Sobota, 25. června, 2022

Nejvyšší správní soud rozhodl. Dálnice D3 se bude stavět v Posázaví. Most překlene Sázavu u Medníku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vleklé spory o budoucí trasu dálnice D3, která povede od hlavního města na jih České republiky, definitivně skončily. Na sklonku roku o tom rozhodl Nejvyšší správní soud. Diskuse o trase dálnice se přitom vedou už dvě desetiletí. Proti se postavili obyvatelé regionu, chataři a ekologické organizace. Nejvyšší správní soud nyní zamítl stížnost Krajiny 2000 (spolku pro ochranu přírody dolního Posázaví) a obce Okrouhlo. Dálnice se v této variantě napojí na Pražský okruh u Jesenice. Stavba takzvané západní varianty D3 ale jen tak nezačne, nejdříve v roce 2025.

O trase dálnice D3 z Prahy na jih České republiky je definitivně rozhodnuto. O verdiktu soudu informoval deník Zdopravy.cz ministr dopravy Martin Kupka a potvrdil jej mluvčí kraje David Šíma. Rozhodnutí Nejvyššího správního soud je k přečtení zde

„Další opravné prostředky již nelze proti koridoru uplatňovat, a proto je v rámci krajské dokumentace stabilizovaný,“ uvedl David Šíma.

„Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Radovana Havelce a Tomáše Rychlého v právní věci navrhovatelů: a) Krajina 2000, Spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví, b) obec Okrouhlo, zastoupených Michalem Bernardem proti odpůrci: Středočeský kraj zastoupeného Janem Brodcem, za účasti Ředitelství silnic a dálnic ČR, o kasační stížnosti navrhovatelů proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2018,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Ve středních Čechách se ohledně D3 dlouho vedly debaty o její budoucí trase. V úvaze byla západní varianta přes Posázaví a východní přes Benešov a Říčany. K potvrzení západní varianty došlo v roce 2015. Negativní ohlasy budila například varianta dálničního mostu v rekreační oblasti nad řekou Sázavou.

Nejvyšší správní soud nyní potvrdil definitivně takzvanou západní variantu, když zamítl stížnost Krajiny 2000 (spolku pro ochranu přírody dolního Posázaví) a obce Okrouhlo.

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo na trase geotechnický průzkum už v listopadu. Silničáři aktuálně usilují o pravomocné územní rozhodnutí, pro které ale potřebují rozhodnutí o výjimkách pro zvláště chráněné druhy. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že pokud uspěje, bude úsek stavět nejdříve v letech 2025 až 2029.

Západní varianta byla potvrzena už v roce 2015 schválením první aktualizací Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Proti ní byla podána žaloba, kterou Krajský soud v Praze v roce 2018 zamítl. Krajina 2000, spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví, a obec Okrouhlo následně podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Argumentovali mimo jiné příliš široce vymezeným koridorem nebo nepřesnými výkresy.

Dálnice se v definitivně platné variantě napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih bude směřovat kolem Jílového u Prahy, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky.

K Benešovu ji propojí šestikilometrová Václavická spojka, jak vyplývá z aktualizace Zásad územního rozvoje, jež byla také součástí žaloby.

Plánovaná trasa dálnice má mít deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů a most přes Sázavu. Dlouhá má být 58,6 kilometrů a bude rozdělena rozdělených do pěti úseků. Ředitelství silnic a dálnic je chce zprovoznit všechny najednou.

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1.

„V rámci pražského regionu dálnice umožní optimální urbanizaci prostoru Jílového, který nemá v současné době odpovídající silniční spojení s Prahou. V rekreačních dnech umožní trasa D3 výrazně odlehčit silnicím II/105, II/603 a rovněž i silnicím II/102 a II/104, neboť převezme značnou část dopravy do středního Povltaví a dolního Posázaví,“ míní Ředitelství silnic a dálnic.

Asi nejvíc kritizovaná část návrhu dálnice D3 u Luk pod Medníkem. Foto: ŘSD

Výstavbou dálnice má dojít k odstranění dopravních závad původní trasy a k podstatnému snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí v přilehlých obcích a městech v oblasti kolem Prahy, kde došlo v posledních letech k mohutné bytové výstavbě.

„Stavba je jednou z mnoha staveb dálnice D3, které řeší postupné převedení dopravy ze silnice I/3 (trase E 55) ke státní hranici s Rakouskem na dálnici D3. Význam stavby bude vyšší po dobudování všech úseků středočeské části dálnice D3 (stavby 0301– 0305/I). Po dokončení
dálnice v úseku Praha – Mezno bude v celém Středočeském kraji dálnice D3 dobudována a převedená na ni dálková doprava ve vztahu sever – jih,“ lze se dále dočíst v materiálech ředitelství dálnic.

Asi nejnáročnější částí stavby bude překlenutí hlubokého údolí Sázavy. Tu dálnice D3 překonává nav kilometru 12,5 mostem Sázava délky 787 m. Náročnost stavby je dána jednak výškou nivelety nad údolím, která dosahuje až 113 m a dále požadavkem na minimalizaci zásahu do údolí, což reprezentuje maximální možné rozpětí středního pole mostu 180–260 m a polohou železničního tunelu. Z několika alternativ byla vybrána k dalšímu sledování alternativa obloukové konstrukce, společné pro obě poloviny.

Oblouk bude prováděn letmou betonáží s vyvěšováním. Nosnou konstrukci bude tvořit ocelová komora se spřaženou železobetonovou deskou. Na mostě jsou po obou stranách umístěny průhledné protihlukové stěny výšky tři metry. Nosná konstrukce bude vysouvána od táborské opěry a následně proběhne betonáž mostovky. Most má 16 polí o rozpětí 36,5 + 61 + 34,427 + 2 x 33,45 + 34,8 + 2 x 35,825 + 38,273 + 7 x 65 m. Rozpětí oblouku je 237 m. Na pravém břehu jsou dvě pole a na levém břehu je sedm polí. Mezi patkami oblouku je navržena vysutá lávka pro pěší.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter