Úterý, 24. května, 2022

Německý ThomasLloyd nabízel investici do zelené energetiky. Výsledkem je zklamání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Oslovil mne poradce a nabídl mi investování s německou společností ThomasLloyd do fotovoltaických elektráren na Filipínách, popisuje svou neblahou zkušenost jeden český investor. Jenže místo pravidelně vypláceného výnosu už více než rok nedostal ani korunu a je otázkou, zda se situace v dohledné době zlepší.

Risk je zisk, ale někdy se investování naspořených peněz změní v noční můru. Někdo naletí na podvodné projekty typu firem WSM a Growing Way, jiný nasype peníze do černé díry typu Arca Capital. Jenže ani investice u společnosti z Německa či jiné tržně vyspělé západní země není bez rizika, jak dokládá osobní zkušenost Miroslava Zeleného, který svůj příběh převyprávěl Ekonomickému deníku.

Na počátku byla nabídka ze strany finančního poradce, který nabídl možnost investovat do fotovoltaických parků na Filipínách s německou společností ThomasLloyd. Jednalo se o nepříliš obvyklou formu tichého společníka, investor měl dostávat každý měsíc výnos ve výši jednoho procenta vkladu. Po devíti letech lze získat nazpět původní vklad.

Realita je taková, že po prvních devíti měsících ThomasLloyd výplatu pravidelných výnosů pozastavil. Stalo se tak v loňském roce s ohledem na „zhoršené tržní podmínky“. Od té doby už žádné výnosy nevyplatil, i když v dopise zaslaném investorovi obnovení plateb „do konce letošního roku“ přislíbil. Případ Miroslava Zeleného nebude výjimečný. ThomasLloyd v minulých letech v Česku opakovaně inzeroval a jen přes stejného finančního poradce do projektu na Filipínách vstoupilo osm dalších investorů.

Na otázky, které Ekonomický deník zaslal společnosti ThomasLloyd, zatím nikdo neodpověděl.

O mnoho konkrétnější nebyla ani Česká národní banka. „V rámci skupiny ThomasLloyd působí německý obchodník s cennými papíry First Capital Management Group, který je oprávněn k přeshraničnímu poskytování investičních služeb v ČR. Zastupuje ho vázaný zástupce ThomasLloyd Global Asset Management. Na činnost obou společností dohlíží německý orgán dohledu BaFin,“ uvedla mluvčí ČNB Denisa Všetíčková.

Varuje před nimi i Warentest

Skupina ThomasLloyd si zřejmě české investory oblíbila. Na svém webu má poměrně bohatou prezentaci v češtině. Uvádí zde, že od více než 30 tisíc investorů vybrala na projekty v zelené energetice již 1,4 miliardy dolarů. Za tyto peníze postavila šest solárních elektráren v Indii (celkem 234 MW výkonu plus 200 MW ve výstavbě) a tři na Filipínách (celkem 80 MW). V této ostrovní zemi postavila také tři elektrárny na biomasu.

Přesto se zdá, že něco není v pořádku. Na zastavení plateb během podzimu 2020 si stěžují na internetových fórech také další investoři. Na webu německé právní firmy CDR Legal lze nalézt článek, který upozorňuje na řadu slabin skupiny ThomasLloyd. Ta byla již v říjnu 2019 zařazena na varovný seznam spotřebitelské organizace Warentest kvůli vysokým rizikům a málo srozumitelné prezentaci výsledků investorům.

Právníci též zmiňují nepřehledné fúze a dělení fondů či firem ve skupině ThomasLloyd. Čtyři fondy od října 2020 nevyplatily žádné dividendy investorům. „Pokud se obáváte ztráty majetku, obraťte se co nejdříve na zkušeného právníka se specializací na bankovnictví a právo kapitálových trhů. Vzhledem k tomu, že již bylo vyneseno mnoho rozsudků proti ThomasLloyd, mohou být vaše šance dobré,“ doporučuje právnička CDR Legal Corinna Ruppel.

David Tramba

Níže uvádíme reakci společnosti ThomasLloyd (TL), respektive jejího právního zástupce Davida Reitermana, na článek, který na Ekonomickém deníku vyšel 17.12.2021:

  • TL nikoho nelákal – investice do účastí v německé komanditní společnosti je dle prodejního prospektu k tomuto produktu určena pro německé investory; čeští investoři se k této investici mohou dostat na základ vlastního podnětu
  • Investice do účastí v německé komanditní společnosti je dlouhodobého charakteru a vzhledem k bezprecedentním událostem posledních 2 let podle klienta nelze dojít k obecnému závěru, že výsledky jsou bídné, a to jen proto, že došlo k dočasnému omezení vyplácení záloh na zisk investorům
  • Prodejní prospekt ani žádné související dokumenty nestanoví žádný pravidelný výnos; nejde o dluhopis s pravidelným výnosem, ale, jak bylo uvedeno výše, o kapitálovou účast (typu private equity) do německé komanditní společnosti, která může být buď přímá, anebo nepřímá (skrze svěřenského zástupce); v případě, že klient pochopí, o jaký produkt se jedná, jaká jsou jeho specifika a jaká rizika jsou s ním spojena, nemůže očekávat automaticky pravidelný výnos; v l. 8.2.7.2 prodejního prospektu se uvádí, že „Vedení společnosti je na základě řádného uvážení oprávněno, nikoli však povinno poskytovat na předpokládaný nárok na výběry nebo na výplatu měsíční zálohy s tím, že jsou přípustné zálohy ve výši 11,04375 % p.a. ve vztahu k povinnému vkladu za předpokladu, že příslušný investor splatil svou upisovanou částku v plné výši.“
  • Dle mých informací nebyla na počátku nabídka ze strany finančního poradce, ale bylo to naopak – byl zde zájem investora o informace k tomuto produktu, resp. o nabídce skupiny ThomasLloyd.
  • Z emisní dokumentace nevyplývá žádný nárok na vrácení původního vkladu po devíti letech. To ani neodpovídá kapitálové povaze této investice, kdy ani u jiných kapitálových investic nedochází k automatickému vrácení vkladu do dané obchodní korporace. Prodejní prospekt umožňuje po devíti letech investici vypovědět, což je úplně jiný právní institut než automatický „nárok na vrácení původního vkladu“.
  • Obecně k internetovým fórům a platformám provozovaným právními kancelářemi klient dodává, že jde často o zavádějící resp. nepravdivé informace, které nereflektují obecně velmi pozitivní ohlasy o skupině ThomasLloyd v mezinárodních médiích, ve kterých je akcentováno transparentní vystupování na trhu, úspěšné investice a projekty a konstruktivní spolupráce s příslušnými zástupci médií i s oborově relevantními finančními platformami a fóry, kde mezinárodní odborníci, ratingové agentury a obchodní partneři po celém světě oceňují skupinu ThomasLloyd jako spolehlivého a profesionálního účastníka trhu. Dle klienta je zcela jiná situace u údajných fór a stránek netransparentních provozovatelů a právních kanceláří, jejichž články nebo informace jsou často zastaralé, chybné, neúplné nebo zobecněné.
  • Transformace fondů TL byla ve skutečnosti vedena myšlenkou lépe se přizpůsobit potřebám příslušných investorů, kteří mohou mít různé investiční strategie; proto došlo ke komplexní revizi a vyhodnocení mnoha alternativ za účasti nezávislých právníků, daňových poradců, auditorů a externích odhadců, na základ jehož byla vybrána varianta, která měla nejlépe reflektovat záměr ThomasLloyd zlepšit postavení investorů a zvýšit jejich výnos. Stejně jako u pozastavení plateb byli investoři o příslušném procesu transformace ze strany TL informováni, aby pochopili, proč jsou tyto transakce realizovány a jaký z nich budou mít benefit.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter