Neděle, 17. října, 2021

Nerozhodnost se hlavnímu městu prodraží

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Klopotné tempo zadávání veřejných zakázek není jen „výsadou“ velkých infrastrukturních zadavatelů typu Ředitelství silnic a dálnic. Velmi ztěžka se ke lhůtě pro podání nabídek přibližuje také Hlavní město Praha s veřejnou zakázkou s názvem Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, etapa 0001 Stavební objekt; dokončení stavby.

Investice v předpokládané hodnotě 677 milionů korun bez DPH směřuje k dokončení částečně zhotovené stavby Multifunkčního operačního střediska Malovanka, které bude integrovaným centrem řízení dopravy a vybavenosti komunikací a tunelů.

Stavba vznikne mezi hotelem Pyramida a ulicí Na Malovance v Břevnově. Do střediska se přestěhuje řídící středisko sídlící dosud v ulici Na Bojišti. K vyhlášení veřejné zakázky došlo již v polovině května. Přesto stále nedošlo ani k otevření nabídek. V tuto chvíli platí termín pro podání nabídek 21. října 2021.

Prodloužení o 4 měsíce

Zadavatel za spolupráce advokátní kanceláře Rowan Legal stanovil původní lhůtu pro podání nabídek na 17. června, ale na základě dotazů argumentujících rozsahem stavby a rozsahem požadovaných dokladů ji prodloužil o celou původní délku.

Ani to však nestačilo. S ohledem na nejasnosti spojené s kolaudací stavby muselo dojít k dalšímu téměř měsíčnímu prodloužení. Na zadavatele se však další dotazy nepřestaly valit, proto docházelo k dalšímu prodlužování lhůty v řádu dnů a týdnů.

Nedodržování zákonných termínů

Postupně přestalo Hl. m. Praha stíhat odpovědi na dotazy v termínech daných zákonem, což vedlo k dalšímu více téměř třítýdennímu prodloužení lhůty. Téměř měsíční prodlevu v odpovědi vyvolal dotaz na zavedení inflační doložky z důvodu obav z masivního cenového růstu. Po dlouhém váhání zadavatel reagoval, že k tomu vzhledem ke krátké realizační době stavby nevidí důvod.

Připomeňme, že zákon stanovuje lhůtu k odpovědi na dotaz v trvání tří pracovních dnů. Přesto byl dotaz doručený již 3. srpna zodpovězen až 1. září. Samozřejmě můžeme pouze spekulovat, zda na vině byla spíše nutná konzultace v rámci managementu nebo probíhající dovolené.

Osudná váhavost?

K zodpovídání vyloženě technických dotazů dochází v poměrně solidní rychlosti. To ovšem přestává platit u dotazů, kde je nezbytná koordinace více složek, nebo se jedná o náročnější manažerská rozhodnutí.

Jedná se o do jisté míry pochopitelný postup. Ovšem kumulace této váhavosti v kombinaci se zběsilým růstem cen stavebních prací a materiálů může vést k výraznému zvýšení ceny díla.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter