Čtvrtek, 28. ledna, 2021

‚Nefunkční, nepromyšlená a zneužitelná‘, odmítl NSS návrh ministerstva na novou podobu kárných řízení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Oba nejvyšší soudy i Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) odmítly novelu zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů. Nejostřejší kritika zazněla z Nejvyššího správního soudu (NSS), jehož kárné senáty dnes tuto agendu vyřizují. „Navrhovanou koncepci kárného soudnictví Nejvyšší správní soud shledává překvapivou, nedostatečně promyšlenou, nefunkční a vykazující řadu systémových nedostatků“, stojí v úvodu připomínek NSS k návrhu zákona.

Podle názoru NSS by dokonce ministerstvo spravedlnosti nemělo vůbec nadále na takto zpracované novele s prací pokračovat. Obecná kritika předložené novely zazněla i z NSZ, podle kterého nejde o novelu, ale o nový zákon, který je „příliš složitý a nadbytečně podrobný“. Ministerstvo by proto mělo zvážit spíše předložení nového zákona. Z připomínek Nejvyššího soudu (NS) sice tak silné odmítnutí nevyplývá, avšak i jeho stanovisko obsahuje rozsáhlou kritiku. Nadto je možné z jeho textu usuzovat, že soudci NS nejsou ve svém názoru jednotní.

Jednou z hlavních změn, kterou návrh přináší, je zavedení dvojinstančního kárného řízení, kdy by v prvním stupni rozhodoval o kárných žalobách kárný senát NS a o odvolání pak senát NSS. Návrh novely také počítá s jiným složením kárných senátů, kdy se omezuje účast zástupců jiných právnických profesí.

Čtěte také: Kolegium předsedů odmítlo novelu zákona o soudech a soudcích jako celek

Z připomínek NSS je zřejmé, že ačkoliv jeho soudci chápou argumenty ve prospěch dvojinstančního řízení, jejich názor je spíše setrvat na stávajícím modelu, který by byl doplněn o mechanismus sjednocující kárnou judikaturu.

„Jako palčivá je považována neexistence tělesa, jež by řešilo rozpory v judikatuře. To ale nutně nesouvisí s požadavkem na dvojinstančnost řízení. Lze si představit jiné řešení spočívající např. ve zřízení zvláštního rozšířeného senátu v rámci kárného soudu (složeného např. z předsedů kárných senátů či jinak se zohledněním jejich pluralitního uspořádání), jenž by sporné otázky, postoupené kárnými senáty, mohl řešit,“ popisují svoji představu soudci NSS. Ministerstvem navržený model dvou instancí by naopak, s ohledem na existenci minimálně tří dalších odvolacích senátů, problém nejen neřešil, ale podle názoru soudců NSS ještě prohloubil. Podle nich je ovšem největší problém návrhu v tom, že místo aby…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit