‚Nefunkční, nepromyšlená a zneužitelná‘, odmítl NSS návrh ministerstva na novou podobu kárných řízení

Oba nejvyšší soudy i Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) odmítly novelu zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů. Nejostřejší kritika zazněla z Nejvyššího správního soudu (NSS), jehož kárné senáty dnes tuto agendu vyřizují. „Navrhovanou koncepci kárného soudnictví Nejvyšší správní soud shledává překvapivou, nedostatečně promyšlenou, nefunkční a vykazující řadu systémových nedostatků“, stojí v úvodu připomínek NSS k návrhu zákona.

Podle názoru NSS by dokonce ministerstvo spravedlnosti nemělo vůbec nadále na takto zpracované novele s prací pokračovat. Obecná kritika předložené novely zazněla i z NSZ, podle kterého nejde o novelu, ale o nový zákon, který je „příliš složitý a nadbytečně podrobný“. Ministerstvo by proto mělo zvážit spíše předložení nového zákona. Z připomínek Nejvyššího soudu (NS) sice tak silné odmítnutí nevyplývá, avšak i jeho stanovisko obsahuje rozsáhlou kritiku. Nadto je možné z jeho textu usuzovat, že soudci NS nejsou ve svém názoru jednotní.

Jednou z hlavních změn, kterou návrh přináší, je zavedení dvojinstančního kárného řízení, kdy by v prvním stupni rozhodoval o kárných žalobách kárný senát NS a o odvolání pak senát NSS. Návrh novely také počítá s jiným složením kárných senátů, kdy se omezuje účast zástupců jiných právnických profesí.

Čtěte také: Kolegium předsedů odmítlo novelu zákona o soudech a soudcích jako celek

Z připomínek NSS je zřejmé, že ačkoliv jeho soudci chápou argumenty ve prospěch dvojinstančního řízení, jejich názor je spíše setrvat na stávajícím modelu, který by byl doplněn o mechanismus sjednocující kárnou judikaturu.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun