Sobota, 13. srpna, 2022

„Nejbezpečnější přejezd je ten, který neexistuje“. Drážní úřad jich ruší desítky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Drážní úřad se dlouhodobě snaží zajistit bezpečnost na železnici. Jedním z nástrojů je rušení železničních přejezdů, zejména těch nechráněných. Jen za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. To je několikanásobek roku 2020 a 2021. V rámci modernizace tratí jsou přejezdy zpravidla nahrazovány nadjezdy či podjezdy.

Za první pololetí letošního roku zemřelo na železničních přejezdech 12 osob a 36 jich bylo zraněno. Většina nehod na přejezdech je způsobena ignorováním zabezpečovacího zařízení, hazardem nebo nepozorností účastníků silničního provozu.  

„Jsme rádi, že se počet železničních přejezdů snižuje. Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace 4. železničního koridoru bylo zrušeno 7 přejezdů,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Letos se podařilo odstranit i přejezdy v místech, kde docházelo ke křížení dráhy například s lesními nebo polními cestami nebo jinými nevyužívanými komunikacemi.

Takové přejezdy vlaky zpomalují, jelikož strojvedoucí je zde povinen snížit rychlost a dát zvukovou výstrahu. Když je podobných přejezdů zabezpečených výstražným křížem na jedné trati více za sebou, vlak musí neustále brzdit, riziko střetu s náhodným silničním vozidlem se zvyšuje a jízda prodlužuje. Správa železnic proto dlouhodobě usiluje o jejich rušení.

Jak se odstraňují přejezdy

Drážní úřad do procesu odstraňování přejezdů vstupuje v momentě, kdy obdrží žádost o odstranění železničního přejezdu. Žádost podává provozovatel dráhy v okamžiku, kdy o zrušení daného přejezdu pravomocně rozhodne příslušný silniční správní úřad.

Vznikaly i kuriózní situace, kdy na trati existoval evidovaný železniční přejezd křížící polní cestu, která není využívána. O odstranění přejezdu ale nebylo možné rozhodnout, neboť příslušný správní úřad ve svém závazném stanovisku napsal, že k přejezdu nevede žádná komunikace.

A protože přejezd je definován jako úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací, neměl silniční správní úřad co zrušit a Drážní úřad tedy co odstranit. Administrativa se tak dostala do patové situace. Od loňského roku již nastaly 3 takové případy.

V České republice bylo ke konci června podle údajů Správy železnic 7697 přejezdů, to je o 60 méně, než před rokem. Z celkového počtu je pouhých 2173 přejezdů umístěno na silnicích I., II. a III. tříd. Ostatní přejezdy se nacházejí na místních a účelových komunikacích.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter