Sobota, 13. srpna, 2022

Nová silnice z Nového Boru do Svoru bude čtyřproudová. Kvůli zvěři a nehodám bude celý úsek oplocen

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo akci I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění. V rámci stavby dojde k přestavbě současné dvoupruhové komunikace na směrově rozdělený čtyřpruh. Součástí stavby jsou také 3 nové mosty, z toho 2 přes migrační trasy pro zvěř. Předpokládané dokončení stavby je v roce 2024.

Vzhledem k tomu, že tento úsek je místem častých dopravních nehod, kdy kromě nebezpečného předjíždění patří mezi hlavní příčiny také střety se zvěří, bude celý úsek oplocen.

„Potřeba zkapacitnění vychází především ze stávajících vysokých dopravních intenzit a s tím spojených častých dopravních nehod. V úseku totiž dochází k souběhu dvou velmi frekventovaných silnic I. třídy. V rámci stavby dojde k rozšíření stávající silnice o dva jízdní pruhy, které od sebe budou směrově odděleny“, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Úprav se dočká také mimoúrovňová křižovatka Nový Bor, kde budou doplněny odbočovací a připojovací pruhy. V obci Svor bude místo současné nebezpečné stykové křižovatky vybodována křižovatka okružní. „Všechny tyto úpravy přinesou výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu,“ říká k nové stavbě generální ředitel ŘSD.

Komunikace I/9 je v místě souběhu s I/13 součástí sítě mezinárodních silnic s označením E442 (Karlovy Vary – Liberec – Olomouc – Žilina). Zdroj: ŘSD
Stavba:
  • délka: 3,5 km 
  • kategorie: S 21,5/110, S 13,5/90, S 11,5/90
  • počet všech stavebních objektů: 44
  • zhotovitel: Eurovia, SaM a Integra
  • cena stavby dle smlouvy: 545 mil. Kč bez DPH 
  • předpokládané zprovoznění stavby: 2024


Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 239,9 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 89,3 km silnic I. třídy.

Jana Bartošová

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter