Středa, 10. srpna, 2022

NextGenerationEU: Komise vítá dohodu o balíčku 1,8 bilionu eur, který pomůže vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská komise vítá dnešní dohodu Evropského parlamentu a členských států EU v Radě o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropy a o dočasném nástroji na podporu oživení NextGenerationEU. Po přijetí bude tento balíček o celkovém objemu 1,8 bilionu eur vůbec největším balíčkem, který kdy byl prostřednictvím rozpočtu EU financován. Po skončení pandemie COVID-19 pomůže obnovit Evropu tak, aby byla ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe schopna čelit současným i budoucím výzvám.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla: „S potěšením vítám dnešní dohodu o plánu na podporu oživení a příštím víceletém finančním rámci. Nyní musíme do konce roku dořešit dohodu o příštím dlouhodobém rozpočtu a nástroji NextGenerationEU. Občané a podniky, které koronavirová krize těžce zasáhla, potřebují pomoc. Plán na podporu oživení nám pomůže problém pandemie přetavit na příležitost k oživení, jejímž jádrem bude ekologická a digitální transformace.“

Komisař odpovědný za rozpočet Johannes Hahn, který na dosažení dohody pracoval od začátku funkčního období, dodal: „Dnešní dohoda umožní v dlouhodobém rozpočtu na období 2021–2027 posílit konkrétní programy, včetně programů Horizont Evropa, Erasmus+ a EU4Health. Celkově bude dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem NextGenerationEU disponovat částkou přesahující 1,8 bilionu eur. Bude hrát zásadní úlohu při podpoře oživení a zajistí, že tradiční příjemci finančních prostředků EU obdrží dostatek financí k tomu, aby i v této době, která je pro všechny velmi náročná, mohli pokračovat ve své práci.“

Toto jsou některé z hlavních prvků dnešního kompromisu:

  • Více než 50 % uvedené částky bude použito na podporu modernizace prostřednictvím politik, které zahrnují podporu výzkumu a inovací, a to s využitím programu Horizont Evropa, podporu spravedlivé klimatické a digitální transformace s využitím Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa a podporu připravenosti, oživení a odolnosti s využitím facility na podporu oživení a odolnosti, kapacit rescEU a nového programu v oblasti zdraví EU4Health.
  • Významné finanční podpory se i nadále dostane tradičním politikám, jako jsou soudržnost a společná zemědělská politika. Podpora těchto politik je velmi potřebná k zajištění stability v dobách krize a k jejich modernizaci, což by mělo přispět k oživení a ekologické a digitální transformaci.
  • 30 % finančních prostředků EU bude vynaloženo na boj proti změně klimatu, což představuje historicky nejvyšší podíl z historicky největšího evropského rozpočtu. Balíček rovněž věnuje zvláštní pozornost ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů.
  • V rozpočtu budou posíleny mechanismy flexibility, aby bylo zaručeno, že bude schopen reagovat na nepředvídané potřeby. Díky tomu bude rozpočet vhodný nejen pro současnou situaci, ale i pro nejistou budoucnost.
  • Podle návrhu z května 2020 a dohody vedoucích představitelů EU ze dne 21. července 2020 si EU za účelem financování oživení půjčí na trzích – za příznivějších nákladů než mnoho členských států – a částky přerozdělí.
  • Jasný plán na vytvoření nových vlastních zdrojů, které pomohou úvěry splatit. Komise se zavázala předložit do června 2021 návrhy týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a digitálního poplatku, aby mohly být zavedeny nejpozději od 1. ledna 2023. Komise na jaře 2021 také přezkoumá systém EU pro obchodování s emisemi, včetně jeho možného rozšíření na leteckou a námořní dopravu. Do června 2021 navrhne vlastní zdroj založený na systému obchodování s emisemi. Kromě toho Komise navrhne další nové vlastní zdroje, které by mohly zahrnovat daň z finančních transakcí a finanční příspěvek související s podnikovým sektorem nebo nový společný základ daně z příjmů právnických osob. Komise bude pracovat na tom, aby příslušný návrh předložila do června 2024.
  • Pokud jde o ochranu rozpočtu EU, bude nyní EU díky dohodě z 5. listopadu poprvé disponovat zvláštním mechanismem na ochranu svého rozpočtu před porušováním zásad právního státu. Přitom však tímto mechanismem nebudou negativně ovlivněni koneční příjemci finančních prostředků EU v dotčeném členském státě.

Další kroky

Nařízení o víceletém finančním rámci a interinstitucionální dohodu, které byly dnes schváleny, musí nyní formálně přijmout Evropský parlament a Rada v souladu se svými úlohami a postupy.

Současně je třeba pokračovat v práci na konečném přijetí všech zbývajících prvků balíčku, včetně odvětvových právních předpisů a rozhodnutí o vlastních zdrojích.

Rozhodnutí o vlastních zdrojích, které Komisi umožní půjčovat si, musí být rovněž ratifikováno všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky. Evropský parlament již na zářijovém plenárním zasedání vydal k tomuto legislativnímu aktu kladné stanovisko. Dalším krokem je přijetí Radou.

Souběžně musí probíhat jednání o ročním rozpočtu na rok 2021. 21denní dohodovací období, během něhož by Evropský parlament a Rada měly dosáhnout dohody, poběží od 17. listopadu do 7. prosince letošního roku.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter