetiny pošleme právě na posílení zdrojů pitné vody. V pořadí už třetí výzvu plánujeme spustit v průběhu září,“ říká Richard Brabec. 

Vedle dotací na zdroje pitné vody vypíše rezort pro zejména menší obce v následujících třech letech celou řadu dalších dotačních výzev, které jim pomohou řešit problémy, se kterými se často potýkají. 

Řada obcí se přes léto může potýkat s nedostatkem pitné vody. Foto: Pixabay

Ještě letos se tak obce dočkají například nových dotací na vybudování domovních čistíren odpadních vod, intenzivně připravovány jsou i výzvy na komunitní výsadbu stromů, na odstranění nepovolených skládek i podporu obcí v národních parcích. Na rok 2022 jsou pak plánovány dotace na environmentální vzdělávání či ozdravné pobyty.

Podle Petra Valdmana plán počítá s vyhlášením celkem 22 dotačních výzev a žadatelé si budou moci sáhnout na finance v objemu přes tři miliardy korun, které budou uvolněny z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a u některých výzev dojde k následnému posílení alokace z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Dokonce roku 2021 plánuje Státní fond životního prostředí vyhlásit celkem třináct výzev.

Lepší plánování

„Tento de facto dotační jízdní řád pro období 2021–2023 vznikl proto, aby žadatelé, zejména obce, měli šanci si projekty lépe naplánovat. Dopředu tak vědí, kdy a co budeme podporovat a kolik na to půjde peněz. Stanovili jsme si priority na následující tři roky. Jsou to především boj se suchem a zajištění dostatku kvalitní vody a zdravější život v obcích,“ vysvětluje Richard Brabec.

Doplňuje, že ministerstvo při plánování vycházelo nejen ze státní politiky životního prostředí, ale také z aktuálních potřeb obcí a měst.

Boj se suchem a kvalita vod jsou přitom prioritním tématem. Podle státní politiky se podporovaná opatření pro boj se suchem zaměřují hlavně na zajištění dodávek kvalitní pitné vody, na udržitelné hospodaření s vodou, ale také na podporu zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.

Dokument uvádí, že 95 procent obyvatel České republiky je vodou zásobováno z veřejných vodovodů. Celkem 39 procent obyvatel má vodu vyrobenou z podzemních zdrojů, 38 procent ze zdrojů povrchových a 23 procent ze smíšených zdrojů.

ede

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter