Čtvrtek, 24. června, 2021

Nevyhovující železniční most přes Orlík se dočká rekonstrukce. Za více než půl miliardy jej opraví Metrostav

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stávající most převádí železniční trať přes Orlickou přehradu mezi obcemi Červená nad Vltavou a Vlastec. Mostní objekt z roku 1889 tvoří tři jednokolejné ocelové konstrukce. Stavba zahrnuje rekonstrukci mostu s navazující rekonstrukcí železničního svršku a spodku a souvisejících kabelových vedení. Stavební stav mostu je již nevyhovující a nosná konstrukce je za hranicí své životnosti. Rekonstrukce potrvá až do října roku 2024.

Most se nachází na kilometru 41,791 na trati z Tábora do Písku. Návrh počítá s jednokolejnou tratí s průběžným kolejovým ložem. V hlavním mostním otvoru je pak navržena nosná konstrukce ze železobetonového oblouku na rozpětí 156 metrů a se vzepětím 34,7 metrů. Délka přemostění je téměř 297 metrů a délka mostu více než 316 metrů. Výška mostu nade dnem Vltavy dosáhne sedmdesáti metrů. 

Zatím bez elektrifikace

Stávající ocelové konstrukce mostu mají nevyhovující zatížitelnost a nevyhovují na zatížení dopravou. Ve vedlejších mostních otvorech je navržena konstrukce trámová spojitá z předpjatého betonu s betonovou deskou mostovky. Nová spodní stavba bude ze železobetonu s plošným založením na skalním podloží. 

Ve výhledovém plánu na elektrizaci sice není trať uvedena, nicméně navrhované řešení mostu umožňuje umístění trakčního vedení pro budoucí elektrizaci tratě.

Řešení rekonstrukce mostu je ve schválené variantě s náhradou celé mostní konstrukce v odsunuté poloze, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

„Průnikem možných řešení je oblouková nosná konstrukce v hlavním mostním otvoru a trámová nosná konstrukce ve vedlejších mostních otvorech. Jedná se o konstrukci osvědčenou z hlediska konstrukčního uspořádání a z hlediska působení v krajině. V daném případě navíc navazující na dvě silniční přemostění vodní nádrže: Žďákovský most a most v Podolsku. Z architektonického hlediska navrhované řešení působí subtilním a dynamickým vzhledem a otvírá průhled údolím,“ uvádí se v technické dokumentaci k veřejné zakázce, kterou vypsala Správa železnic.

Po novém mostě v roce 2025

Zadavatel stanovil jako nejvyšší možnou cenu bez DPH částku 543 914 065 korun. K realizaci rekonstrukce mostu byla vybrána společnost Metrostav, která zvítězila s nabídkovou cenou 543 592 725 korun. Správa železnic nyní s dodavatelem podepsala smlouvu.

Zahájení stavby se předpokládá letos v létě. V těsném sousedství stávajícího přemostění bude nejprve postaven nový, železobetonový most, na který se poté převede doprava. Původní konstrukce bude po celou dobu výstavby zachovaná pro provoz. Tím dojde ke snížení potřebných výluk na trati na nezbytné minimum.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter