Středa, 25. května, 2022

Nové nádraží propojí Holešovice. Modernizace trati z Prahy do Kladna se posouvá do další fáze

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště. Díky této stavbě začíná zásadní přeměna pražských Holešovic, které v místech dnešního bubenského nádraží propojí zcela nová čtvrť. Modernizace bude hotová do roku 2025 a stane se jedním z pilířů budoucího rozvoje celého území. Nejvýše přípustná nabídková cena zakázky je 3,8 miliardy korun.

Nejvýraznějším prvkem modernizované tratě bude nová železniční stanice Praha-Bubny, která vznikne za Negrelliho viaduktem a která bude propojena podzemním vestibulem se stanicí metra C Vltavská. Architektonické ztvárnění nádraží se třemi nástupišti a čtyřmi kolejemi má na starosti architektonické studio Jakub Cigler Architekti.

Vznikne nová čtvrť

„Vypsání výběrového řízení na zhotovitele je pro celou modernizaci tratě z Prahy do Kladna a na letiště důležitým milníkem. Spolu s kladenským úsekem jde o faktický začátek celé stavby a především o začátek proměny celých Holešovic. Staré nádraží dlouho rozdělovalo Holešovice na dvě nesourodé části, zatímco nová železnice bude naopak obě části přirozeně spojovat,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Podoba nádraží bude mít dvě různé fáze. V té první, kdy půjde o jedinou budovu v území, vznikne na její střeše travnatá odpočinková plocha, která umožní lidem výhled na město a měnící se Holešovice. 

Budoucí nádraží Praha-Bubny. Foto: Správa železnic

V druhé fázi vznikne spolu s výstavbou nové čtvrti přímo nad nádražím administrativní budova. V nádražních vestibulech potom bude řada komerčních prostor, které budou sloužit jak cestujícím, tak obyvatelům budoucí nové čtvrti Bubny-Zátory. 

Právě nádraží bude spolu s novou budovou pražské filharmonie přirozeným centrem nové čtvrti. Zároveň půjde o jeden z klíčových prvků její dopravní obslužnosti. 

Zastávka Praha-Výstaviště uleví dopravě

Funkce důležitého dopravního uzlu přitom bude modernizovaná železnice plnit napříč Prahou 7 a Prahou 6. V rámci modernizace úseku Bubny-Výstaviště vznikne totiž na okraji parku Stromovka železniční zastávka Praha-Výstaviště. Její architektonické ztvárnění bude mít na starosti studio dh architekti. 

Budoucí nádraží Praha-Bubny. Foto: Správa železnic

Nová zastávka výrazně uleví pražské integrované dopravě především ve chvílích, kdy se budou na pražském výstavišti konat hromadné akce jako veletrhy, koncerty nebo sportovní zápasy. 

Díky nové lávce přes železniční trať se navíc zlepší propojení Stromovky a Letné. Podobný přínos bude mít železnice také pro návštěvnost koncertů v budově pražské filharmonie nebo v případě konání hromadných akcí na pražské Letné.

Estakáda propojí území

Modernizovaná trať povede v úseku Bubny-Výstaviště z větší části po nové estakádě, která umožní scelení Holešovic do jednoho funkčního území. 

Plánovaná trasa z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. Foto: Správa železnic

„Estakáda bude navržena s velkorysými mostními oblouky, a to z toho důvodu, aby maximálně umožnila další rozvoj území. Počítáme s tím, že v okolí Výstaviště zde po vzoru z Německa a dalších západních zemí vzniknou prosklené vestavby umožňující komerční využití. Pokud se tak ale nestane, umožní estakáda vzdušné a pocitově bezpečné propojení území po obou jejích stranách,“ dodává Jiří Svoboda. 

Zároveň umožní zrušení neoblíbeného železničního přejezdu v Bubenské ulici a také zvýšení mostní konstrukce v ulici Dukelských hrdinů, kde v minulosti opakovaně docházelo kvůli nízkému výškovému profilu ke stržení tramvajových trolejí nepozornými řidiči nákladních vozů. 

Uzemní rozhodnutí pro Masarykovo nádraží

O něco blíže k realizaci je i projekt zásadní modernizace stanice Praha Masarykovo nádraží. Správa železnic má totiž pravomocné územní rozhodnutí. Stavební práce začnou v roce 2023 – mimo jiné se rozšíří stávající počet kolejí ze sedmi na devět, vybuduje se nový vestibul ve formě zastřešení propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště, zvýší se rychlost vlaků a vybudují koleje pro provozní ošetření souprav v lokalitě Hrabovka. 

Aby se zlepšila dostupnost stanice z oblasti Florence a ze směru od hlavního nádraží a také aby se odstranila bariéra v území, kterou v současné době stanice tvoří, je navržena výstavba platformy nad kolejištěm. Ta bude tvořit nejen komunikační propojení, ale vytvoří nový východní vestibul pro čekající cestující, z nějž se přímo dostanou eskalátory, schodišti a výtahy na jednotlivá nástupiště.

Vizualizace Masarykova nádraží. Foto: Správa železnic

Část platformy má být osazena zelení a vytvoří tak klidovou oázu v centru metropole. Výškově platforma naváže na nově plánovanou zástavbu soukromého developera po obou stranách stanice.

Ve dvoraně budou celkem tři vnější a tři jazyková nástupiště. Nástupní hrana bude ve výšce 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Přístupy na nástupiště budou ze dvou směrů, a to ze stávající dvorany nebo nově z platformy zastřešení z ulic Hybernská/Opletalova a Na Florenci.

Vizualizace Masarykova nádraží. Foto: Správa železnic

Rekonstrukcí projde kolejiště včetně obvodu Hrabovka, veškeré technologie i trakční vedení a napájení. Po dokončení stavebních prací bude možné zvýšit rychlost vlaků při jízdě ve směru Praha-Libeň na 100 kilometrů za hodinu.

Zajímavostí bude pevná trolej použitá z důvodu stlačené stavební výšky pod platformou. Stanice bude vybavena vlakovým zabezpečovačem ERTMS/ETCS a bude se počítat s výhradním provozem železničních vozidel vybavených mobilní částí ETCS. Přestavba Masarykova nádraží je součástí modernizace železnice z centra Prahy do Kladna.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter