Sobota, 25. června, 2022

Net4Gas milionovou pokutu nedostane. Antimonopolní úřad vzal do úvahy změnu zákona

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil svým pravomocným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutí o možném zneužití dominantního postavení společností Net4Gas. Ta se díky tomu vyhne pokutě ve výši 10 milionů korun.

Společnosti Net4Gas byla před rokem prvoinstančním rozhodnutím uložena pokuta ve výši 10 milionů korun za zneužití dominantního postavení na trhu přepravy zemního plynu. Konkrétně se jednalo o znevýhodňující smluvní podmínky pro společnost SPP Storage v souvislosti s připojením zásobníku plynu Dolní Bojanovice k přepravní soustavě zemního plynu v České republice. Tu vlastní a provozuje společnost Net4Gas.

Předseda ÚOHS v řízení o rozkladu konstatoval, že uvedené jednání již nemůže být považováno za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ani článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť v mezidobí došlo k novelizaci energetického zákona. V jejím důsledku požadavky, které účastník řízení vznesl vůči společnosti SPP Storage, nově odpovídají povinnostem, jež provozovateli zásobníku plynu ukládají ustanovení energetického zákona.

Kladení těchto požadavků již nemůže být považováno za jednání neslučitelné s pravidly hospodářské soutěže a nejde tedy o protiprávní jednání. Mlsna tudíž správní řízení v dané věci zastavil.

Vztahy mezi společností Net4Gas a skupinou SPP, respektive jejími akcionáři (holding EPH vedený Danielem Křetínským a slovenská vláda), jsou dlouhodobě napjaté. Spory se vedou například o výstavbu česko-rakouského plynovodního propojení u Břeclavi, o kterém Ekonomický deník informoval naposledy před necelým měsícem.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter