NSZ usiluje o návrat pravomoci podávat dovolání v neprospěch obviněného pro tzv. extrémní nesoulad

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) se snaží o to, aby nejvyšší státní zástupce mohl opět podávat dovolání v neprospěch obviněných z důvodů extrémního nesouladu skutkových zjištění soudu s provedenými důkazy. Vyplývá to z připomínek NSZ k návrhu supiny poslanců na komplexní změnu trestních předpisů, o kterém Česká justice informovala.

Jak nedávno informoval deník Právo, velký senát Trestního kolegia rozhodl o tom, že nejvyšší státní zástupce již nadále nebude moci podávat dovolání v neprospěch obviněného. k závěru Kolegium došlo, když řešilo věc řidiče z Tachova, který na dálnici vybržďoval kamion. Soudy ho zprostily obžaloby a s ohledem na rozdílný pohled některých senátů NS byla věc po podání dovolání nejvyššího státního zástupce postoupena velkému senátu kolegia.
To v podstatě navázalo na předchozí rozhodnutí Ústavního soudu, podle něhož námitka extrémního nesouladu je námitkou, která se dotýká porušení základních práv obviněného a tato práva chrání obviněného jakožto slabší procesní stranu.

V rámci připomínkového řízení ke zmíněné novele procesní předpisů připojilo nicméně NSZ v květnu svůj „legislativní námět“ v podobě rozšíření § 265b o nový dovolací důvod, který zní: „Rozhodná skutková zjištění jsou ve zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů nebo jsou založena na procesně nepoužitelných důkazních prostředcích nebo pro ně nedůvodně nebyly provedeny navrhované podstatné důkazní prostředky“.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun