Pátek, 16. dubna, 2021

NET4GAS hledá dodavatele stavby nového plynovodu na Moravě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Provozovatel sítě páteřních plynovodů NET4GAS vyhlásil soutěž na výběr dodavatele stavebních prací a služeb týkající se nového vysokotlakého plynovodu na Moravě. Projekt označovaný jako Moravia Capacity Extension má umožnit posílení dnes už nevyhovujících přepravních kapacit z jihu Moravy do průmyslové oblasti Ostravska. Nyní se soutěží o stavbu úseku z Břeclavska na Kroměřížsko.

Úkolem pro vítěze tendru bude postavit nový plynovod DN1000 o délce přibližně 85 kilometrů, vedoucí z Tvrdonic na Břeclavsku do Bezměrova u Kroměříže, včetně rozšíření stávajících traťových ventilových stanic. Uchazeči se mohou hlásit do 26. dubna, předpokládaný termín pro předložení závazných nabídek je 30. červen. Samotná realizace stavby je naplánována na říjen 2021 až prosinec 2022.

Jak lze dále vyčíst z oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a na webu tenderarena.cz, o vítězi rozhodne hlavně výše nabídkové ceny (váha 65 procent). Zbývajících 35 procent při posuzování nabídek budou mít technické parametry. „Zadavatel omezuje účast uchazečů, kteří mají sídlo mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko a nemají s Evropskou unií uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce. Výše uvedené se vztahuje i na subdodavatele,“ uvádí se dále v oznámení.

Mapa plynovodů v majetku společnosti NET4GAS. Zdroj: NET4GAS

Staré potrubí z jihu na sever Moravy přestává kapacitně stačit. Na Ostravsku není možné již řadu let připojit další velké spotřebitele z řad průmyslových podniků či tepláren. Navzdory tomu investici do nového plynovodu v minulých letech blokovalo vedení Energetického regulačního úřadu, a to za éry předsedkyně Aleny Vitáskové i za první Rady ERÚ, v níž dominovali Vladimír Outrata a Vladimír Vlk. Realizaci záměru oddálil také přístup Polska, které ztratilo zájem o stavbu velkokapacitního propojení české a polské soustavy.

NET4GAS v minulých letech investoval hlavně do posílení přepravní soustavy na trase z Krušných hor (ruský plyn z baltského plynovodu Nord Stream) směrem do Bavorska a na Slovensko. Tato strategie se vyplatila. Navzdory koronavirové krizi loni NET4GAS zaznamenal meziroční zvýšení konsolidovaných tržeb o 25 procent na 10,03 miliardy korun a čistého zisku o více než 27 procent na 4,24 miliardy korun.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter